Kategori arşivi: Nelly

Nelly Şarkı Çevirileri

Nelly – Dilemma

Nelly Dilemma Şarkı Sözü

Nelly-Dilemma

[Kelly Rowland]

I.. love you, and I.. need you

Seni.. seviyorum ve sana.. ihtiyacım var

Nelly I.. love you, I do.. neeeeed you – but

Nelly seni.. seviyorum, sana.. ihtiyacım var- ama

Nakarat: [Kelly Rowland]

No matter what I do, all I think about is you

Ne yaparsam yapayım, tek düşündüğüm sensin

Even when I’m with my boo, boy you know I’m crazy over

you

Sevgilimle birlikteyken bile, çocuk biliyorsun senin

için çıldırıyorum

No matter what I do, all I think about is you

Ne yaparsam yapayım, tek düşündüğüm sensin

Even when I’m with my boo, y’know I’m crazy over you

Sevgilimle birlikteyken bile, biliyorsun senin için

çıldırıyorum

[Nelly]

Check it, check it, check it, uhh

Dinle, dinle, dinle, ahh

I met this chick and she just moved right up the block

from me

Bu fıstıkla tanıştım ve hemen benden bir sonraki bloğa

taşındı

And uhh, she got the hots for me the finest thing i

need to see

Ve ahh, benim için sıcak şeyleri var, görmem gereken

en iyi şey

But oh no no, she gotta a man and a son, doh’ohhh, but

that’s okay

Ama oh hayır hayır, onun bir erkeği ve bir oğlu var,

ama bu sorun değil

Cause I, wait for my cue and just listen, play my

position

Çünkü ben, sıramı bekleyip sadece dinlerim,

pozisyonumu oynarım

Like a shortstop, pick up e’rything mami hittin

Beysboldaki tutucu gibi, vurulan herşeyi toplarım

And in no time I better make this friend mine and

that’s for sure

Ve hemen bu arkadaşi benim yapsam iyi olur, ve bu

kesin

Cause I, I never been the type to, break up a happy

home

Çünkü ben, ben hiç mutlu bir yuvayı bozan bir tip

olmadım

But uh, there’s somethin bout baby girl I just can’t

leave her alone

Ama ah, bu kızda birşeyler var, onu bir türlü yalnız

bırakamıyorum

So tell me ma what’s it gonna be?

Bu yüzden söyle bana kızım bu işin sonu ne olacak?

She said: “You don’t know what you mean to me”

O dedi ki: “Benim için ne ifade ettigini bilmiyorsun”

Nakarat

[Nelly]

Check it, check it, check it, uhh

Dinle, dinle, dinle, ahh

I see a lot in your look and I never say a word

Bakişinda çok şey görüyorum ve hiç bir şey

söylemiyorum

I know how niggaz start actin trippin and hate up all

the girls

Zencilerin nasil hatali davranmaya başladıklarını ve

tüm kizlardan nefret ettiklerini biliyorum

And there’s no way Nelly go for it

Ve hiçbir şekilde Nelly bunu desteklemiyor

Ain’t f***in’ with no dame, as you could see

Hiçbir kadınla yatmıyorum, görebileceğin gibi

But I, I like your steeze, your style, your whole

demeanor

Ama ben, ben senin havanı, stilini, bütün

davranışlarını beğeniyorum

The way you come through and holler and swoop me in

his two-seater

Yanıma gelişini ve bağırışını ve onun 2 koltuklu

arabasında üstüme çullanmanı

Now that’s gangstah-ah-ahhh..

Şimdi bu gangster-ah-ahhh

And I got special ways to thank yah-ah-ahhh.. don’t

you forget it

Ve teşekkür etmek için özel yöntemlerim var sana-aaa..

Bunu unutayım deme

But uh, it ain’t that easy for you to pack up and

leave him

Ama ah, senin için bavulunu hazırlayıp o adamı

terketmek o kadar kolay değil

But you and me we got ties for different reasons

Ama sen ve ben , bir çok neden dolayı bağlıyız

I respect that and right before I turn to leave, she

said

Buna saygı duyuyorum ve ben tam dönüp gitmeden önce ,

şöyle dedi:

“You don’t know what you mean to me”

“Benim için ne ifade ettiğini bilmiyorsun”

Nakarat

Sing it for me K

Benim için söyle K

[Kelly Rowland]

I love you, and I need you

Seni seviyorum, ve sana ihtiyacım var

Nelly I love you, I do.. (c’mon girl)

Nelly seni seviyorum, seviyorum (hadi bebek)

And it’s more than you’ll.. ever know

Ve bu senin hayatın boyunca bileceğinden daha fazla

Boy.. it’s for sure

Çocuk.. şurası kesin

You can always count on my love

Aşkıma her zaman güvenebilirsin

Foreveeeeer more, yeahh-yeahh..

Sonsuza dek, evet-evet

Gaz kısım [

East coast, I know you’re shakin’ right

Doğu kıyı, biliyorum sallanıyorsunuz evet

Down south, I know you’re bouncin’ right

Güney kısım, biliyorum zıplıyorsunuz evet

West coast, I know you’re walkin’ right

Batı kıyı, biliyorum yürüyorsunuz evet

(You don’t know what you mean to me)

(Benim içinne ifade ettiğini bilmiyorsun)

Midwest, I see you swingin’ right

Ortabatı, salındığınızı görüyorum evet ]

Nakarat

Gaz kısım x2

Nakarat

Yeah, yeah- Evet, evet

Gaz kısım x2