Kategori arşivi: Seether

Seether Şarkı Çevirileri

Seether – Love Her

Seether Love Her Türkçe Çevirisi

I met a girl who hated the world,

Dünyadan nefret eden bir kızla tanıştım

She used her body to sell her soul,

Ruhunu satmak için bedenini kullandı

Everytime they’d break her and pay,

Her zaman onu kırıp ödediler

Tear out her and leave her in pain.

Onu parçaladılar ve acı içinde bıraktılar

I never found out how she survived all of the sadness she kept inside,

Asla bulamadım içinde sakladığı tüm o üzüntüye rağmen nasıl hayatta kaldığını

I never found out how she could lie with a smile on her face and the scratches she’d hide.

Asla bulamadım yüzünde bir gülümseme ve sakladığı sıyrıklarla nasıl yalan söyleyebildiğini

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

Down on her knees she wept on the floor,

Dizlerinin üzerinde yerde gözyaşı döküyor

This hopeless life she wanted no more,

Bu umutsuz hayatı daha fazla istemiyor

Dead in her mind and cold to the bone,

Zihninde ölü ve kemiğine kadar soğuk

She opened her eyes and saw she was alone.

Gözlerini açtı ve yalnız olduğunu gördü

She never found out how much I tried all of the sadness she kept made me blind,

Asla bilemedi beni körleştiren tüm o üzüntüye rağmen ne kadar çabaladığımı

She never found out how much I cried the rope so tight on the night that she died.

Asla bilemedi öldüğü gece bağın sıkı olmasına rağmen ne kadar ağladığımı

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

I never found out how she survived,

Asla bilemedim nasıl hayatta kaldığını

A life lived in lies is a life of denial,

Yalanların içinde yaşadığı hayat bir inkar

I never found out how she could lie,

Asla bilemedim nasıl yalan söyleyebildiğini

With blood on her face and the darkness inside.

Yüzündeki kan ve içindeki karanlıkla

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

Seether – Love Her

Seether Love Her Türkçe Çevirisi

I met a girl who hated the world,

Dünyadan nefret eden bir kızla tanıştım

She used her body to sell her soul,

Ruhunu satmak için bedenini kullandı

Everytime they’d break her and pay,

Her zaman onu kırıp ödediler

Tear out her and leave her in pain.

Onu parçaladılar ve acı içinde bıraktılar

I never found out how she survived all of the sadness she kept inside,

Asla bulamadım içinde sakladığı tüm o üzüntüye rağmen nasıl hayatta kaldığını

I never found out how she could lie with a smile on her face and the scratches she’d hide.

Asla bulamadım yüzünde bir gülümseme ve sakladığı sıyrıklarla nasıl yalan söyleyebildiğini

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

Down on her knees she wept on the floor,

Dizlerinin üzerinde yerde gözyaşı döküyor

This hopeless life she wanted no more,

Bu umutsuz hayatı daha fazla istemiyor

Dead in her mind and cold to the bone,

Zihninde ölü ve kemiğine kadar soğuk

She opened her eyes and saw she was alone.

Gözlerini açtı ve yalnız olduğunu gördü

She never found out how much I tried all of the sadness she kept made me blind,

Asla bilemedi beni körleştiren tüm o üzüntüye rağmen ne kadar çabaladığımı

She never found out how much I cried the rope so tight on the night that she died.

Asla bilemedi öldüğü gece bağın sıkı olmasına rağmen ne kadar ağladığımı

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

I never found out how she survived,

Asla bilemedim nasıl hayatta kaldığını

A life lived in lies is a life of denial,

Yalanların içinde yaşadığı hayat bir inkar

I never found out how she could lie,

Asla bilemedim nasıl yalan söyleyebildiğini

With blood on her face and the darkness inside.

Yüzündeki kan ve içindeki karanlıkla

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

Seether – Love Her

Seether Love Her Türkçe Çevirisi

I met a girl who hated the world,

Dünyadan nefret eden bir kızla tanıştım

She used her body to sell her soul,

Ruhunu satmak için bedenini kullandı

Everytime they’d break her and pay,

Her zaman onu kırıp ödediler

Tear out her and leave her in pain.

Onu parçaladılar ve acı içinde bıraktılar

I never found out how she survived all of the sadness she kept inside,

Asla bulamadım içinde sakladığı tüm o üzüntüye rağmen nasıl hayatta kaldığını

I never found out how she could lie with a smile on her face and the scratches she’d hide.

Asla bulamadım yüzünde bir gülümseme ve sakladığı sıyrıklarla nasıl yalan söyleyebildiğini

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

Down on her knees she wept on the floor,

Dizlerinin üzerinde yerde gözyaşı döküyor

This hopeless life she wanted no more,

Bu umutsuz hayatı daha fazla istemiyor

Dead in her mind and cold to the bone,

Zihninde ölü ve kemiğine kadar soğuk

She opened her eyes and saw she was alone.

Gözlerini açtı ve yalnız olduğunu gördü

She never found out how much I tried all of the sadness she kept made me blind,

Asla bilemedi beni körleştiren tüm o üzüntüye rağmen ne kadar çabaladığımı

She never found out how much I cried the rope so tight on the night that she died.

Asla bilemedi öldüğü gece bağın sıkı olmasına rağmen ne kadar ağladığımı

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

I never found out how she survived,

Asla bilemedim nasıl hayatta kaldığını

A life lived in lies is a life of denial,

Yalanların içinde yaşadığı hayat bir inkar

I never found out how she could lie,

Asla bilemedim nasıl yalan söyleyebildiğini

With blood on her face and the darkness inside.

Yüzündeki kan ve içindeki karanlıkla

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

You could love her if you payed,

Eğer ödediysen ona sahip olabilirdin

You could have her everyday,

Ona her gün sahip olabilirdin

You could love her if you prayed

Rica ettiysen ona sahip olabilirdin

You could have her every way.

Ona her şekilde sahip olabilirdin

Seether – Blister

Seether Blister Türkçe Çevirisi

You’re a blister, on a finger

And they’ll keep you around,

Just to keep them around

So unexpected, you’re sequestered

But you keep it alive,

Yea just keep it inside again

Sen bir parmağın üzerindeki kabartısın.

Ve insanlar seni hep etraflarında tutacaklar ki,

diğerleri de onlara yaklaşsın.

Beklenmedik bir şekilde, tek başınasın

Ama hep canlı tutuyorsun,

Evet,içinde hep tutuyorsun yeniden

And than we’ll follow you home again

And give the sickness we give to friends

And then we’ll swallow you whole again

In my wide mouth

To praise

Ve ardından seni evine kadar takip ediyoruz

ve Sana arkadaşlık hastalığını bulaştırıyoruz

Ve ardından sana dair her şeyi içimize çekeceğiz yeniden

Açık ağzıma doğru

Şükretmek için

Just let it fester, let it rest here

Just pretend we’re contrived

Just pretend we’re in bind

If we’re rejected, We’re expected

Just to cling to the lie

And to keep it inside, yea

Bırak hızlansın, Bırak burada kalsın

Sadece her şeyi planlamışız gibi rol yap

Sadece her şey kontrol altındaymış gibi rol yap

Eğer reddedilirsek, beklendiği gibi olur

sadece bir yalan tutun

Ve sadece onu içinde tutmak için, evet

And than we’ll follow you home again

And give the sickness we give to friends

And than we’ll swallow you whole again

In my wide mouth

To please

Ve ardından seni evine kadar takip ediyoruz

ve Sana arkadaşlık hastalığını bulaştırıyoruz

Ve ardından sana dair her şeyi içimize çekeceğiz yeniden

Açık ağzıma doğru

zevk için

If we find her, can we keep her

Just as cold as we found her

as old as a memory

If she flinches, seven menches

We’ll just keep it alive

And just keep it inside, yea

Eğer onu bulursak,koruyabiliriz de

tıpkı onu bulduğumuzda soğuk olması gibi

Bir hatıra kadar eski

Eğer kaçarsa, yedi kolla

Sadece canlı tutacağız,

ve onu içimizde tutacağız, evet

And than we’ll follow you home again

And give the sickness we give to friends

And than we’ll swallow you whole again

In my wide mouth

To pray

Ve ardından seni evine kadar takip ediyoruz

ve Sana arkadaşlık hastalığını bulaştırıyoruz

Ve ardından sana dair her şeyi içimize çekeceğiz yeniden

Açık ağzıma doğru

dua etmek için

Seether – Like Suicide

Seether Like Suicide Türkçe Çevirisi

Premeditation will kill the trust

They’ll never know if you fear me

With every second collecting dust

I feel so bloated and weary

’cause she belongs to heaven

She’s comin’ over like a suicide

And it’s the same old trip

The same old trip as before

Another complicating suicide

And it’s the same old trip

The same old trip as before

Burn…

She’ll cut you down with a single thrust

She’s taken over too quickly

No medication can cure the lust

So say a prayer for the sickly

’cause she belongs to heaven

She’s comin’ over like a suicide

And it’s the same old trip

The same old trip as before

Another complicating suicide

And it’s the same old trip

The same old trip as before… as before…

You set me up to fucking fail this time

She’s comin’ over like a suicide

And it’s the same old trip

The same old trip as before

Another overbearing suicide

And it’s the same old trip

The same old trip

She’s coming over wearing genocide

And it’s the same old trip

The same old trip as before

Another complicating suicide

And it’s the same old trip

The same old trip as before… as before…

————-

intihar gibi

kötü niyet güveni öldürecek

benden korkup korkmadığını hiç bilemeyecekler

tozla kaplanan her saniye

çok bıkkın ve yorgun hissediyorum

çünkü o cennete ait

bir intihar gibi geliyor

ve hep aynı numara

bir öncekiyle aynı numara hep

bir başka karmaşık intihar

ve hep aynı eski numara

bir öncekiyle aynı numara hep

yan…

basit bir itişle ikiye bölecek seni

çok çabuk üste çıkıyor

hiçbir ilaç tedavi edemez şehveti

bu yüzden dua et, cılızca

çünkü o cennete ait

bir intihar gibi geliyor

ve hep aynı numara

bir öncekiyle aynı numara hep

bir başka karmaşık intihar

ve hep aynı eski numara

bir öncekiyle aynı numara hep… eskisi gibi…

beni bu lanet hatayı yapmaya ittin bu sefer de

bir intihar gibi geliyor

ve hep aynı numara

bir başka küstah intihar

ve hep aynı eski numara

katliamla bezenerek geliyor

ve hep aynı numara

bir öncekiyle aynı numara hep

bir başka karmaşık intihar

ve hep aynı eski numara

bir öncekiyle aynı numara hep… eskisi gibi…

Seether – The Devil

Seether The Devil Türkçe Çevirisi

Eyes of the Devil

It irks me when i get burned

And i realize, i don’t get hurt

And always, it seems I’ve lost my way

When i feel you, it’s not enough

And i need you to shun my touch

I notice the season’s ripe for change

I’m weak

I’m weak

So with every new lesson learned

I could keep you before it turns

And the knowledge that things won’t be the same

Now i realize that you have won

And there’s nothing to be said or done

And i notice the wind won’t blow my way

So run with the eyes of the devil

And keep them in your dreams

If you succumb to the lies of the rebel

You’ll cleanse yourself of me

It kills me to watch this fade

And i realize it’s all charade

And every mistake i make is the same

I beseech you to let me drown

Will it please you to let me down

And no one can save me from the pain

So run with the eyes of the devil

And keep them in your dreams

If you succumb to the lies of the rebel

You’ll cleanse yourself of me [x3]

Jesus, save me! (I’m weak) [x5]

Jesus, save me from me

Video

Try to align

Türkçe

Şeytanın Gözleri

Yandığımda canımı sıkar

Ve anlarım ki, yaralanmamışım

Ve her zaman, yolumu kaybetmişim gibi görünür

Seni hissettiğimde, yeterli değildir

Ve dokunuşumdan sakınmana ihtiyacım var

Mevsimlerin olgunluğunu farkettim değişmek için

Zayıfım

Zayıfım

Dolayısıyla her yeni derste öğrendim ki

O dönmeden önce seni saklayabilirim

Ve şeylerin aynı olmayacağının bilgisi

Senin kazanmış olduğunu anlıyorum şimdi

Ve söylenmiş yada yapılmış olacak bir şey yok

Ve rüzgarın benim yolumda esmediğini farkettim

Yani şeytanın gözleriyle birlikte kaç

Ve onları rüyalarında sakla

Eğer asinin yalanlarına karşı koyamazsan

Kendini benden arındıracaksın

Bu soluşu izlemek beni öldürüyor

Ve anlıyorum ki hepsi sessiz sinemaymış

Ve yaptığım her hata aynı

Yalvarırım boğulmama izin ver

Beni üzmek hoşuna mı gidecek

Ve kimse beni acıdan kurtaramaz

Yani şeytanın gözleriyle birlikte kaç

Ve onları rüyalarında sakla

Eğer asinin yalanlarına karşı koyamazsan

Kendini benden arındıracaksın [x3]

Hz. İsa, kurtar beni! (zayıfım) [x5]

Hz. İsa, kurtar beni kendimden

Seether – The Devil

Seether The Devil Türkçe Çevirisi

Eyes of the Devil

It irks me when i get burned

And i realize, i don’t get hurt

And always, it seems I’ve lost my way

When i feel you, it’s not enough

And i need you to shun my touch

I notice the season’s ripe for change

I’m weak

I’m weak

So with every new lesson learned

I could keep you before it turns

And the knowledge that things won’t be the same

Now i realize that you have won

And there’s nothing to be said or done

And i notice the wind won’t blow my way

So run with the eyes of the devil

And keep them in your dreams

If you succumb to the lies of the rebel

You’ll cleanse yourself of me

It kills me to watch this fade

And i realize it’s all charade

And every mistake i make is the same

I beseech you to let me drown

Will it please you to let me down

And no one can save me from the pain

So run with the eyes of the devil

And keep them in your dreams

If you succumb to the lies of the rebel

You’ll cleanse yourself of me [x3]

Jesus, save me! (I’m weak) [x5]

Jesus, save me from me

Video

Try to align

Türkçe

Şeytanın Gözleri

Yandığımda canımı sıkar

Ve anlarım ki, yaralanmamışım

Ve her zaman, yolumu kaybetmişim gibi görünür

Seni hissettiğimde, yeterli değildir

Ve dokunuşumdan sakınmana ihtiyacım var

Mevsimlerin olgunluğunu farkettim değişmek için

Zayıfım

Zayıfım

Dolayısıyla her yeni derste öğrendim ki

O dönmeden önce seni saklayabilirim

Ve şeylerin aynı olmayacağının bilgisi

Senin kazanmış olduğunu anlıyorum şimdi

Ve söylenmiş yada yapılmış olacak bir şey yok

Ve rüzgarın benim yolumda esmediğini farkettim

Yani şeytanın gözleriyle birlikte kaç

Ve onları rüyalarında sakla

Eğer asinin yalanlarına karşı koyamazsan

Kendini benden arındıracaksın

Bu soluşu izlemek beni öldürüyor

Ve anlıyorum ki hepsi sessiz sinemaymış

Ve yaptığım her hata aynı

Yalvarırım boğulmama izin ver

Beni üzmek hoşuna mı gidecek

Ve kimse beni acıdan kurtaramaz

Yani şeytanın gözleriyle birlikte kaç

Ve onları rüyalarında sakla

Eğer asinin yalanlarına karşı koyamazsan

Kendini benden arındıracaksın [x3]

Hz. İsa, kurtar beni! (zayıfım) [x5]

Hz. İsa, kurtar beni kendimden

Seether – Life

Seether Life Türkçe Çevirisi

Come smoke a cigarette and let your hair down

Then pray for the rain to go away

I’m trying to forget I let us both down

Then pray for the sun to come again

I never thought I could feel so small

But you’re the one that can’t live without attention

I never thought I would lose this all

But you’re the one who needs the fucking intervention

Now I’m reliving my whole damn life

And it’s a shame that I can’t remember

And now I’m living the same damn lie

It’s a shame, but nothing’s forever

With every new regret I start to wear down

Then pray for the pain to go away

I need an amulet, I need a new sound

I know everything remains the same

I never thought I could feel so small

I’m the one who will suffer this detention

I never thought I would lose this all

But I accept this is my new education

Now I’m reliving my whole damn life

And it’s a shame that I can’t remember

And now I’m living the same damn lie

It’s a shame, but nothing’s forever

Now I’m reliving my whole damn life

And it’s a shame that I can’t remember

And now I’m living the same damn lie

It’s a shame, but nothing’s forever

Versiyonlar: #1#2

Gel bir sigara tüttür ve eğlenmene bak1

Ardından yağmurun dinmesi için dua et

Unutmaya çalışıyorum, ikimizi de hayal kırıklığına uğrattım

Sonra, güneşin tekrar çıkması için dua ederim 2

Asla (bu kadar)3 küçük hissedebileceğimi düşünmemiştim

Fakat ilgi olmadan yaşayamayacak (kişi) sensin

Asla hepsini kaybedebileceğimi düşünmemiştim

Fakat lanet olası müdahaleye ihtiyacı olan (kişi) sensin

Şimdi bütün lanet (olası) hayatımı tekrardan yaşıyorum

Ve hatırlayamıyor olmak utanç veriyor4

Ve şimdi aynı, lanet (olası) yalanı yaşıyorum

(Bu) utanç verici, fakat hiçbir şey sonsuz değil5

Her yeni pişmanlıkla beraber yıpranmaya başlarım

Ardından acının uzaklaşması6 için dua ederim

Bir muskaya ve yeni bir sese ihtiyacım var7

Biliyorum, her şey aynı kalıyor

Asla (bu kadar) küçük hissedebileceğimi düşünmemiştim

Bu alıkoymadan zarar görecek olan (kişi) benim

Asla hepsini kaybedebileceğimi düşünmemiştim

Fakat kabul ediyorum, bunun benim yeni eğitimim (olduğunu)

Şimdi bütün lanet (olası) hayatımı tekrardan yaşıyorum

Ve hatırlayamıyor olmak utanç veriyor

Ve şimdi aynı, lanet (olası) yalanı yaşıyorum

(Bu) utanç verici, fakat hiçbir şey sonsuz değil

Şimdi bütün lanet (olası) hayatımı tekrardan yaşıyorum

Ve hatırlayamıyor olmak utanç veriyor

Ve şimdi aynı, lanet (olası) yalanı yaşıyorum

(Bu) utanç verici, fakat hiçbir şey sonsuz değil

Seether – Life

Seether Life Türkçe Çevirisi

Come smoke a cigarette and let your hair down

Then pray for the rain to go away

I’m trying to forget I let us both down

Then pray for the sun to come again

I never thought I could feel so small

But you’re the one that can’t live without attention

I never thought I would lose this all

But you’re the one who needs the fucking intervention

Now I’m reliving my whole damn life

And it’s a shame that I can’t remember

And now I’m living the same damn lie

It’s a shame, but nothing’s forever

With every new regret I start to wear down

Then pray for the pain to go away

I need an amulet, I need a new sound

I know everything remains the same

I never thought I could feel so small

I’m the one who will suffer this detention

I never thought I would lose this all

But I accept this is my new education

Now I’m reliving my whole damn life

And it’s a shame that I can’t remember

And now I’m living the same damn lie

It’s a shame, but nothing’s forever

Now I’m reliving my whole damn life

And it’s a shame that I can’t remember

And now I’m living the same damn lie

It’s a shame, but nothing’s forever

Versiyonlar: #1#2

Gel bir sigara tüttür ve eğlenmene bak1

Ardından yağmurun dinmesi için dua et

Unutmaya çalışıyorum, ikimizi de hayal kırıklığına uğrattım

Sonra, güneşin tekrar çıkması için dua ederim 2

Asla (bu kadar)3 küçük hissedebileceğimi düşünmemiştim

Fakat ilgi olmadan yaşayamayacak (kişi) sensin

Asla hepsini kaybedebileceğimi düşünmemiştim

Fakat lanet olası müdahaleye ihtiyacı olan (kişi) sensin

Şimdi bütün lanet (olası) hayatımı tekrardan yaşıyorum

Ve hatırlayamıyor olmak utanç veriyor4

Ve şimdi aynı, lanet (olası) yalanı yaşıyorum

(Bu) utanç verici, fakat hiçbir şey sonsuz değil5

Her yeni pişmanlıkla beraber yıpranmaya başlarım

Ardından acının uzaklaşması6 için dua ederim

Bir muskaya ve yeni bir sese ihtiyacım var7

Biliyorum, her şey aynı kalıyor

Asla (bu kadar) küçük hissedebileceğimi düşünmemiştim

Bu alıkoymadan zarar görecek olan (kişi) benim

Asla hepsini kaybedebileceğimi düşünmemiştim

Fakat kabul ediyorum, bunun benim yeni eğitimim (olduğunu)

Şimdi bütün lanet (olası) hayatımı tekrardan yaşıyorum

Ve hatırlayamıyor olmak utanç veriyor

Ve şimdi aynı, lanet (olası) yalanı yaşıyorum

(Bu) utanç verici, fakat hiçbir şey sonsuz değil

Şimdi bütün lanet (olası) hayatımı tekrardan yaşıyorum

Ve hatırlayamıyor olmak utanç veriyor

Ve şimdi aynı, lanet (olası) yalanı yaşıyorum

(Bu) utanç verici, fakat hiçbir şey sonsuz değil

Seether – Cigarettes

Seether Cigarettes Türkçe Çevirisi

They suck you in like cigarettes

While hanging you out to dry, yeah

Making you feel like a hypocrite

because you cannot lie, yeah

You are the reason we will never be set free

We wanna be like you

We wanna be so cool

Just like you

They’re hanging you out with their whiskey breath

And leaving you out in the sun, yeah

Making you feel like a hypocrite because you cannot run, yeah

You are the reason we will never be set free

We wanna be like you

We wanna be so cool

Just like you

They suck you in like cigarettes

While hanging you out to dry you

Making you feel like a hypocrite because you cannot lie, yeah

You are the reason we will never be set free

We wanna be like you

We wanna be so cool

You are the reason we will never be set free

We wanna be like you

We wanna be so cool

Just like you

Yeah

Just like you

Just like you

Just like you

Try to align

Türkçe

Sigaralar

Seni sigaralar gibi içlerine çekiyorlar

Seni kuruman için dışarı astıklarında, evet

Seni bir iki yüzlü gibi hissettirmek için

Çünkü sen yalan söyleyemiyorsun, evet

Sen bizim asla özgür bırakılamayacak olmamızın sebebisin

Senin gibi olmak istiyoruz

Çok havalı olmak istiyoruz

Sadece senin gibi

Seni dışarıya asıyorlar, viski (kokan) nefesleriyle

Ve seni güneşte dışarıda bırakıyorlar, evet

Seni bir iki yüzlü gibi hissettirmek için, çünkü sen koşamıyorsun, evet

Sen bizim asla özgür bırakılamayacak olmamızın sebebisin

Senin gibi olmak istiyoruz

Çok havalı olmak istiyoruz

Sadece senin gibi

Seni sigaralar gibi içlerine çekiyorlar

Seni kuruman için dışarı astıklarında, evet

Seni bir iki yüzlü gibi hissettirmek için çünkü sen yalan söyleyemiyorsun, evet

Sen bizim asla özgür bırakılamayacak olmamızın sebebisin

Senin gibi olmak istiyoruz

Çok havalı olmak istiyoruz

Sen bizim asla özgür bırakılamayacak olmamızın sebebisin

Senin gibi olmak istiyoruz

Çok havalı olmak istiyoruz

Sadece senin gibi

Evet,

Sadece senin gibi

Sadece senin gibi

Sadece senin gibi