Kategori arşivi: Rod Stewart

Rod Stewart Şarkı Çevirileri

Rod Stewart – Get Ready

Rod Stewart Get Ready Türkçe Çevirisi

People get ready

İnsanlar hazırlanıyor

There’s a train a-coming

Gelen bir tren var

You don’t need no baggage

Valize ihtiyacın yok

You just get on board

Sadece gemiye bin

All you need is faith

Tüm ihtiyacın olan inanç

To hear diesels humming

Dizelin uhultusunu duymak için

You don’t need no ticket

Bilete ihtiyacın yok

You just thank the Lord

Sadece Tanrıya teşekkür et

People get ready

İnsanlar hazırlanıyor

For the train to Jordan

Jordan’a giden tren için

Picking up passengers

Yolcuları topluyor

From coast to coast

Bir uçtan diğer uca

Faith is the key

İnanç anahtardır

Open the doors and board them

Açık kapılar ve onların tahtası

There’s room for all

Her şey için oda var

Among the loved and lost

Sevilen ve kaybedilen arasında

Now there ain’t no room

Şimdi, da yok

For the hopeless sinner

Umutsuz günahkar için

Who’s hard on mankind

İnsanlığı zorlayan

Just to save his own

Sadece kendini kurtarmak için

Have pity on those

Bunlara yazık

Whose chances are thinner

Şansları daha ince

Cause there’s no hiding place

Çünkü saklanacak yer yok

From the Kingdom’s Throne

Krallığın tahtından

People get ready

İnsanlar hazırlanıyor

There’s a train a-coming

Gelen bir tren var

You don’t need no baggage

Valize ihtiyacın yok

You just get on board

Sadece gemiye bin

All you need is faith

Tüm ihtiyacın olan inanç

To hear diesels humming

Dizelin uhultusunu duymak için

You don’t need no ticket

Bilete ihtiyacın yok

You just thank the Lord

Sadece Tanrıya teşekkür et

I’m getting ready

Hazırlanıyorum

I – I’m ready yeah yeah yeah

Hazırım

Oh I’m getting ready oh – oh

Hazırlanıyorum

I’m ready yeah

Hazırım evet

Rod Stewart – Sailing

Rod Stewart Sailing Şarkı Sözü

I am sailing, I am sailing,

home again, ‘cross the sea.

I am sailing, stormy waters,

to be near you, to be free.

Ben yelken açıyorum,ben yelken açıyorum

Evde tekrar,denizden geçiyorum

Ben yelken açıyorum,rüzgarlı sulara

Senin yakınında olmak,özgür olmak için…

I am flying, I am flying,

like a bird, ‘cross the sky.

I am flying, passing high clouds,

to be with you, to be free.

Ben uçuyorum,ben uçuyorum

Bir kuş gibi,gökyüzünden geçiyorum

Ben uçuyorum,yüksek bulutlardan geçiyorum

Seninle olmak için özgür olmak için…

Can you hear me, can you hear me

through the dark night, far away,

I am dying, forever crying,

to be with you, who can say.

Sen beni duyabilir misin ,beni duyabilir misin?

Karanlık geceden uzakta…

Ben ölüyorum,sonsuza dek ağlıyorum,

Seninle olmak için,kim söyleyebilir??

Can you hear me, can you hear me,

through the dark night far away.

I am dying, forever crying,

to be with you, who can say.

Sen beni duyabilir misin,beni duyabilir misin?

Karanlık geceden uzakta

Ben ölüyorum,sonsuza dek ağlıyorum

Seninle olmak için,kim söyleyebilir??

We are sailing, we are sailing,

home again ‘cross the sea.

We are sailing stormy waters,

to be near you, to be free.

Biz yelken açıyoruz,biz yelken açıyoruz,,

Evde tekrar,denizden geçiyoruz..

Ben yelken açıyorum,rüzgarlı sulara..

Senin yanında olmak için,özgür olmak için…

Oh Lord, to be near you, to be free.

Oh Lord, to be near you, to be free,

oh Lord

Oh Lord,Senin yanında olmak , özgür olmak için…

Oh Lord,Senin yanında olmak , özgür olmak için…

Oh Lord…