Kategori arşivi: Travis

Travis Şarkı Çevirileri

Travis – Out In Space

Travis Out In Space Türkçe Çevirisi

Oh my friend

Ah arkadaşım

We have spent

O kadar çok

So much time looking for someone to blame

Zaman harcadık ki suçlayacak birisini bulmak için

‘Cause we’re the same

Çünkü biz aynıyız

And jealous games

Kıskanç oyunlar

Take up time we could spend on other things

Başka şeylerde harcayabileceğimiz zamanı aldı

Oh my friend

Ah arkadaşım

If it ends

Eğer biterse

Let us go and then not look back again

Gidelim ve sonra yeniden ardımıza bakmayalım

We can’t be

Biz olamayız

You and me

Sen ve ben

Taking ourselves much too seriously

Kendimizi bu kadar çok ciddiye alan

But out in space

Ama uzayda

A million miners work upon

Milyonlarca madenci çalışıyor

The night’s coal face

Gecenin kömür yüzünde

But all I see is black

Ama benim gördüğüm tek şey karanlık

And all the stars look back

Ve bütün yıldızlar dönüp

At me

Bana bakıyor

Oh my friend

Ah arkadaşım

What a friend

Ne arkadaş ama

I’d have thought you’d have stayed here till the end

Sonuna kadar burda kalırsın diye düşünmüştüm

To take a bow

Alkışı almak

Draw the crowd

Kalabalığı çekmek için

We’re just words in the sand at high tide

Biz sadece kuma çizilmiş isimleriz Met cezir zamanında

But out in space

Ama uzayda

A million miners work upon

Milyonlarca madenci çalışıyor

The night’s coal face

Gecenin kömür yüzünde

But all I see is black

Ama benim gördüğüm tek şey karanlık

And all the stars look back

Ve bütün yıldızlar dönüp

At me

Oh my friend

Ah arkadaşım

We should spend

Biraz daha fazla

Some more time looking from the other end

Zaman harcamalıyız diğer sondan bakarken

‘Cause we would see

Çünkü göreceğiz ki

So clearly

Çok açıkça

We blame ourselves as much as we blame we

Birbirimizi suçladığımız kadar kendimizi suçluyoruz

We blame ourselves as much as we blame we

Birbirimizi suçladığımız kadar kendimizi suçluyoruz

We blame ourselves

Kendimizi suçluyoruz

Travis – My Eyes

Travis My Eyes Türkçe Çevirisi

Deep in my heart, there’s no room for crying

Derinlerinde kalbimin, ağlamak için bir yer yok

But I’m trying to see your point of view

Ama deniyorum senin açından görebilmek için

Deep in my heart, I’m afraid I’m dying

Derinlerinde kalbimin, korkarım ki ölüyorum

I’d be lying if I said I’m not

Eğer öyle olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum

Welcome in, welcome in

Hoş geldin, hoş geldin

Shame about the weather

Hava için üzgünüm

Welcome in, welcome in

Hoş geldin, hoş geldin

You’re welcome

Rica ederim

It’s a sin, it’s a sin

Bu bir günah, bu bir günah

Where birds of a feather, are welcome to, land on you

Kuşların tüyü neredeyse, hoş geldiler, senin üstüne düştü

Ya Ya Ya

Ya Ya Ya

You’ve got my eyes

Gözlerime sahipsin

And we can’t see, what you’ll be, you can’t disguise

Ve göremeyiz, senin ne olacağını, saklanamazsın

But either way, I will pray, you will be wise

Ama her şekilde, dua edeceğim, bilge olacaksın

Pretty soon you will see, tears in my eyes

Çok yakında gözlerimde, yaşları göreceksin

As each day goes by, makes way for another,

Her gün geçtikçe, bir diğeri için yol açtığı gibi

We discover that we’re not alone

Yalnız olmadığımızı keşfediyoruz

And each day we try, the best we can to recover,

Ve her gün deniyoruz, yapabildiğimiz en iyi şekilde iyileştirebilmek için

All the feelings that we left below

Elimizde kalan bütün hisleri

Welcome in, welcome in

Hoş geldin, hoş geldin

Shame about the weather

Hava için üzgünüm

Welcome in, welcome in

Hoş geldin, hoş geldin

You’re welcome

Rica ederim

It’s a sin, it’s a sin

Bu bir günah, bu bir günah

Where birds of a feather, are welcome to, land on you

Kuşların tüyü neredeyse, hoş geldiler, senin üstüne düştü

Ya Ya Ya

Ya Ya Ya

You’ve got my eyes

Gözlerime sahipsin

And we can’t see, what you’ll be, you can’t disguise

Ve göremeyiz, senin ne olacağını, saklanamazsın

But either way, I will pray, you will be wise

Ama her şekilde, dua edeceğim, bilge olacaksın

Pretty soon you will see, tears in my eyes

Çok yakında gözlerimde, yaşları göreceksin

Welcome in, welcome in

Hoş geldin, hoş geldin

Shame about the weather

Hava için üzgünüm

Welcome in, welcome in

Hoş geldin, hoş geldin

You’re welcome

Rica ederim

It’s a sin, it’s a sin

Bu bir günah, bu bir günah

Where birds of a feather, are welcome to, land on you

Kuşların tüyü neredeyse, hoş geldiler, senin üstüne düştü

Ya Ya Ya

Ya Ya Ya

You’ve got my eyes

Gözlerime sahipsin

And we can’t see, what you’ll be, you can’t disguise

Ve göremeyiz, senin ne olacağını, saklanamazsın

But either way, I will pray, you will be wise

Ama her şekilde, dua edeceğim, bilge olacaksın

Pretty soon you will see, tears in my eyes

Çok yakında gözlerimde, yaşları göreceksin

Travis – Indefinitely

Travis Indefinitely Türkçe Çevirisi

Indefinitely

Süresizce

Everyday in every way I’m falling

Her gün her şekilde düşüyorum

Everything that everyone says turns me on&off

Herkesin söylediği her şey beni canlandırıyor&söndürüyor

Shine a light on me

Üzerime bir ışık tutun

So that everyone can see

Böylece herkes görebilir

That I wanna stay here, indefinitely

Burada kalmak istediğimi, süresizce

Time exists but just on your wrist so don’t panic

Zaman vardır ama sadece bileğinde öyleyse panikleme

Moments last and lifetimes are lost in a day

Dakikalar tükenir ve ömürler kaybolur bir gün içinde

So wind your watches down please

Öyleyse saatlerinizi aşağıya indirin lütfen

‘Cos there is no time to lose

Çünkü kaybedilecek vakit yok

And I’m gonna stay here indefinitely

Ve ben burada kalacağım, süresiz bir şekilde

And I wanna stay here so just let me be

Ve ben burada kalacağım öyleyse bırakın da kalayım

Now I can see the light circling round your reflection…

Şimdi görebiliyorum ışık aksinin etrafında daireler çiziyor…

And I’m gonna stay here, indefinitely

Ve ben burada kalacağım süresizce

And I’m gonna stay here so just let me be

Ve ben burada kalacağım öyleyse bırak da kalayım

Indefinitely, indefinitely, indefinitely

Süresizce, süresizce, süresizce

Indefinitely, indefinitely, indefinitely

Süresizce, süresizce, süresizce

Travis – Indefinitely

Travis Indefinitely Türkçe Çevirisi

Indefinitely

Süresizce

Everyday in every way I’m falling

Her gün her şekilde düşüyorum

Everything that everyone says turns me on&off

Herkesin söylediği her şey beni canlandırıyor&söndürüyor

Shine a light on me

Üzerime bir ışık tutun

So that everyone can see

Böylece herkes görebilir

That I wanna stay here, indefinitely

Burada kalmak istediğimi, süresizce

Time exists but just on your wrist so don’t panic

Zaman vardır ama sadece bileğinde öyleyse panikleme

Moments last and lifetimes are lost in a day

Dakikalar tükenir ve ömürler kaybolur bir gün içinde

So wind your watches down please

Öyleyse saatlerinizi aşağıya indirin lütfen

‘Cos there is no time to lose

Çünkü kaybedilecek vakit yok

And I’m gonna stay here indefinitely

Ve ben burada kalacağım, süresiz bir şekilde

And I wanna stay here so just let me be

Ve ben burada kalacağım öyleyse bırakın da kalayım

Now I can see the light circling round your reflection…

Şimdi görebiliyorum ışık aksinin etrafında daireler çiziyor…

And I’m gonna stay here, indefinitely

Ve ben burada kalacağım süresizce

And I’m gonna stay here so just let me be

Ve ben burada kalacağım öyleyse bırak da kalayım

Indefinitely, indefinitely, indefinitely

Süresizce, süresizce, süresizce

Indefinitely, indefinitely, indefinitely

Süresizce, süresizce, süresizce

Travis – Indefinitely

Travis Indefinitely Türkçe Çevirisi

Indefinitely

Süresizce

Everyday in every way I’m falling

Her gün her şekilde düşüyorum

Everything that everyone says turns me on&off

Herkesin söylediği her şey beni canlandırıyor&söndürüyor

Shine a light on me

Üzerime bir ışık tutun

So that everyone can see

Böylece herkes görebilir

That I wanna stay here, indefinitely

Burada kalmak istediğimi, süresizce

Time exists but just on your wrist so don’t panic

Zaman vardır ama sadece bileğinde öyleyse panikleme

Moments last and lifetimes are lost in a day

Dakikalar tükenir ve ömürler kaybolur bir gün içinde

So wind your watches down please

Öyleyse saatlerinizi aşağıya indirin lütfen

‘Cos there is no time to lose

Çünkü kaybedilecek vakit yok

And I’m gonna stay here indefinitely

Ve ben burada kalacağım, süresiz bir şekilde

And I wanna stay here so just let me be

Ve ben burada kalacağım öyleyse bırakın da kalayım

Now I can see the light circling round your reflection…

Şimdi görebiliyorum ışık aksinin etrafında daireler çiziyor…

And I’m gonna stay here, indefinitely

Ve ben burada kalacağım süresizce

And I’m gonna stay here so just let me be

Ve ben burada kalacağım öyleyse bırak da kalayım

Indefinitely, indefinitely, indefinitely

Süresizce, süresizce, süresizce

Indefinitely, indefinitely, indefinitely

Süresizce, süresizce, süresizce

Travis – Dear Diary

Travis Dear Diary Türkçe Çevirisi

Dear Diary

Sevgili Günlük

What is wrong with me?

Bende yanlış olan ne?

‘Cos I’m fine between the lines

Çünkü ben iyiyim çizgiler arasında

Be not afraid

Korkma

Help is ons its way

Yardım yolunun üzerinde

A sentence suspended in air

Havada asılı bir cümle

Way over there

Yol orada (ötede)

Dear Diary

Sevgili Günlük

What else could it be?

Başka ne olabilirdi ki?

As nightshade descends like a veil

İt üzümünün bir perde misali inmesi gibi

Under the sail of my heart

Kalbimin yelkenlerinin altında

Be still, don’t stop until the end

Yine de, sonuna kadar durmak yok

Dear Dairy

Sevgili Günlük

What is wrong with me?

Bende yanlış olan ne?

‘Cos I’m fine between the lines

Çünkü ben iyiyim çizgiler arasında

Travis – Where You Stand

Travis Where You Stand Türkçe Çevirisi

Bumper car me left or right

I’ll take a thousand knocks

There’s a happy man in there

And you won’t blink your eyes

Like all the things you lost before I

Right where you left me you know-oh

Like all the things you found

Mmm mmm

Don’t taste them just swallow them whole

I forfeit my time

And wait

While you make up your mind

So tell me

If you ever find your flag

Cause I will be right by you where you stand

Lift me up or tear me down

I’ll stand right up again

There’s happy soul in there

But you won’t let him in

Like all the things we say before me

Crumble and fall to the floor

Like all the things we try

Aye aye

I know where it’s headed and so

I forfeit my time

And wait while you re-make up your mind up

So tell me

If you ever find your flag

Cause I will be right by you where you stand

Oh I will be right by you where you stand

I will deliver

Where you stand I will not fall

Where you stand there is no ocean

Nor a river nor a shore

I fall into line

And wait while you make up your mind

So tell me if you ever find your flag

I forfeit my time

And wait

While you make up your mind

So tell me

If you ever find your flag

Cause I will be right by you where you stand

Oh I will be right by you where you stand

Oh I will be right by you where you stand

Try to align

Türkçe

Durduğun Yerde

Araba tamponu beni sağa sola atıyor

Bin tane vuruş yapacağım

Orada mutlu bir adam var

Ve sen gözlerini kırpmayacaksın

Benden önce kaybettiğin her şey gibi

Tam beni terkettiğin yerde biliyorsun-oh

Bulduğun her şey gibi

Mmm mmm

Tadlarına bakma sadece hepsini yut

Zamanımı (ceza olarak) kaybediyorum

Ve bekliyorum

Sen aklını toplarken

Bu yüzden söyle bana

Bayrağını (tarafını) hiç bulur musun

Çünkü durduğun yerde tam yanında olacağım

Beni yukarı kaldır veya yık

Yeniden ayağa kalkacağım

Orada mutlu bir ruh var

Ama sen onun gelmesine izin vermeyeceksin

Benden önce söylediğimiz her şey gibi

Parçalan ve yere düş

Denediğimiz her şey gibi

Evet evet

Nerede başa geçtiğini biliyorum ve bu yüzden

Zamanımı kaybediyorum

Ve sen aklını toplarken bekliyorum

Bu yüzden söyle bana

Bayrağını (tarafını) hiç bulur musun

Çünkü durduğun yerde tam yanında olacağım

Oh durduğun yerde tam yanında olacağım

Ulaşacağım

Senin durduğun benim düşmeyeceğim yere

Senin durduğun bir okyanusun olmadığı yere

Veya bir nehirin ya da bir sahilin

Yola giriyorum

Ve sen aklını toplarken bekliyorum

Bu yüzden söyle bana bayrağını (tarafını) hiç bulur musun

Zamanımı kaybediyorum

Ve bekliyorum

Sen aklını toplarken

Bu yüzden söyle bana

Bayrağını (tarafını) hiç bulur musun

Çünkü durduğun yerde tam yanında olacağım

Oh durduğun yerde tam yanında olacağım

Oh durduğun yerde tam yanında olacağım

Travis – Baby One More Time

Travis Baby One More Time Şarkı Sözü

Oh baby baby how was i supposed to know

Oh bebeğim bebeğim nasıl bilebilirdim ki

That something wasn’t right here

Bir şeylerin yolunda gitmediğini

Oh baby baby i shouldn’t have let you go

Oh bebeğim bebeğim gitmene izin vermemeliydim

And now you’re out of sight, yeah

Şimdi görünürde değilsin

Show me, how you want it to be

Göster bana, bunun nasıl olmasını istediğini

Tell me baby, cause I need to know now but because

Söyle bana, hemen şimdi bilmem gerekli çünkü

My loneliness is killing me

Yalnızlığım beni öldürüyor

I must confess, I still believe

İtiraf etmeliyim, hala inanıyorum

When i’m not with you I lose my mind

Senile değilken aklımı kaybediyorum

Give me a sign, hit me baby one more time

Bir ışık yak bana, vur bebeğim bir kere daha

Oh baby baby the reason I breath is you

Oh bebeğim bebeğim nefes almamın sebebi sensin

Boy you got me blinded

Çocuk beni kör ettin

Oh pretty baby there’s nothing that i wouldn’t do

Oh sevimli bebeğim hiçbirbir şey yok yapamayacağım

That’s not the way I planned

Bu o yol değil benim planladığım

I must confess that my loneliness is killing me now

İtiraf etmeliyim ki yalnızlığım öldürüyor beni şimdi

Don’t you know i still believe?

Bilmiyor musun ben hala inanıyorum

And you will be here and give me a sign, hit me baby one more time

Burada olacaksın ve bir ışık yak bana, vur bebeğim bir kere daha