Kategori arşivi: Imany

Imany Türkçe Çeviri, Imany Şarkı Çevirileri

Imany – You Don’t Belong To Me

Imany You Don’t Belong To Me Türkçe Çevirisi

Hold my heart,

Kalbimi tut

Touch my soul,

Ruhuma dokun

Just make sure you don’t let go.

Sadece bırakıp gitmeyeceğinden emin olmalıyım

‘Cause life is short,

Çünkü hayat kısa

Yes I know,

Evet biliyorum

Let us never grow apart.

Hadi asla ayrı büyümeyelim

So pull me close in your arms,

O zaman beni kollarında yakınına çek

Hold so tight let’s catch the stars.

Sıkıca tutun hadi yıldızları yakalayalım

Cause we own the night,

Çünkü biz geceye sahibiz

We own the night.

Geceye sahibiz

They say you don’t belong to me,

Bana ait olmadığını söylüyorlar

That my love is not what you need anymore.

Sevgimin artık senin ihtiyacın olmadığını

I say what matters is what you believe,

Ben sen neye inanırsan onun önemli olduğunu söylüyorum

No one can tell us how we feel tomorrow.

Kimse bize yarın nasıl hissedeceğimizi söyleyemez

Please hold on,

Lütfen dayan

Don’t go home

Eve gitme

trust my hand

Ellerime güven

I won’t let go

Pes etmeyeceğim

My love is pure,

Aşkım saf

you said so

Dediğin gibi

Let us never grow apart

Hadi asla ayrı büyümeyelim

So let’s run out,

O zaman hadi koşalım

side by side.

Yan yana

Yes real fast,

Evet gerçekten çok hızlı

don’t change your mind.

Fikrini değiştirme

Cause you are mine,

Çünkü sen benimkisin

and I am yours.

Ve ben de seninkiyim

They say you don’t belong to me,

Bana ait olmadığını söylüyorlar

That my love is not what you need anymore.

Sevgimin artık senin ihtiyacın olmadığını

I say what matters is what you believe,

Ben sen neye inanırsan onun önemli olduğunu söylüyorum

No one can tell us how we feel tomorrow.

Kimse bize yarın nasıl hissedeceğimizi söyleyemez.

And I tell you all the time,

Ve sana her zaman söylüyorum

That you are my only one.

Benim bir tanem olduğunu

You call me, you call me and I’m home.

Beni çağırıyorsun beni çağırıyorsun ve ben evim

Oh I wish you can be mine,

Oh benimki olmanı dilerdim

That I need you by my side.

Sana yanımda ihtiyacım var

You call me, you call me, I’m your home.

Beni çağırıyorsun beni çağırıyorsun ben senin evinim

They say you don’t belong to me,

Bana ait olmadığını söylüyorlar

That my love is not what you need anymore.

Sevgimin artık senin ihtiyacın olmadığını

I say what matters is what you believe,

Ben sen neye inanırsan onun önemli olduğunu söylüyorum

No one can tell us how we feel tomorrow.

Kimse bize yarın nasıl hissedeceğimizi söyleyemez

They say you don’t belong to me,

Bana ait olmadığını söylüyorlar

That my love is not what you need anymore.

Sevgimin artık senin ihtiyacın olmadığını

I say what matters is what you believe,

Ben sen neye inanırsan onun önemli olduğunu söylüyorum

No one can tell us how we feel tomorrow.

Kimse bize yarın nasıl hissedeceğimizi söyleyemez

Imany – No Reason No Rhyme

Imany No Reason No Rhyme Türkçe Çevirisi

Now that I’m gone you know my name

Şimdi gittiğim için adımı biliyorsun

Now that I’m gone you want me back again

Şimdi gittiğim için beni geri istiyorsun

I’ve made up my mind it’s set and done

Zihnimde kurguladım bu ayarlanmış ve bitmiş

There’s not enough salty have me back

Bu sadece beni geri döndürmeye yetecek kadar açık değil

It’s hard to process I understand

Anlaşılması zor anlıyorum

It’s breaking your heart but leaving mine untouched

Bu senin kalbini kırıyor ama benimkini dokunulmamış bırakıyor

Now that I’m gone so is love

Şimdi ben gittiğime göre bu aşk

And now that I’m gone

Ve benim şimdi gittiğime göre

The shadows are seeing

Gölgeler görünüyor

No need to send me flowers

Bana çiçek göndermene gerek yok

You’re waisting your time

Vaktini harcıyorsun

My river has run dry

Benim nehirim kurudu gitti

Is just a little too late

Bu biraz geç değil mi

Go on with your life

Hayatına devam et

No reasons no rhyme

Nedenler yok kafiye yok

Now that I’m gone what about then

Şimdi gittiğime göre

I was around you didn’t seem to care

O eskiden çevreden olduğum ve senin umursamaz göründüğün zamanlara noldu

What went so wrong I can’t explain

Ne bu kadar yanlış gitti açıklayamıyorum

You’re now a stranger to my eyes

Gözlerimde şimdi bir yabancısın

Now that I’m gone so is love

Ben şimdi gittiğime göre bu aşk

And now that I’m gone

Ve şimdi ben gittiğime göre

The shadows are seeing

Gölgeler gözüküyor

No need to send me flowers

Bana çiçek göndermene gerek yok

You’re waisting your time

Vaktini harcıyorsun

My river has run dry

Nehirim kurudu gitti

Is just a little too late

Bu biraz geç değil mi

Go on with your life

Hayatına devam et

No reasons no rhyme

Nedenler yok kafiye yok

You’re calling my name I can hear you

Adımı söylüyorsun seni duyabiliyorum

Maybe you should scream no I’m teasing

Belki bağırmalısın hayır ben kızıyorum

You’re calling name

Adımı söylüyorsun

You say you’re in hell maybe history

Belki geçmişte cehennemde olduğunu söylüyorsun

You say you feel pain I know you do

Acı çektiğini söylüyorsun biliyorum çekiyorsun

I know you do

Biliyorum acı çekiyorsun

Now that I’m gone so is love

Şimdi ben gittiğime göre bu aşk

The shadows are saying

Gölgeler söylüyor

No need to send me flowers

Bana çiçek göndermene gerek olmadığını

You’re waisting your time

Vaktini harcadığını

My river has run dry

Nehirim kurudu gitti

Is just a little too late

Biraz geç değil mi

Go on with your life

Hayatına devam et

No reasons no rhyme

Nedenler yok kafiye yok

No need to send me flowers

Bana çiçek göndermene gerek yok

You’re waisting your time

Vaktini harcıyorsun

My river has run dry

Nehirim kurudu gitti

Is just a little too late

Biraz geç değil mi

Go on with your life

Hayatına devam et

No reasons no rhyme

Nedenler yok kafiye yok

Imany – There Were Tears

Imany There Were Tears Türkçe Çevirisi

There were tears and fears even in my dreams

Hayallerimde bile gözyaşları ve korkular vardı

The sound of my wound and my inner scream

Yaralarımın ve iç çığlıklarımın sesi

They chained my legs, but I’ve been always free

Bacaklarımı zincirlediler ama ben hep özgürdüm

I always do even on my knees,

Dizlerimin üstündeyken bile hep yaptım

There were no begin, there were no please

Başlangıç yoktu, hoşnutluk yoktu

I always knew blood could be the price of peace

Hep barışın ödülünün kan olabileceğini biliyordum

Sons and daughters, here I am

Oğlanlar ve kızlar işte buradayım

You can knock knock knock knock on my door

Kapımı çalabilirsiniz çalabilirsiniz çalabilirsiniz

Be no laughters, here I am

Kahkahalar olma işte buradayım

You can knock knock knock knock on my door

Kapımı çalabilirsiniz çalabilirsiniz

Don’t stop fighting ’till some hearts start bleeding

Bazı kalpler kanamaya başlamadan kavgayı bırakmayın

Don’t stop fighting while they keep on lying

Onlar yalan söylemeye devam ederken savaşmayı bırakmayın

Truth never lies, they will fall apart

Hakikat asla yalan söylemez onlar parçalara ayrılacaklar

Truth never lies, they will fall apart

Hakikat asla yalan söylemez onlar parçalara ayrılıcaklar

Empty pages and written stories, then no areas of the memories

Boş sayfalar ve yazılmış hikayeler sonra anıların alanları yok

Poor can be poor, they preach we were no man

Fakir fakir olabilir, onlar bizim adam olmadığımızı vaaz ediyorlar

I will be defined through their eyes

Onların gözlerinde tanımlanmış olacağız

Check another hope, least we are alike

Başka bir umudu dene en azından benzer olduğumuzu

Freedom is in your mind

Özgürlük zihnindedir

Sons and daughters, here I am

Oğlanlar ve kızlar işte buradayım

You can knock knock knock knock on my door

Kapımı çalabilirsiniz çalabilirsiniz çalabilirsiniz

Be no laughters, here I am

Kahkahalar olma işte buradayım

You can knock knock knock knock on my door

Kapımı çalabilirsiniz çalabilirsiniz

Don’t stop fighting ’till some hearts start bleeding

Bazı kalpler kanamaya başlamadan kavgayı bırakmayın

Don’t stop fighting while they keep on lying

Onlar yalan söylemeye devam ederken savaşmayı bırakmayın

Truth never lies, they will fall apart

Hakikat asla yalan söylemez onlar parçalara ayrılacaklar

Truth never lies, they will fall apart

Hakikat asla yalan söylemez onlar parçalara ayrılıcaklar

One must fallen truth will fall down

Günahkar bir gerçek aşağı düşecek

One must fallen truth will fall down

Günahkar bir gerçek aşağı düşecek

There is no justice, there won’t be no peace

Adalet yok, barış olamayacak

One must fallen truth will fall down

Günahkar bir gerçek aşağı düşecek

One must fallen truth will fall down

Günahkar bir gerçek aşağı düşecek

There is no justice, there won’t be no peace

Adalet yok barış olamayacak

Sons and daughters, here I am

Oğlanlar ve kızlar işte buradayım

You can knock knock knock knock on my door

Kapımı çalabilirsiniz çalabilirsiniz çalabilirsiniz

Be no laughters, here I am

Kahkahalar olma işte buradayım

You can knock knock knock knock on my door

Kapımı çalabilirsiniz çalabilirsiniz

Don’t stop fighting ’till some hearts start bleeding

Bazı kalpler kanamaya başlamadan kavgayı bırakmayın

Don’t stop fighting while they keep on lying

Onlar yalan söylemeye devam ederken savaşmayı bırakmayın

Truth never lies, they will fall apart

Hakikat asla yalan söylemez onlar parçalara ayrılacaklar

Truth never lies, they will fall apart

Hakikat asla yalan söylemez onlar parçalara ayrılıcaklar

Sons and daughters,

Oğlanlar ve kızlar

Here I am, here I am

İşte buradayım işte buradayım

Don’t stop fighting,

Kavgayı bırakmayın

Here I am, here I am

İşte buradayım işte buradayım

Imany – Lately

Imany Lately Türkçe Çevirisi

Many nights before,

Birçok gece öncesinde

You’ve showed up on my door.

Kapımda belirdin

But I didn’t answer,

Ama açmadım

I thought I knew better.

Daha iyi bildiğimi sandım

I’m sorry,

Üzgünüm

Lately I haven’t been myself.

Son zamanlarda kendim değildim

Oh I am sorry,

Oh üzgünüm

Lately I haven’t been myself.

Son zamanlarda kendim değildim

You say you wanted more,

Daha çok istediğini söylersin

but that’s all I have left.

Ama tüm kaldığım bu kadar

I’ve seen you once before,

Seni öncesinde bir kere görmüştüm

but with somebody else.

Ama başkasıyla birlikte

I’m sorry,

Üzgünüm

Lately I haven’t been myself.

Son zamanlarda kendim değildim

Oh I am sorry,

Oh üzgünüm

Lately I haven’t been myself.

Son zamanlarda kendim değildim

But at times I lose my mind,

Ama aklımı kaybettiğim zamanlarda

I wish you knew what I’m about.

Senin ne halde olduğumu bilmeni dilerdim

Give it one last try,

Son bir kez deneme şansı ver

I promise you I ain’t so bad.

Söz veririm o kadar kötü değilsin

But at times I lose my mind,

Ama aklımı kaybettiğim zamanlarda

I wish you knew what I’m about.

Senin ne halde olduğumu bilmeni dilerdim

Give it one last try,

Son bir kez deneme şansı ver

I promise you I ain’t so bad.

Söz veririm o kadar kötü değilsin.

I’m sorry,

Üzgünüm

Lately I haven’t been myself.

Son zamanlarda kendim değildim

Oh I am sorry,

Oh üzgünüm

Lately I haven’t been myself.

Son zamanlarda kendim değildim

I’m sorry, yes I’m sorry.

Üzgünüm evet üzgünüm

Oh I’m sorry, I’m so sorry.

Oh üzgünüm çok üzgünüm

I am.

Üzgünüm

Imany – Silver Lining (clap Your Hands)

Imany Silver Lining (clap Your Hands) Türkçe Çevirisi

There’s always a silver lining

Her zaman orada gümüş bir astar vardır

Bless those who know what that is

Onun ne olduğunu bilenleri kutsa

We think we need everything

Her şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz

But the love’s found in a wrong kind of dreams

Ama aşk yanlış türdeki hayallerde bulundu

There’s always time to ask for help

Her zaman yardım için sormaya vakit vardır

There’s always space to find your ways

Her zaman yolunu bulmak için boşluk vardır

The times you’re weak storms ahead

Zayıf olduğunda fırtınanın geldiği zamanlar

Sometimes you hide or you run away

Bazen saklanırsın ya da kaçıp gidersin

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

Go ahead, clap your hands

Devam et ellerini çırp

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

Let go, clap your hands

Bırakın ellerinizi çırpın

Because we afraid of loosing

Çünkü biz kaybetmekten korkuyoruz

We have lost, and we,

Biz kaybettik ve biz

But there’s always something to win

Ama her zaman kazanmak için bir şey vardır

The demon isn’t hard as you make it seem

Şeytan gözüktürdüğün kadar zor değildir

There’s always room to make mistakes

Her zaman hata yapmak için oda vardır

There’s always time to make,

Her zaman yapmak için vakit vardır

There’s no shame to ask for help

Yardım için sormada utanılacak bir şey yok

There’s always hope of helping hand

Her zaman yardımcı elin umudu vardır

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

Go ahead, clap your hands

Devam edin ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

Let go, clap your hands

Bırakın ellerinizi çırpın

Take your chance

Şansını dene

Take your chance

Şansını dene

Don’t be scare to make a change

Değişiklik yapmak için korkma

Take your chance

Şansını dene

Take your chance

Şansını dene

Don’t be scare to make a change

Değişiklik yapmak için korkma

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

Go ahead, clap your hands

Devam edin ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

All clap your hands

Hepiniz ellerinizi çırpın

Let go, clap your hands

Bırakın ellerinizi çırpın

Imany – You Will Never Know Türkçe Çevirisi

Imany – You Will Never Know Şarkı Çevirisi

It Breaks My Heart ‘couse I Know
Kalbimi Kırıyor çünkü Biliyorum
You’re The One For Me
Benim Için Olduğunu
Don’t You Feel Sad,
üzgün Hissetmiyor Musun
There Never Was A Story, Obviously
Açıkça,asla Bir Hikaye Yoktu
It’ll Never Be, Oh
Asla Da Olmayacak

And You Will Never Know
Ve Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Need From You, No
Ne Hissetiğimi,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır
And You Will Never Know
Va Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Need From You
Ne Hissetiğimi,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır

With Every Smile Comes My Reality, Irony
Her Gülümseme Gerçekliğime Alay Olarak Geliyor
You Won’t Find Out What Has Been Killing Me
Beni öldüren şeyin Ne Olduğunu Bilemeyeceksin
Can’t You See Me?
Beni Anlamıyor Musun?
Can’t You See?
Anlamıyor Musun?

And You Will Never Know
Ve Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Need From You, No
Ne Hissetiğimi,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır
And You Will Never Know
Ve Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Need From You, No, No
Ne Hissetiğimi,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır,hayır
You Will Never Know
Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Need From You, No, No
Ne Hissetiğimi,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır,hayır

No No You’ll Never Know
Hayır Hayır Asla Bilmeyeceksin
No No No You’ll Never Know
Hayır Hayır Hayır Asla Bilmeyeceksin
No No No, Love Me, Love Me, Love Me, Love Me, No
Hayır Hayır Hayır Sev Beni,sev Beni,sev Beni,hayır

And You Will Never Know
Ve Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Need From You, No, No
Ne Hissetiğimi,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır,hayır
You Will Never Know
Ve Asla Bilmeyeceksin
I Will Never Show
Asla Göstermeyeceğim
What I Feel, What I Feel, What I Feel
Ne Hissettiğimi,ne Hissetiğimi,ne Hissetiğimi
What I Need, What I Need From You, No
Neye Ihtiyacım Olduğunu,sana Nasıl Ihtiyacım Olduğunu,hayır

Imany – Where Have You Been Türkçe Çevirisi

Imany – Where Have You Been Şarkı Çevirisi

I’ve Been Waiting All Night For You
Tüm Gece Boyunca Seni Beklemekteyim
I’ve Been Waiting All Night For You
Tüm Gece Seni Beklemekteyim
Where The Hell Have You Been?
Hangi Cehennemdeydin
Where The Hell Have You Been?
Hangi Cehennemdeydin
I’ve Been Waiting All Night For You
Tüm Gece Boyunca Seni Beklemekteyim
Me And The Kids We’re Wondering
Ben Ve çocuklar Merak Ediyoruz
Where Have You Been
Nerelerdeydin
All Night Long
Tüm Gece Boyunca

You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanlarını Bahaneleri Al
I Packed Your Pride In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim
Let Me Say Yeah Yeah Yeah
Evet Evet Dememe Izin Ver
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanlarını Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Oooooh, Yeah Yeah Yeah
Gururunu Paketledim Evet Evet Evet

I Sit On The Floor
Zeminde Oturuyorum
My Feet Are Cold
Ayaklarım Soğuk
My Tears Are Dry
Gözyaşlarım Kuru
And My Eyes Are Sore
Ve Gözlerim Yaralı
I’ve Been Wasting My Life With You
Tüm Hayatımı Seninle Boşa Harcıyormuşum
And I’ve Been Holding On To You
Ve Ben Sana Dayanıyormuşum
I Don’t Know Who I Am Anymore, Anymore
Kim Olduğumu Bilmiyorum Artık Artık

You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim
Let Me Say Yeah Yeah Yeah
Evet Evet Evet Dememe Izin Ver
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim
Let Me Say Yeah Yeah Yeah
Evet Evet Evet Dememe Izin Ver
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Pack Your Pride In A Bag, In A Bag, In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim çantaya çantaya
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Oooooh, Yeah Yeah
Gururunu çantaya Paketledim Evet Evet

You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim
Let Me Say Yeah Yeah Yeah
Evet Evet Evet Dememe Izin Ver
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim
Let Me Say Yeah Yeah Yeah
Evet Evet Evet Dememe Izin Ver
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Pack Your Pride In A Bag, In A Bag, In A Bag
Gururunu çantaya Paketledim çantaya çantaya
You Take Your Things, Your Lies, Your Excuses
Eşyalarını Yalanları Bahanelerini Al
I Packed Your Pride In A Oooooh, Yeah Yeah
Gururunu çantaya Paketledim Evet Evet

Imany – The Good The Bad & The Crazy Türkçe Çevirisi

Imany – The Good The Bad & The Crazy Şarkı Çevirisi

There’s A Whole Lot Of Women In Me
Içimde Birçok Kadın Var
You’re Wondering What I Mean, I See
Ne Demek Istediğimi Merak Ediyorsun, Görüyorum
Meet The Good, The Bad And The Crazy
İyi, Kötü Ve Çılgın Ile Tanış
I Come In Many Shades And Shapes
Çeşitli Tonlarda Ve şekillerde Gelirim
So Don’t Put Up The Barricades
O Yüzden Siperlerini Yükseltme
I’m Not Here To Make A War
Buraya Savaşmaya Gelmedim

I Get Crazy Sometimes
Bazen Deliriyorum
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
Nothing Can Bring Me Down
Hiçbirşey Beni Sakinleştiremez
Or Keep Me Sound
Ya Da Susturamaz
I Won’t Get Home On Time
Eve Vaktinde Gitmeyeceğim

There’s No Need For You To Follow Me
Beni Takip Etmene Gerek Yok
I Don’t Need A Chaperone You See
Korumaya Ihtiyacım Yok Görüyorsun
Sanity Has Gone Down The Drain
Aklıbaşındalık Aktı Gitti
I Won’t Apologize To You
Senden özür Dilemeyeceğim
I Don’t Know What I Want It’s True
Ne Istediğimi Bilmiyorum Bu Doğru
Believe I’ll Still Be Fine
İnan Yine De Iyi Olacağım
I Get Crazy Sometimes
I’m Out Of My Mind
I’m Out Of My Mind
Nothing Can Bring Me Down
Or Keep Me Sound
I Won’t Get Home On Time

I Get Crazy Sometimes
Bazen Deliriyorum
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
Nothing Can Bring Me Down
Hiçbirşey Beni Sakinleştiremez
Or Keep Me Sound
Ya Da Susturamaz
I Won’t Get Home On Time
Eve Vaktinde Gitmeyeceğim

Heads Up
Başlar Yukarda
Close Your Eyes
Gözlerinizi Kapatın
Feel The Rain And Loose Your Hair
Yağmuru Hissedin Ve Saçınızı Salın
Swing Your Hips From The Right To The Left
Kalçanızı Sağdan Sola Sallayın
You’re Free To Own Yourself
Özgürsünüz

I Get Crazy Sometimes
Bazen Deliriyorum
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
Nothing Can Bring Me Down
Hiçbirşey Beni Sakinleştiremez
Or Keep Me Sound
Ya Da Susturamaz
I Won’t Get Home On Time
Eeve Vaktinde Gitmeyeceğim

I Get Crazy Sometimes
Bazen Deliriyorum
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
Nothing Can Bring Me Down
Hiçbirşey Beni Sakinleştiremez
Or Keep Me Sound
Ya Da Susturamaz
I Won’t Get Home On Time
Eve Vaktinde Gitmeyeceğim

I Get Crazy Sometimes
Bazen Deliriyorum
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
Nothing Can Bring Me Down
Hiçbirşey Beni Sakinleştiremez
Or Keep Me Sound
Ya Da Susturamaz
I Won’t Get Home On Time
Eve Vaktinde Gitmeyeceğim

But I Get Crazy Sometimes
Ama Bazen Deliriyorum
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
I’m Out Of My Mind
Aklım Başımdan Gidiyor
Nothing Can Bring Me Down
Hiçbirşey Beni Sakinleştiremez
Or Keep Me Sound
Ya Da Susturamaz
I Won’t Get Home On Time
Eve Vaktinde Gitmeyeceğim

Imany – Take Care Türkçe Çevirisi

Imany – Take Care Şarkı Çevirisi

Take Care Of The One You Love,
Sevdiğine Dikkat Et
Take Care Of The One You Need,
İhtiyaç Duyduğuna Dikkat Et
Take Care Of The One Who Needs You Most,
Sana En çok Ihtiyacı Olana Dikkat Et
Take Care Of The One You Love.
Sevdiğine Dikkat Et

Take Care Of The One You Love,
Sevdiğine Sahip çık
Take Care Of The One You Need,
İhtiyaç Duyduğuna Sahip çık
Take Care Of The One Who Needs You Most,
Sana En çok Ihtiyaç Duyana Sahip çık
Take Care Of The One You Love.
Sevdiğine Sahip çık

Take Care Of The One You Love,
Sevdiğine Dikkat Et
Take Care Of The One You Need,
İhtiyaç Duyduğuna Dikkat Et
Take Care Of The One Who Needs You Most,
Sana En çok Ihtiyaç Duyana Dikkat Et
The One Far From Home, The One That Fills Your Soul.
Evden Uzak Olana Ruhunu Doldurana
Take Care Of The One That Holds Your Hand,
Elini Tutana Dikkat Et
When It’s Cold.
Soğukken

Imany – Slow Down Türkçe Çevirisi

Imany – Slow Down Şarkı Çevirisi

Slow Down
Take Your Time
It Will Be All Right
If You Decide To Take It On The Science
Take It Easy
Take It Easy
Yavaşla
Ağırdan Al
İyi Olacak
Bilimsel Olarak Yaklaşmak Istersen Eğer
Sakin Ol
Sakin Ol

Slow Down
Take Your Time
It Will Be All Right
If You Decide To Take It On The Science
Take It Easy
Take It Easy
Yavaşla
Ağırdan Al
İyi Olacak
Bilimsel Olarak Yaklaşmak Istersen Eğer
Sakin Ol
Sakin Ol

Oh Slow Down
Oh Yavaşla

And Now I Understand
Why Facing A Friend
Is So Hard, Sometimes
But Guess What
You’re Not The Only One
The Door Is Shot
But So Is Your Mind
Bazen Bir Arkadaşla
Yüzleştiğin Zaman
Ne Kadar Zor Olduğunu
şimdi Anlıyorum.
Fakat şunu Bilki
Yalnız Değilsin Bu Konuda .
Kapı Kapalı
Senin Aklında Kapalı .

Slow Down
Take Your Time
It Will Be All Right
If You Decide To Take It On The Science
Take It Easy
Take It Easy
Yavaşla
Ağırdan Al
İyi Olacak
Bilimsel Olarak Yaklaşmak Istersen Eğer
Sakin Ol
Sakin Ol

Slow Down
Take Your Time
It Will Be All Right
If You Decide To Take It On The Science
Take It Easy
Take It Easy
Yavaşla
Ağırdan Al
İyi Olacak
Bilimsel Olarak Yaklaşmak Istersen Eğer
Sakin Ol
Sakin Ol

Oh Slow Down
Oh Yavaşla
But Then We Explain You
You’ll Have To Complain
But Kept The Bright Side
Open Your Eyes
Along With Your Mind
It’s Not So Bad
God Is Love And Love Is All Around
Sonra Sana Anlatıyoruz
Diyoruz Ki şikayet Etmelisin .
Fakat Parlak Tarafını Aklında Tut .
Hem Gözlerini Hemde Aklını Aç .
O Kadar Da Kötü Değil
Allah Aşktır Ve Aşk Heryerdedir .

You Do The Best You Can
As It Have To Be Great
Open Your Arms
Now Is The Time
To Get Away With Your Life
Hold On
And Your Heart And Enjoy The Ride
Yapabileceğinin En Iyisini Yap
Muhteşem Olmak Zorunda
Kollarını Aç
Şimdi Zamanıdır .
Hayatına Devam Et .
Kalbine Güven Ve Gezintinin Keyfini Sür .

Slow Down
Take Your Time
It Will Be All Right
If You Decide To Take It On The Science
Take It Easy
Take It Easy
Yavaşla
Ağırdan Al
İyi Olacak
Bilimsel Olarak Yaklaşmak Istersen Eğer
Sakin Ol
Sakin Ol

Slow Down
Take Your Time
It Will Be All Right
If You Decide To Take It On The Science
Take It Easy
Take It Easy
Yavaşla
Ağırdan Al
İyi Olacak
Bilimsel Olarak Yaklaşmak Istersen Eğer
Sakin Ol
Sakin Ol

Oh Slow Down
Oh Yavaşla