Kategori arşivi: X Ambassadors

X Ambassadors Türkçe Çeviri, X Ambassadors Şarkı Çevirileri

X Ambassadors – Adam & Noah’s Priorities (interlude)

X Ambassadors Adam & Noah’s Priorities (interlude) Türkçe Çevirisi

[ADAM:]

I think the priorities have never changed –

Bence öncelikler asla değişmez

something we’ve all dreamed about doing since we were little kids, and it’s, uh, it’s a big

küçük çocukluğumuzdan, yapacaklarımız hakkında hayal kurduğumuz bir şey, ve bu, bu büyük bir

step in the right direction for our careers now that we’re here, drinking beer at 11 AM,

şimdi kariyerlerimiz için bu doğru bir adım , buradayız, sabahın 11’inde bira içiyoruz

laughing in the background

geçmiş hakkında gülüyoruz

[NOAH:]

No, come on dude!

Hayır, hadi dostum

[ADAM:]

He just cares about beer!

O sadece birayı umursar

X Ambassadors – Fear (feat. Imagine Dragons)

X Ambassadors Fear (feat. Imagine Dragons) Türkçe Çevirisi

[Verse 1 – X Ambassadors:]

There’s a whisper, a rumor

Bir fısıltı, bir dedikodu

Voices in the air outside

Dışarıdaki havada sesler var

Got their eyes on the future

Onların gözleri gelecekte

Yeah, the kids are coming up on the ride

Evet, çocuklar gezintide ortaya çıkyıor

[Pre-Chorus – X Ambassadors:]

God, I’m running in fear, fear, fear

Tanrımi korku içinde koşuyorum

God, I’m running in fear, fear, fear

Tanrım korku içinde koşuyorum

[Chorus – Imagine Dragons:]

Lights out

Işıkları söndür

I’m ‘fraid of everything that moves

Hareket eden herşeyden korkuyorum

Lights out

Işıkları söndür

I’m ‘fraid of everything that moves

Hareket eden herşeyden korkuyorum

[Verse 2 – X Ambassadors:]

Roll this cup of deuces

Bu ikram kupasını çevir

The fuel will keep the fire alive

Benzin ateşi canlı tutacak

All the police think we’re useless

Bütün polisler işe yaramaz olduğumuzu sanıyor

Yeah, the kids are coming out tonight

Evet çocuklar bu gece ortaya çıkıyor

[Pre-Chorus – X Ambassadors:]

God, I’m running in fear, fear, fear

Tanrımi korku içinde koşuyorum

God, I’m running in fear, fear, fear

Tanrım korku içinde koşuyorum

[Chorus – Imagine Dragons:]

Lights out

Işıkları söndür

I’m ‘fraid of everything that moves

Hareket eden herşeyden korkuyorum

Lights out

Işıkları söndür

I’m ‘fraid of everything that moves

Hareket eden herşeyden korkuyorum

[Chorus – Imagine Dragons:]

Lights out

Işıkları söndür

I’m ‘fraid of everything that moves

Hareket eden herşeyden korkuyorum

Lights out

Işıkları söndür

I’m ‘fraid of everything that moves

Hareket eden herşeyden korkuyorum

X Ambassadors – Feather

X Ambassadors Feather Türkçe Çevirisi

Take it out on me

Bunu bana yükle

Try to help out, you push back, you push back

Yardım etmeyi dene, geri çek, geri çek

You take it out on me

Bunu bana yüklüyorsun

No matter what, you know that, you know that

Ne olursa olsun, bunu biliyorsun,

I will lift you up

Seni yükselteceğim

For now and forever

Şimdilik ve sonsuza dek

I will lift you up

Seni yükselteceğim

Til you’re light as a feather

Bir tüy kadar hafif olana kadar

I know times are tough

Biliyorum zaman zor

When you’re under pressure

Baskı altında olduğunda

I will lift you up

Seni yükselteceğim

Til you’re light as a feather

Bir tüy kadar hafif olana kadar

I will lift you up

Seni yükselteceğim

I know you need somebody

Biliyorum birine ihtiyacın var

Try to act like it’s alright, it’s alright

Bu iyiymiş gibi davranmayı dene, bu iyi

Cause when you need somebody

Çünkü birine ihtiyacın olduğunda

No matter what, you know I, you know I

Ne olursa olsun, beni biliyorsun, beni biliyorsun

I will lift you up

Seni yükselteceğim

For now and forever

Şimdilik ve sonsuza dek

I will lift you up

Seni yükselteceğim

Til you’re light as a feather

Bir tüy kadar hafif olana kadar

I know times are tough

Biliyorum zaman zor

When you’re under pressure

Baskı altında olduğunda

I will lift you up

Seni yükselteceğim

Til you’re light as a feather

Bir tüy kadar hafif olana kadar

I will lift you up

Seni yükselteceğim

(I will lift you up)

Seni yükselteceğim

(I will lift you up)

Seni yükselteceğim

(I will lift you up)

Seni yükselteceğim

I will lift you up

Seni yükselteceğim

For now and forever

Şimdilik ve sonsuza dek

I will lift you up

Seni yükselteceğim

Til you’re light as a feather

Bir tüy kadar hafif olana kadar

I know times are tough

Biliyorum zaman zor

When you’re under pressure

Baskı altında olduğunda

I will lift you up

Seni yükselteceğim

Til you’re light as a feather

Bir tüy kadar hafif olana kadar

I will lift you up

Seni yükselteceğim

X Ambassadors – Good News On The Remix (interlude)

X Ambassadors Good News On The Remix (interlude) Türkçe Çevirisi

[SAM:]

Dude. I got to hear it! I wanna fucking hear it! I can’t even like, I can’t even process

Dostum, bunu duymam gerek! Lanet olası bunu duymak istiyorum! Ben hoşlanamam bile, yönlendiremem bile

what is going on right now, so, I like, like, need a moment. Hold on, I’m losing it

şimdi neler oluyor? Bu yüzden hoşlanıyorum, bir anlığına ihtiyacım var, dayan,bunu kaybediyorum

[REMIXER:]

I got two phones, I’m trying to record you crying

2 telefonum var, ağlamanı kaydetmeyi deniyorum

[SAM:]

I can’t – I’m not crying, dude!

Ben- ağlamıyorum- dostum

[REMIXER:]

I’m recording you crying, man!

Senin ağlamanı kaydediyorum adamım

[SAM:]

Fuck! You gotta send it to me, though! Can you please send it to me?

Lanet olsun! Bunu bana göndermen gerek! Lütfen bunu bana gönderebilir misin

[REMIXER:]

I don’t know what you’re talking about

Neyden bahsettiğini bilmiyorum

[SAM:]

God damn it. Oh my God

Tanrı bunu kahretsin

[REMIXER:]

Alright, man

İyi,adamım

[SAM:]

Noooo! Fuck you, man, this is so crazy!

Hayır, s*ktir, adamım, bu çok çılgınca

Alright. I’ll figure – OK. I’ll tell the guys to get in on it

İyi, anlayacağım- Tamam- bunu almalarını çocuklara söyleyeceğim

[REMIXER:]

OK, cool

Tamam,güzel

[SAM:]

Peace, man

Huzur adamım

X Ambassadors – Gorgeous

X Ambassadors Gorgeous Türkçe Çevirisi

I might be better off without you

Sensiz daha iyi olabilirim

There’s too many people all around you

Senin etrafında çok fazla insan var

All these vultures that surround you

Bütün bu akbabalar etrafını sarıyor

They don’t know a thing about you

Senin hakkında bir şey bilmiyorlar

You’re so gorgeous

Sen harikasın

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

Oh, so gorgeous

Oh çok harika

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

Nobody understands you

Kimse seni anlamaz

You ain’t nothing they can handle

Sen hiçbir şeysin, onlar üstesinden gelebilir

Every man you put your hands on

Ellerine çektiğin her adam

You make him feel so god damn handsome

Onu çok lanet yakışıklı hissettiriyorsun

I feel, ooh, so pretty whenever you’re around

Hissediyorum, her ne zaman etrafta olman çok güzel

I feel, ooh, so pretty

Hissediyorum çok güzel

Feel ten feet off the ground

Yerden 10 metre yüksek hissediyorum

You’re so gorgeous

Sen harikasın

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

Oh, so gorgeous

Oh çok harika

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

We are young, we are free

Biz genciz, özgürüz

Like renegades, like James Dean

Dönekler gibi, James Dean gibi

Beat the drum, sing off-key

Davula vur, anahtarı söyle

You set me free, you set me free

Beni özgür bırakıyorsun

You’re so gorgeous

Sen harikasın

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

Oh, so gorgeous

Oh çok harika

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

You’re so gorgeous

Sen harikasın

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

Oh, so gorgeous

Oh çok harika

Cause you make me feel gorgeous

Çünkü beni harika hissettiriyorsun

X Ambassadors – Loveless

X Ambassadors Loveless Türkçe Çevirisi

Young hearts broken in

Genç kalpler kırıldı

Stolen parts, secondhand

Çalınan parçalar, ikinci el

You came, you came around

Geldin, buraya geldin

I was dried up, was broken down

Kurudum, yıkılıyordum

I can’t find it, can’t find it

Bunu bulamıyorum

The road I traveled on is gone

Seyahat ettiğim yol bitti

I can’t find it, can’t find it

Bunu bulamıyorum

And I can’t go on

Ve devam edemiyorm

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m helpless, helpless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love

Sana aşk veremem

Fickle heart, fickle mind

Karamakarışık kalp, karmakarışık akıl

I gave it all, she robbed me blind

Hepsini verdim, beni körü körüne soydular

When I met you, I was half a man

Seninle tanıştığımda, yarım bir adamdım

With half a heart and half a chance

Yarım bir kalple ve yarım bir şansla

I can’t find it, can’t find it

Bunu bulamıyorum

The road I traveled on is gone

Seyahat ettiğim yol bitti

I can’t find it, can’t find it

Bunu bulamıyorum

And I can’t go on

Ve devam edemiyorm

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m helpless, helpless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love

Sana aşk veremem

I can’t give you love

Sana aşk veremem

I can’t give up on you

Senden vazgeçemem

Give you the stars up above

Sana yukarıdaki yıldızları veriyorum

I can’t

Yapamam

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m helpless, helpless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love cause I’m loveless, loveless

Sana aşk veremem çünkü sevgisizim

I can’t give you love

Sana aşk veremem

I can’t give you love

Sana aşk veremem

I can’t give you love

Sana aşk veremem

X Ambassadors – Moving Day

X Ambassadors Moving Day Türkçe Çevirisi

Say it again, Margaret

Bunu yeniden söyle Margaret

We’re gonna say goodbye to our house now

Şimdi evimize veda edeceğiz

Yup!

Evet

Aren’t you gonna walk room to room?

Odadan odaya geçmeyecek misin

Run around in those big spaces?

Bu büyük terde dolaşmayacak mısın

X Ambassadors – Naked

X Ambassadors Naked Türkçe Çevirisi

I ain’t no Ken and you ain’t no Barbie

Ben Ken değilim, sen de Barbie değilsin

Ain’t none of my friends have a perfect body

Arkadaşlarımın hiçbiri mükemmel bir vücuda sahip değil

If we had it all, go, go

Eğer herşeye sahipsek, git

Baby, if we let it all go, go

Bebeğim, eğer herşeyin gitmesine izin verirsek

Baby, we could break the mold, mold

Bebeğim kalıbı bozabiliriz

Not afraid to show, I just wanna say

Göstermekten korkmuyorum, sadece diyorum ki

From my head to my toes

Baştan aşağı

Feeling overexposed

Fazla sergilenmiş hissediyorum

I wanna be naked with you

Seninle çıplak olmak istiyorum

All my faults, all your scars

Bütün hatalarım, bütün yaraların

Who I am, who you are

Ben kimim, sen kimsin

I wanna be, oh, naked with you, naked with you

Ben seninle çıplak olmak istiyorum

No, we ain’t no Brad and Angelina

Hayır biz Brad ve Angelina değiliz

Oh, we don’t let that bother us either

Bunun bizi rahatsız etmesine de izin vermeyeceğiz

If we let it all go, go

Eğer hepsinin gitmesine izin verirsek

Maybe if we let it all go, go

Belki hepsinin gitmesine izin verirsek

This time we’ll let ’em all know, know

Bu sefer, onların bilmesine izin vereceğiz

Not afraid to show, I just wanna say

Göstermekten korkmuyorum, sadece diyorum ki

From my head to my toes

Baştan aşağı

Feeling overexposed

Fazla sergilenmiş hissediyorum

I wanna be naked with you

Seninle çıplak olmak istiyorum

All my faults, all your scars

Bütün hatalarım, bütün yaraların

Who I am, who you are

Ben kimim, sen kimsin

I wanna be, oh, naked with you, naked with you

Ben seninle çıplak olmak istiyorum

No more lies, no more hate

Artık yalan yok, artık nefret yok

No more waiting in the wings

Kanatları beklemek yok

Take my hand, take the stage

Elimi tut, sahneyi al

I just wanna say

Sadece demek istiyorum

From my head to my toes

Baştan aşağı

Feeling overexposed

Fazla sergilenmiş hissediyorum

I wanna be naked with you

Seninle çıplak olmak istiyorum

All my faults, all your scars

Bütün hatalarım, bütün yaraların

Who I am, who you are

Ben kimim, sen kimsin

I wanna be, oh, naked with you, naked with you

Ben seninle çıplak olmak istiyorum

X Ambassadors – Nervous

X Ambassadors Nervous Türkçe Çevirisi

Too good

Çok iyi

Ain’t it all too good?

Herşey çok iyi değil mi

Looks like Lady Luck is waking up on the right side

Bayan Şans doğru yerde uyanmış gibi görünüyor

Doing just fine

Sadece iyi gidiyor

Get along just fine

Geçinmek iyi

I keep waking up afraid to look on the bright side

Parlak tarafa bakmak için uyanmaktan korkmayı sürdürüyorum

I get nervous when I’m happy

Ben mutlu olduğumda endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

I get nervous when I’m happy

Ben mutlu olduğumda endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

OK

Tamam

Doing A-OK

A-tamam yapıyorum

I feel right as rain, and I can’t complain; it’s amazing

Yağmur kadar doğru hissediyorum, ve şikayet edemem, bu inanılmaz

And I’m getting alright

Ve iyi olmaya başlıyorum

There’s not a cloud in sight

Görünürde bir bulut yok

Lifts me off my feet, feels so sweet I can taste it

Beni ayaklarımdan kaldırıyor, çok tatlı hissettiriyor, bunu test edebiliyorum

I get nervous when I’m happy

Ben mutlu olduğumda endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

I get nervous when I’m happy

Ben mutlu olduğumda endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

I get nervous

endişeleniyorum

I get nervous

endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

(I, I, I get) I get nervous (nervous)

endişeleniyorum

(I, I, I get) So, so nervous

çok endişeleniyorum

(I, I, I get) I get nervous (nervous)

endişeleniyorum

(I, I, I get)

ben

I get nervous when I’m happy

Ben mutlu olduğumda endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

I get nervous when I’m happy

Ben mutlu olduğumda endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

I get nervous

Endişeleniyorum

I get nervous

Endişeleniyorum

I get nervous cause what comes up must come down

Endişeleniyorum çünkü gelen şey bitmek zorunda

X Ambassadors – Skin

X Ambassadors Skin Türkçe Çevirisi

Where do I go

Nereye gidiyorum

Where do I go from here?

Buradan nereye gidiyorum

I wish I could be

Keşke

Two different people at the same time

Aynı zamanda iki farklı kişi olabilsem

Cause I keep waking up, waking up, staring at the mirror

Çünkü uyanmaya devam ediyorum, uyanıyorum, aynaya bakıyorum

Trying to see somebody I’m not

Olmadığım birini görmeyi deniyorum

But still I’m stuck

Ama hala aynıyım

Still I’m stuck

Hala aynıyım

In my skin

Derimin altında

But the skin I’m in is all I need

Ama içinde olduğum deri ihtiyacım olan herşey

In this world I’m living in

İçinde yaşadığım bu dünyada

In my skin

Derimde

But the skin I’m in is all I need

Ama Ama içinde olduğum deri ihtiyacım olan herşey

In this world I’m living in

İçinde yaşadığım bu dünyada

In my skin

Derimde [x3]

Yeah

Evet

Who do I know

Kimi tanıyorum

Who do I know in here?

Burada kimi tanıyorum

See, I struggle to be

Bak, çabalıyorum

Two different people at the same time

Aynı zamanda iki farklı insan olmak için

So I keep running, running my mouth, trying to be somebody

Bu yüzden koşmayı sürdürüyorum, ağzımdan kaçıyor, başka biri olmayı deniyorum

Trying to be somebody I’m not

Olmadığım biri olmayı deniyorum

But still I’m stuck

Ama hala aynıyım

Yeah

Evet

Still I’m stuck

Hala aynıyım

In my skin

Derimin altında

But the skin I’m in is all I need

Ama içinde olduğum deri ihtiyacım olan herşey

In this world I’m living in

İçinde yaşadığım bu dünyada

In my skin

Derimde

But the skin I’m in is all I need

Ama Ama içinde olduğum deri ihtiyacım olan herşey

In this world I’m living in

İçinde yaşadığım bu dünyada

In my skin

Derimde [x3]

Yeah

Evet [x3]

In my skin

Derimin altında

But the skin I’m in is all I need

Ama içinde olduğum deri ihtiyacım olan herşey

In this world I’m living in

İçinde yaşadığım bu dünyada

In my skin

Derimde

But the skin I’m in is all I need

Ama Ama içinde olduğum deri ihtiyacım olan herşey

In this world I’m living in

İçinde yaşadığım bu dünyada

In my skin

Derimde [x3]

Yeah

Evet