Kategori arşivi: Slipknot

Slipknot Şarkı Çevirileri

Slipknot – Custer

Slipknot Custer Türkçe Çevirisi

Have this one!

Bir’de bunu al !

Dat-dat-da, dat-dat-da, dat-dat-da-da-da

Dat-dat-da, dat-dat-da, dat-dat-da-da-da!

(Yeah !)

(Evet !)

(Right !)

(Dosdoğru !)

Half alive and stark raving free in the line front

Yarı canlı ve gözü dönmüş şekilde cephede

Croaching on the purpose of this commercial-free interruption

Ticari serbestlik amacıyla eğiliyorum

Due to the prolific nature of this statement

Bu ifadenin üretken doğası gereği

Listener aggression is advised

Dinleyici saldırganlığı tavsiye edilir

It’s strange, whenever I see a gun

Çok garip,ne zaman bir silah görsem

I think about just how petty you are

Ne kadar sevimli olduğunu düşünüyorum

And it blows my fucking mind!

Ve bu lanet olası aklımı uçuruyor !

Yeah, it blows my fucking mind!

Evet, lanet olası aklımı uçuruyor

These days, I never seem to get enough

Bu sıralar, hiç yeterince alamıyorum gibi geliyor

I’m tired of this shit, I want to go up

Artık bundan bıktım, yukarı çıkmak istiyorum

Don’t waste my fucking time!(x2)

Lanet zamanımı boşa harcama !

Because anything exceptional

Çünkü olağanüstü olan herşey

Gets crushed by governed people

Yönetilen insanlar tarafından parçalanır

With jealousy and ignorance

Kıskançlık ve cehaletle

And all that coven equals

ve bütün meclis eşitlenir

This one, it isn’t special

Bu seferki, bu seferki özel değil

Collections made of clay

Çamurdan yapılmış koleksiyonları

I’m waiting for the punishment

Cezamı bekliyorum

I know it’s on my way

Yolumun üstünde olduğunu biliyorum

(Cut cut cut me up and fuck fuck fuck me up)(x6)

(Kes Kes beni kes ve beni mahvet )(x6)

Irreverence is my disease

Saygısızlık benim hastalığım

It’s secondhand, but you know me

Bu hastalık ikinci el,ama beni tanırsın

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

The son of a bitch is on his knees

O O***pu çocuğu dizlerinin üstünde

The last man standing gets no pity

Son kalan adam hiç merhamet görmüyor

Somewhere on a toilet wall

Tuvalet duvarı üzerinde bir yerlerde

I read the words you form along

Yazdığınız kelimleri okudum

To form a life, they’re for my life

Bir hayat kurtarmak için,onlar benim hayatım için

And I find myself a truth

Ve kendime bir gerçek buldum

Something so profound and now it’s sitting there

Çok derin bir şey var ve şimdi orada oturuyor.

Surrounded by the damage of the state

Devletin verdiği zararla çevrili

Another victim of the refuse

Başka bir reddetme kurbanı

Now I’ve been saying this for years

Şimdi,Bunu yıllardır söylüyorum

But you don’t comprehend it

Ama bunu anlamıyorsun

I fight hell and I fight fear

Cehennemle savaşıyorum ve korkuyla savaşıyorum

Because I understand it

Çünkü ben anlıyorum

Androgyny and insults

Androjen ve hakaretler

Your choice, don’t wanna be difficult ?

Senin seçimin, farklı olmak istemiyorsun ?

You want to win the war?

Ama savaşı kazanmak istiyorsun ?

Know what you’re fighting for!

Önce ne uğuruna savaştığını bil!

(Cut cut cut me up and fuck fuck fuck me up)(x6)

(Kes Kes beni kes ve beni mahvet)(x6)

Irreverence is my disease

Saygısızlık benim hastalığım

It’s secondhand, but you know me

Bu hastalık ikinci el,ama beni tanırsın

The son of a bitch is on his knees

O O***pu çocuğu dizlerinin üstünde

The last man standing gets no pity

Son kalan adam hiç merhamet görmüyor

With the angel eyes and demon seeds

Melek gözleri ve iblis tohumlarıyla

You’re missing what you really need

Gerçekten ihtiyacın olan şeyi kaçırıyorsun

When all is said and done, you’ll see

Herşey söylendiğinde ve yapıldığında,göreceksin

The last man standing gets no pity

Son kalan adam hiç merhamet görmeyecek

(No pity)(x5)

(Merhamet yok)(x5)

(Cut cut cut me up and fuck fuck fuck me up)(x6)

(Kes kes beni kes ve beni mahvet)(x6)

Slipknot – Pulse Of Maggots

Slipknot Pulse Of Maggots Şarkı Sözü

This is the year where hope fails you

Bu umutların sizi başarızlığa uğrattığı yıl

The test subjects run the experiments

Test denekleri deneyleri yürütüyor

And the bastards you know, is the hero you hate

Ve bildiğiniz aşşağılıklar,nefret ettiğiniz kahramandır

But cohesion is possible if we strive

Eğer çabalarsak kohezyon mümkün

Theres no reason, theres no lesson

Sebep yok, ders yok

No time like the present,

Şu an bir daha olmayacak

Tell me right now

Şimdi söyle bana

What have you got to lose, what have you got to lose

Kaybedecek neyin var,kaybedecek neyin var

Except your soul…who is with us?

Ruhun dışında… kim bizimle?

I fight for the unconventional

Geleneklere uymayan için dövüşürüm

My right, and its unconditional

Benim doğrum, ve o kayıtsız şartsızdır

I can only be as real as i can

Yalnızca olabildiğim kadar gerçek olabilirim

the disadvantage is I never knew the plan

dezavantajı ise planı hiç bilmiyordum

This isn’t the way just to be a martyr

Bu sadece bir şehit olmanın yolu değil

I cant, walk alone any longer

Artık yalnız yürüyemem

I fight, for the ones who cant fight

Dövüşemeyenler için dövüşürüm

And if I lose, at least I tried

Ve kaybetsem bile en azından denemiş olurum

We, we are the new diabolic

Biz biz yeni şeytanileriz

We, we are the bitter bucolic

Biz biz keskin yontulmamışlarız

If I have to give my life you can have it

Eğer hayatımı teslim etmem gerekirse onu sen alabilirsin

We, we are the pulse of the maggots

Biz biz kurtçukların nabzıyız

I wont, be the inconsequential

Önemsiz biri olmayacağım

I wont, be the wasted potential

Boşa harcanmış potansiyel olmayacağım

I can make it, as severe as I can

Elimde olduğu kadar şiddetli yapabilirim

Until you realize You’ll never take a stand

Asla karşı koyamayacağınızı anlayana kadar

It isnt, just a one sided version

Bu tek yönlü bir çeşit değil

We dealt with a manic subversion

Çılgın bir tahrip ile başa çıktık

I wont, let the truth be perverted

gerçeğin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğim

And I wont leave another victim deserted

Ve başka kurbanı terkedilmiş bırakmayacağım

We, we are the new diabolic

Biz biz yeni şeytanileriz

We, we are the bitter bucolic

Biz biz keskin yontulmamışlarız

If I have to give my life you can have it

Eğer hayatımı teslim etmem gerekirse onu sen alabilirsin

We, we are the pulse of the maggots

Biz biz kurtçukların nabzıyız

Do you understand? (yes) x4

Anlıyor musun(evet)

Say it again say it again (we wont die) x8

Tekrar et tekrar et (ölmeyeceğiz)

We fight, till no one can fight us

kimse bizimle dövüşemeyene dek dövüşürüz

We live, and no one cant stop us

Yaşıyoruz ve kimse bizi durduramaz

We pull but, we are pushed too far

çekiyoruz ancak çok uzağa itildik

And the advantage is, the bad alliance

Ve avantaj kötü birliktelik

We never, picked a fight in the first place

Hiçbir zaman en başta kavga çıkarmadık

We only, had to spit back at their face

Yalnızca onların yüzüne geri tükürmek zorunda kaldık

We wont, walk alone any longer

Artık yalnız yürümeyeceğiz

What doesnt kill us, only makes us stronger

Bizi öldürmeyen ,bizi sadece güçlendirir

We, we are the new diabolic

Biz biz yeni şeytanileriz

We, we are the bitter bucolic

Biz biz keskin yontulmamışlarız

If I have to give my life you can have it

Eğer hayatımı teslim etmem gerekirse onu sen alabilirsin

We, we are the pulse of the maggots

Biz biz kurtçukların nabzıyız

Do you understand? (yes)

Anlıyor musun(evet)

Say it again say it again (we wont die)

Tekrar et tekrar et(ölmeyeceğiz)