Kategori arşivi: Pink Floyd

Pink Floyd Şarkı Çevirileri

Pink Floyd – Arnold Layne

Pink Floyd Arnold Layne Türkçe Çevirisi

Arnold Layne had a strange hobby

Arnold Layne’in garip bir hobisi vardı

Collecting clothes

Kıyafetleri biriktirmek

Moonshine washing line

Ayışığı sınırı yıkıyor

They suit him fine

Ona yakışıyorlar

On the wall hung a tall mirror

Duvarda uzun bir ayna asılı

Distorted view, see through baby blue

Bozuk görüntü, bebeğin maviliğinden görünen

Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know

Aynı değil, artık bilmek için iki kişi lazım

Two to know, two to know

İki kişi, iki kişi

Why can’t you see?

Neden anlamıyorsun?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne

Now he’s caught – a nasty sort of person

Şimdi yakalandı – pislik bir adam

They gave him time

Ona zaman verdiler

Doors bang – chain gang – he hates it

Kapılar çaldı – zincir takıldı – ondan nefret ediyor

Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know

Aynı değil, bilmek için iki kişi lazım

Two to know, two to know

İki kişi, iki kişi

Why can’t you see?

Neden anlamıyorsun?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne

Don’t do it again

Bir daha yapma öyle

Pink Floyd – Arnold Layne

Pink Floyd Arnold Layne Türkçe Çevirisi

Arnold Layne had a strange hobby

Arnold Layne’in garip bir hobisi vardı

Collecting clothes

Kıyafetleri biriktirmek

Moonshine washing line

Ayışığı sınırı yıkıyor

They suit him fine

Ona yakışıyorlar

On the wall hung a tall mirror

Duvarda uzun bir ayna asılı

Distorted view, see through baby blue

Bozuk görüntü, bebeğin maviliğinden görünen

Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know

Aynı değil, artık bilmek için iki kişi lazım

Two to know, two to know

İki kişi, iki kişi

Why can’t you see?

Neden anlamıyorsun?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne

Now he’s caught – a nasty sort of person

Şimdi yakalandı – pislik bir adam

They gave him time

Ona zaman verdiler

Doors bang – chain gang – he hates it

Kapılar çaldı – zincir takıldı – ondan nefret ediyor

Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know

Aynı değil, bilmek için iki kişi lazım

Two to know, two to know

İki kişi, iki kişi

Why can’t you see?

Neden anlamıyorsun?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne

Don’t do it again

Bir daha yapma öyle

Pink Floyd – Arnold Layne

Pink Floyd Arnold Layne Türkçe Çevirisi

Arnold Layne had a strange hobby

Arnold Layne’in garip bir hobisi vardı

Collecting clothes

Kıyafetleri biriktirmek

Moonshine washing line

Ayışığı sınırı yıkıyor

They suit him fine

Ona yakışıyorlar

On the wall hung a tall mirror

Duvarda uzun bir ayna asılı

Distorted view, see through baby blue

Bozuk görüntü, bebeğin maviliğinden görünen

Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know

Aynı değil, artık bilmek için iki kişi lazım

Two to know, two to know

İki kişi, iki kişi

Why can’t you see?

Neden anlamıyorsun?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne

Now he’s caught – a nasty sort of person

Şimdi yakalandı – pislik bir adam

They gave him time

Ona zaman verdiler

Doors bang – chain gang – he hates it

Kapılar çaldı – zincir takıldı – ondan nefret ediyor

Oh, Arnold Layne

It’s not the same, takes two to know

Aynı değil, bilmek için iki kişi lazım

Two to know, two to know

İki kişi, iki kişi

Why can’t you see?

Neden anlamıyorsun?

Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne, Arnold Layne

Don’t do it again

Bir daha yapma öyle

Pink Floyd – Wot’s…uh The Deal?

Pink Floyd Wot’s…uh The Deal? Türkçe Çevirisi

Heaven sent the promised land

Tanrı söz verilen adayı yolladı

Looks allright from where I stand

Durduğum yerden iyi görünüyor

Cause I’m the man on the outside looking in

Çünkü ben dışardan içeri bakan adamım

Waiting on the first step

İlk basamakta bekleyen

Show me where the key is kept

Anahtarın nerde olduğunu göster bana

Point me down the right line because it’s time

Beni doğru yere göster çünkü zamanı geldi

To let me in from the cold

Soğuktan beni içeri almak için

Turn my lead into gold

Kurşunumu altına çevir

Cause there’s chill wind blowing in my soul

Çünkü ruhumda esen sakin bir rüzgar var

And I think I’m growing old

Ve sanırım yaşlanıyorum

Flash the readies wots…uh the deal

Okuyanları göster… uh, anlaşma ne

Got to make to the next meal

Bir sonraki yemeği yapmak lazım

Try to keep up with the turning of the wheel.

Tekerleğin dönüşüne ayak uydurmak

Mile after mile

Kilometrelerce

Stone after stone

Taştan taşa

Turn to speak but you’re alone

Konuşmana dön ama yalnızsın

Million mile from home you’re on your own

Milyon kilometreler uzak evden, kendi başınasın

To let me in from the cold

Soğuktan beni içeri almak için

Turn my lead into gold

Kurşunumu altına çevir

Cause there’s chill wind blowing in my soul

Çünkü ruhumda esen sakin bir rüzgar var

And I think I’m growing old

Ve sanırım yaşlanıyorum

Fire bright by candlelight

Ateşin parlaklığı mum ışığından

With her by my side

O da yanımda

And if she prefers we will never stir again

Ve bir daha hareket etmememizi tercih ediyor

Someone sent the promised land

Biri söz verilen adaya yolladı

And I grabbed it with both hands

Ve ben de onu iki elimle yakaladım

Now I’m the man on the inside looking out

Artık ben içerden dışarıya bakan adamım

Hear me shout ‘come on in, what’s the news and where you been?

Beni dinle ‘içeri gel, ne var ne yok ve nerelerdeydin?’0

Cause there’s no wind left in my soul

Çünkü ruhumda kalan rüzgar yok

And I’ve grown old

Ve yaşlandım

Pink Floyd – Wot’s…uh The Deal?

Pink Floyd Wot’s…uh The Deal? Türkçe Çevirisi

Heaven sent the promised land

Tanrı söz verilen adayı yolladı

Looks allright from where I stand

Durduğum yerden iyi görünüyor

Cause I’m the man on the outside looking in

Çünkü ben dışardan içeri bakan adamım

Waiting on the first step

İlk basamakta bekleyen

Show me where the key is kept

Anahtarın nerde olduğunu göster bana

Point me down the right line because it’s time

Beni doğru yere göster çünkü zamanı geldi

To let me in from the cold

Soğuktan beni içeri almak için

Turn my lead into gold

Kurşunumu altına çevir

Cause there’s chill wind blowing in my soul

Çünkü ruhumda esen sakin bir rüzgar var

And I think I’m growing old

Ve sanırım yaşlanıyorum

Flash the readies wots…uh the deal

Okuyanları göster… uh, anlaşma ne

Got to make to the next meal

Bir sonraki yemeği yapmak lazım

Try to keep up with the turning of the wheel.

Tekerleğin dönüşüne ayak uydurmak

Mile after mile

Kilometrelerce

Stone after stone

Taştan taşa

Turn to speak but you’re alone

Konuşmana dön ama yalnızsın

Million mile from home you’re on your own

Milyon kilometreler uzak evden, kendi başınasın

To let me in from the cold

Soğuktan beni içeri almak için

Turn my lead into gold

Kurşunumu altına çevir

Cause there’s chill wind blowing in my soul

Çünkü ruhumda esen sakin bir rüzgar var

And I think I’m growing old

Ve sanırım yaşlanıyorum

Fire bright by candlelight

Ateşin parlaklığı mum ışığından

With her by my side

O da yanımda

And if she prefers we will never stir again

Ve bir daha hareket etmememizi tercih ediyor

Someone sent the promised land

Biri söz verilen adaya yolladı

And I grabbed it with both hands

Ve ben de onu iki elimle yakaladım

Now I’m the man on the inside looking out

Artık ben içerden dışarıya bakan adamım

Hear me shout ‘come on in, what’s the news and where you been?

Beni dinle ‘içeri gel, ne var ne yok ve nerelerdeydin?’0

Cause there’s no wind left in my soul

Çünkü ruhumda kalan rüzgar yok

And I’ve grown old

Ve yaşlandım

Pink Floyd – Wot’s…uh The Deal?

Pink Floyd Wot’s…uh The Deal? Türkçe Çevirisi

Heaven sent the promised land

Tanrı söz verilen adayı yolladı

Looks allright from where I stand

Durduğum yerden iyi görünüyor

Cause I’m the man on the outside looking in

Çünkü ben dışardan içeri bakan adamım

Waiting on the first step

İlk basamakta bekleyen

Show me where the key is kept

Anahtarın nerde olduğunu göster bana

Point me down the right line because it’s time

Beni doğru yere göster çünkü zamanı geldi

To let me in from the cold

Soğuktan beni içeri almak için

Turn my lead into gold

Kurşunumu altına çevir

Cause there’s chill wind blowing in my soul

Çünkü ruhumda esen sakin bir rüzgar var

And I think I’m growing old

Ve sanırım yaşlanıyorum

Flash the readies wots…uh the deal

Okuyanları göster… uh, anlaşma ne

Got to make to the next meal

Bir sonraki yemeği yapmak lazım

Try to keep up with the turning of the wheel.

Tekerleğin dönüşüne ayak uydurmak

Mile after mile

Kilometrelerce

Stone after stone

Taştan taşa

Turn to speak but you’re alone

Konuşmana dön ama yalnızsın

Million mile from home you’re on your own

Milyon kilometreler uzak evden, kendi başınasın

To let me in from the cold

Soğuktan beni içeri almak için

Turn my lead into gold

Kurşunumu altına çevir

Cause there’s chill wind blowing in my soul

Çünkü ruhumda esen sakin bir rüzgar var

And I think I’m growing old

Ve sanırım yaşlanıyorum

Fire bright by candlelight

Ateşin parlaklığı mum ışığından

With her by my side

O da yanımda

And if she prefers we will never stir again

Ve bir daha hareket etmememizi tercih ediyor

Someone sent the promised land

Biri söz verilen adaya yolladı

And I grabbed it with both hands

Ve ben de onu iki elimle yakaladım

Now I’m the man on the inside looking out

Artık ben içerden dışarıya bakan adamım

Hear me shout ‘come on in, what’s the news and where you been?

Beni dinle ‘içeri gel, ne var ne yok ve nerelerdeydin?’0

Cause there’s no wind left in my soul

Çünkü ruhumda kalan rüzgar yok

And I’ve grown old

Ve yaşlandım

Pink Floyd – Childhood’s End

Pink Floyd Childhood’s End Türkçe Çevirisi

You shout in your sleep.

Uykunda bağırıyorsun

Perhaps the price is just too stepp.

Belki de bedel sadece basamak uzaklıkta

Is your conscience at rest if once put to the test?

Bilincin yerinde mi eğer bir kere teste alırsan?

You awake with a start to just the beating of your heart.

Kalbinin atışıyla bir başlangıçla uyanırsın

Just one man beneath the sky,

Gökyüzünün altında sadece bir adam

Just two ears, just two eyes.

Sadece iki kulak, iki göz

You set sail across the sea of longpast thoughts and memories.

Uzun zaman düşünceleriyle ve anılarıyla denize açılırsın

Childhood’s end,

Çocukluk bitti

Your fantasies merge with harsh realities.

Fantezilerin sert gerçeklerle kaynaştı

And then as the sail is hoist,

Ve sonra gemin yukarı kalkınca

You find your eyes are growing moist.

Gözlerinin nemlendiğini görürsün

All the fears never voiced say you have to make your final choice.

Bütün korkuların hiç seslenmedi, son seçimini yapman için

Who are you and who am I to say we know the reason why?

Sen kimsin ve nedenini bildiğimizi söylemem için ben kimim?

Some are born;

Birileri doğdu

Some men die beneath one infinite sky.

Bazıları sonsuz gökyüzünün altında öldü

There’ll be war, there’ll be peace.

Savaş olacak, barış olacak

But everything one day will cease.

Ama bir gün her şey anlaşmaya giricek

All the iron turned to rust;

Bütün demirler pas oldu

All the proud men turned to dust.

Bütün gururlu adamlar toza döndü

And so all things, time will mend.

Ve bütün her şeyi zaman iyileştirecek

So this song will end. ”

Bu şarkı da bitecek.

Pink Floyd – Childhood’s End

Pink Floyd Childhood’s End Türkçe Çevirisi

You shout in your sleep.

Uykunda bağırıyorsun

Perhaps the price is just too stepp.

Belki de bedel sadece basamak uzaklıkta

Is your conscience at rest if once put to the test?

Bilincin yerinde mi eğer bir kere teste alırsan?

You awake with a start to just the beating of your heart.

Kalbinin atışıyla bir başlangıçla uyanırsın

Just one man beneath the sky,

Gökyüzünün altında sadece bir adam

Just two ears, just two eyes.

Sadece iki kulak, iki göz

You set sail across the sea of longpast thoughts and memories.

Uzun zaman düşünceleriyle ve anılarıyla denize açılırsın

Childhood’s end,

Çocukluk bitti

Your fantasies merge with harsh realities.

Fantezilerin sert gerçeklerle kaynaştı

And then as the sail is hoist,

Ve sonra gemin yukarı kalkınca

You find your eyes are growing moist.

Gözlerinin nemlendiğini görürsün

All the fears never voiced say you have to make your final choice.

Bütün korkuların hiç seslenmedi, son seçimini yapman için

Who are you and who am I to say we know the reason why?

Sen kimsin ve nedenini bildiğimizi söylemem için ben kimim?

Some are born;

Birileri doğdu

Some men die beneath one infinite sky.

Bazıları sonsuz gökyüzünün altında öldü

There’ll be war, there’ll be peace.

Savaş olacak, barış olacak

But everything one day will cease.

Ama bir gün her şey anlaşmaya giricek

All the iron turned to rust;

Bütün demirler pas oldu

All the proud men turned to dust.

Bütün gururlu adamlar toza döndü

And so all things, time will mend.

Ve bütün her şeyi zaman iyileştirecek

So this song will end. ”

Bu şarkı da bitecek.

Pink Floyd – Childhood’s End

Pink Floyd Childhood’s End Türkçe Çevirisi

You shout in your sleep.

Uykunda bağırıyorsun

Perhaps the price is just too stepp.

Belki de bedel sadece basamak uzaklıkta

Is your conscience at rest if once put to the test?

Bilincin yerinde mi eğer bir kere teste alırsan?

You awake with a start to just the beating of your heart.

Kalbinin atışıyla bir başlangıçla uyanırsın

Just one man beneath the sky,

Gökyüzünün altında sadece bir adam

Just two ears, just two eyes.

Sadece iki kulak, iki göz

You set sail across the sea of longpast thoughts and memories.

Uzun zaman düşünceleriyle ve anılarıyla denize açılırsın

Childhood’s end,

Çocukluk bitti

Your fantasies merge with harsh realities.

Fantezilerin sert gerçeklerle kaynaştı

And then as the sail is hoist,

Ve sonra gemin yukarı kalkınca

You find your eyes are growing moist.

Gözlerinin nemlendiğini görürsün

All the fears never voiced say you have to make your final choice.

Bütün korkuların hiç seslenmedi, son seçimini yapman için

Who are you and who am I to say we know the reason why?

Sen kimsin ve nedenini bildiğimizi söylemem için ben kimim?

Some are born;

Birileri doğdu

Some men die beneath one infinite sky.

Bazıları sonsuz gökyüzünün altında öldü

There’ll be war, there’ll be peace.

Savaş olacak, barış olacak

But everything one day will cease.

Ama bir gün her şey anlaşmaya giricek

All the iron turned to rust;

Bütün demirler pas oldu

All the proud men turned to dust.

Bütün gururlu adamlar toza döndü

And so all things, time will mend.

Ve bütün her şeyi zaman iyileştirecek

So this song will end. ”

Bu şarkı da bitecek.

Pink Floyd – Speak To Me

Pink Floyd Speak To Me Türkçe Çevirisi

“I’ve been mad for fucking years, absolutely years, been

Kahrolası yıllarca deliyim, kesinlikle yıllar,

over the edge for yonks, been working me buns off for bands…”

Kenardayım yıllardır, gruplar için çörek dağıtmaca

“I’ve always been mad, I know I’ve been mad, like the

Hep deliydim, biliyorum deliydim

most of us…very hard to explain why you’re mad, even

Çoğumuz gibi… neden delisin sen açıklaması zor

if you’re not mad…”

Deli olmasan bile”