Kategori arşivi: Evanescence

Evanescence Şarkı Sözleri

Evanescence – Even In Death

Evanescence Even In Death Şarkı Sözü

Give me a reason to believe that you’re gone

-Gittiğine inanmam için bana bir sebep söyle

I see your shadow so I know they’re all wrong

-Senin gölgeni görüyorum ve bu sayede biliyorum onların tümü yanlış

Moonlight on the soft brown earth

-Yumuşak kahverengi dünyanın üzerindeki ayışığı

It leads me to where you lay

-o bana nerede uzandığını haber veriyor

They took you away from me but now I’m taking you home

-Onlar seni benden aldı ama şimdi ben seni eve götürüyorum

I will stay forever here with you, my love

-Her zaman burada seninle kalacağım aşkım,oh aşkım

The softly spoken words you gave me

-Bana verdiğin yumuşakça söylenen kelimeler

Even in death our love goes on

-Ölümde bile aşkımız devam ediyor

Some say I’m crazy for my love, oh my love

-Bazıları aşkım için deli olduğumu söylüyor ,oh aşkım

But no bonds can hold me from your side, oh my love

-Hiç bir sevgi beni senin yanından alıkoyamaz, oh aşkım

They don’t know you can’t leave me

-onlar bilmiyorlar beni bırakamayacağını

They don’t hear you singing to me

-onlar duymuyorlar bana şarkı söylediğini

I will stay forever here with you, my love

-Her zaman burada senle kalacağım aşkım,oh aşkım

The softly spoken words you gave me

-Bana verdiğin yumuşakça söylenen kelimeler

Even in death our love goes on

-Ölümde bile aşkımız devam ediyor

And I can’t love you, anymore than I do

-Ve seni sevemem, sevdiğimden daha fazla

Evanescence – Tourniquet

Evanescence Tourniquet Şarkı Sözü

i tried to kill the pain

Acıyı dindirmek istedim

but only brought more

Daha fazlasını getirdim

i lay dying

Ölüme yatıyorum

and i’m pouring crimson regret and betrayal

Ve kızıl bir pişmanlık ve ihanet akıtıyorum

i’m dying praying bleeding and screaming

Ölüyorum, dua ediyorum, kanıyorum ve bağırıyorum

am i too lost to be saved

Kurtarılamayacak kadar kayıp mıyım?

am i too lost?

Çok mu kayıbım

my God my tourniquet

Tanrım, tedavim

return to me salvation

Kurtuluşu bana geri ver

my God my tourniquet

Tanrım, tedavim

return to me salvation

Kurtuluşu bana geri ver

do you remember me

Beni hatırlıyor musun?

lost for so long

Çok uzun süredir kayıptım

will you be on the other side

Diğer tarafta olacak mısın?

or will you forget me

Ya da beni unutacak mısın?

i’m dying praying bleeding and screaming

Ölüyorum, dua ediyorum, kanıyorum ve bağırıyorum

am i too lost to be saved

Kurtarılamayacak kadar kayıp mıyım

am i too lost?

Çok mu kayıbım

Nakarat

my wounds cry for the grave

Yaralarım ölmek için yalvarıyor

my soul cries for deliverance

Ruhum kurtuluş için ağlıyor

will i be denied Christ

Red mi edileceğim Tanrım

tourniquet

tedavim

my suicide

İntiharım

Evanescence – Heart Shaped Box

Evanescence Heart Shaped Box Şarkı Sözü

She eyes me like a Pisces when I am weak

zayıf olduğum zaman o bni bir balık gibi gözler

I’ve been locked inside your heart-shaped box for weeks

ben haftalardır senin kalbindeki kapalı kutuda kilitliyim

I’ve been down into your magnet tar pit trap

senin manyetik katran çukuru tuzagına düştüm

I wish I could eat your cancer when you turn back

geri döndüğün zaman senin kanserini yiyebilmeyi diliyorum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Your advice

senin tavsiyen

Meat-eating orchids forgive no one just yet

et yiyen orkideler hiçkimseyi affetmez

Cut myself on angel hair and babies breath

melek saçında ve bebeklerin nefesind ekendimi keserim

Broken hymen of your highness I left back

geride bıraktığım senin yüksekliğinin kırık kızlık zarıdır

Throw down your umbilical noose

göbek bağının ilmiğini at

So I can climb right back

böylece geriye doğru tırmanabilirim

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayuetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Your advice

senin tavsiyen

She eyes me like a Pisces when I am weak

zayıf olduğum zaman o bni bir balık gibi gözler

I’ve been locked inside your heart-shaped box for weeks

ben haftalardır senin kalbindeki kapalı kutuda kilitliyim

I’ve been down into your magnet tar pit trap

senin manyetik katran çukuru tuzagına düştüm

I wish I could eat your cancer when you turn back

geri döndüğün zaman senin kanserini yiyebilmeyi diliyorum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Hey

hey

Wait

bekle

I’ve got a new complaint

yeni bir şikayetim war

Forever in debt to your priceless advice

sonsuza dek senin paha biçilmez tavsiyelerin için borçluyum

Your advice (3x)

senin tavsiyen

Evanescence – Missing

Evanescence Missing Şarkı Sözü

Please, please forgive me,

Lütfen, lütfen affet beni,

But I won’t be home again.

Ama yeniden evde olmayacağım

Maybe someday you’ll have look up,

Belki bir gün düzeleceksin

And, barely conscious, you’ll say to no one:

Ve, zorlukla bilincini toplayıp, hiç kimseye

söylemeyeceksin

‘Isn’t something missing?’

Bir şeyler eksik değil mi?

You won’t cry for my absence, I know –

Benim yokluğum için ağlamayacaksın, biliyorum

You forgot me long ago.

Beni çok önce unuttun

Am I that unimportant…?

Ben bu kadar önemsiz miyim?

Am I so insignificant…?

Ben çok mu değersizim?

Isn’t something missing?

Bir şeyler eksik değil mi?

Isn’t someone missing me?

Birisi beni özlemiyor mu?

[CHORUS]

Even though I’m the sacrifice,

Kurban olmama rağmen

You won’t try for me, not now.

Benim için denemeyeceksin, şimdi değil

Though I’d die to know you love me,

Beni sevdiğini bilmek için ölmeye razı olmama rağmen

I’m all alone.

Ben tamamen yalnızım

Isn’t someone missing me?

Birisi beni özlemiyor mu?

Please, please forgive me,

Lütfen lütfen affet beni

But I won’t be home again.

Ama yeniden evde olmayacağım

I know what you do to yourself,

Kendine neyaptığını biliyorum

I breathe deep and cry out:

Derin nefes alıyorum ve bağırıyorum

‘Isn’t something missing?

Bir şeyler eksik değil mi?

Isn’t someone missing me?’

Birisi beni özlemiyor mu?

[CHORUS]

And if I bleed, I’ll bleed,

Ve eğer kanarsam -ki- kanayacağım

Knowing you don’t care.

Umrunda olmadığını biliyorum

And if I sleep just to dream of you

Ve sadece rüyamda seni görmek için uyursam

And wake without you there,

Ve sensiz uyanırsam

Isn’t something missing?

Bir şeyler eksik değil mi?

Isn’t something…

Birşeyler…

Evanescence – My Last Breath

Evanescence My Last Breath Şarkı Sözü

Hold on to me love

Sarıl bana aşkım

You know I can’t stay long

Çok kalamam, biliyorsun

All I wanted to say was I love you and I’m not afraid

Bütün söylemek istediğim seni sevdiğim ve korkmadığımdı.

Can you hear me?

Duyuyor musun beni

Can you feel me in your arms?

Hissedebiliyor musun kollarının arasında?

Holding my last breath

Son nefesimi tutarken,

Safe inside myself

Are all my thoughts of you

Kendi içimde güvenliyken

Seninle ilgili tüm düşüncelerim

Sweet raptured light it ends here tonight

Tatlı kendinden geçmiş ışık

bu, bu gece bitmekte

I’ll miss the winter

Kışı özleyeceğim

A world of fragile things

Kırılgan şeylerin evrenini

Look for me in the white forest

Beni beyaz ormanda ara

Hiding in a hollow tree (come find me)

Oyuk bir ağacın içinde saklanırken (gel bul beni)

I know you hear me

Biliyorum duyuyorsun beni

I can taste it in your tears

Bunu tadabiliyorum gözyaşlarında

Holding my last breath

Son nefesimi tutarken,

Safe inside myself

Are all my thoughts of you

Kendi içimde güvenliyken

Seninle ilgili tüm düşüncelerim

Closing your eyes to disappear

Gözlerini kapatıyorsun gözden kaybolmak için

You pray your dreams will leave you here

Dua ediyorsun bıraksın diye seni hayallerin burada

But still you wake and know the truth

Yine de uyanıyorsun ve gerçeği biliyorsun

No one’s there

Kimse yok orada

Say goodnight

İyi geceler de

Don’t be afraid

korkma

Calling me calling me as you fade to black

Seslen bana seslen bana karanlık çöktüğü sırada

Evanescence – Taking Over Me

Evanescence Taking Over Me Şarkı Sözü

you don’t remember me but i remember you

beni hatırlamıyorsun ama ben seni hatırlıyorum

i lie awake and try so hard not to think of you

uyanık yatıyorum ve seni düşünmemeye çalışıyorum

but who can decide what they dream?

and dream i do…

fakat kim neyi düşleyeceğine karar verebilir ki

ve düşlüyorum…

i believe in you

sana inanıyorum

i’ll give up everything just to find you

seni bulmak için her seyden vazgeçeceğim

i have to be with you to live to breathe

seninle olmak zorundayım yasamak ,nefes almak için

you’re taking over me

beni ele geçiriyorsun

have you forgotten all i know and all we had?

bildiklerimi ve yaşadıklarımızı unuttun mu

you saw me mourning my love for you

beni yasını tutarken gördün aşkım

and touched my hand

ve ellerime dokundun

i knew you loved me then

biliyordum o zaman beni seviyordun

i believe in you

sana inanıyorum

i’ll give up everything just to find you

seni bulmak için her seyden vazgeçeceğim

i have to be with you to live to breathe

seninle olmak zorundayım yasamak, nefes almak için

you’re taking over me

beni ele geçiriyorsun

i look in the mirror and see your face

aynaya bakıyorum ve senin yüzünü görüyorum

if i look deep enough

eger yeterince derin bakarsam

so many things inside that are just like you are taking over

içerde tıpkı senin gibi bir çok şey kontrolü ele geçiriyor

i believe in you

sana inanıyorum

i’ll give up everything just to find you

seni bulmak için her seyden vazgeçeceğim

i have to be with you to live to breathe

seninle olmak zorundayım yasamak ,nefes almak için

you’re taking over me

beni ele geçiriyorsun

Evanescence – Give Unto Me

Evanescence Give Unto Me Şarkı Sözü

I’ve been watching you from a distance

Seni uzaktan izliyorum

The distance sees through your disguise

Uzaklık senin maskenin altını görür

All I want from you is your hurting

Senden tüm istediklerim senin acıların

I want to heal you ,

Seni iyileştirmek istiyorum

I want to save you from the dark

Seni karanlıktan kurtarmak istiyorum

Give unto me your troubles

Sorunlarını ver bana

I’ll endure your suffering

Senin acına dayanacağım

Place onto me your burden

Yükünü üzerime koy

I’ll drink your deadly poison

Senin ölümcül zehrini içeceğim

Why should I care if they hurt you

Seni incitmelerini neden umursayayım

Somehow it matters more to me

Her nasılsa bunu daha çok önemsiyorum

Than if I were hurting myself

İncinenin kendim olmasından

Save you

Seni kurtaracağım

I’ll save you

Seni kurtaracağım

Give unto me your troubles

Sorunlarını ver bana

I’ll endure your suffering

Senin acına dayanacağım

Place onto me your burden

Yükünü üzerime koy

I’ll drink your deadly poison

Senin ölümcül zehrini içeceğim

Fear not the flame of my love’s candle

Aşk mumumun alevinden korkma

Let it be the sun in your world of darkness

Bırak o senin karanlık dünyanın güneşi olsun

Give unto me all that frightens you

Seni korkutan her şeyi ver bana

I’ll have your nightmares for you

Kabuslarını senin yerine yaşarım

If you sleep soundly

Yeter ki mışıl mışıl uyu

Give unto me your troubles

Sorunlarını ver bana

I’ll endure your suffering

Senin acına dayanacağım

Place onto me your burden

Yükünü üzerime koy

I’ll drink your deadly poison

Senin ölümcül zehrini içeceğim

Fear not the flame of my love’s candle

Aşk mumumun alevinden korkma

Let it be the sun in your world of darkness

Bırak o senin karanlık dünyanın güneşi olsun

Give unto me all that frightens you

Seni korkutan her şeyi ver bana

I’ll have your nightmares for you

Kabuslarını senin yerine yaşarım

If you sleep soundly

Yeter ki mışıl mışıl uyu

Fear not the flame of my love’s candle

Aşk mumumun alevinden korkma

Let it be the sun in your world of darkness

Bırak o senin karanlık dünyanın güneşi olsun

Evanescence – Going Under

Evanescence Going Under Şarkı Sözü

Now I will tell you what I’ve done for you

Şimdi sana senin için ne yaptığımı anlatacağım

50 thousand tears I’ve cried

50 bin gözyaşı döktüm

Screaming deceiving and bleeding for you

Senin için bağırarak aldatarak ve kanayarak

And you still won’t hear me

Ve sen hala beni duymuyorsun

Going under

Dibe iniyorum

Don’t want your hand this time I’ll save myself

Bu kez ellerini istemiyorum, kendi kendimi kurtaracağım

Maybe I’ll wake up for once

Belki bir kez uyanacağım

Not tormented daily defeated by you

Senin tarafından acı çektirilmemiş ve her gün yenilmemiş olarak

Just when I thought I’d reached the bottom

Tam dibe varmış olduğumu düşündüğüm sırada

I dive again

Yine dalıyorum

Nakarat :

[ I’m going under(going under)

Dibe iniyorum(dibe iniyorum)

Drowning in you(drowning in you)

Sende boğuluyorum(sende boğuluyorum)

I’m falling forever(falling forever)

Sonsuza dek düşüyorum(sonsuza dek düşüyorum)

I’ve got to break through

Harekete geçmeliyim

I’m going under

Dibe iniyorum ]

Blurring and stirring the truth and the lies

Bulandırıyor ve karıştırıyorum doğruyu ve yalanı

So I don’t know what’s real

Bu yüzden neyin gerçek olduğunu bilmiyorum

So I don’t know what’s real and what’s not x2

Bu yüzden neyin gerçek neyin gerçek olmadığını bilmiyorum

Always confusing the thoughts in my head

Kafamdaki düşünceleri her zaman karıştırıyorum

So I can’t trust myself anymore

Bu yüzden artık kendime güvenemiyorum

I dive again

Yine dalıyorum

Nakarat

So go on and scream

Devam et ve bağır

Scream at me so far away

Bağır bana çok uzaklardan

I won’t be broken again

Tekrar kırılmayacağım

I’ve got to breathe I can’t keep going under

Nefes almalıyım dibe inmeye devam edemem

I dive again

Yine dalıyorum

Tekrar kısım…

Evanescence – Where Will You Go

Evanescence Where Will You Go Şarkı Sözü

You’re too important for anyone

Sen birisi için çok önemlisin

There’s something wrong with everything you see

Gördüğün her şeyde yanlış bir şeyler var

But I, I know who you really are

Ama ben, ben senin gerçekte kim olduğunu bilyorum

You’re the one who cries when you’re alone

Sen yalnız kaldığında ağlayan birisin

But where will you go

Ama nereye gideceksin?

With no one left to save you from yourself

Seni kendinden kurtaracak kimnse kalmamış halde

You can’t escape

Kaçamazsın

You can’t escape

Kaçamazsın.

You think that I can’t see right through your eyes

Gözlerinin içini göremeyeceğimi düşünüyorsun

Scared to death to face reality

Gerçekle yüzleşmekten ödün kopuyor

No one seems to hear your hidden cries

Kimse senin gizli çığlıklarını duymuş gibi gözükmüyor

You’re left to face yourself alone

Kendinle yalnız başına yüzleşmeye terkedildin

I realize you’re afraid

Kortuğunu fark ettim

But you can’t abandon everyone

Ama herkesi terk edemezsin

You can’t escape

Kaçamazsın

You don’t want to escape

Kaçmak istemiyorsun

I’m so sick of speaking words that no one understands

Kimsenin anlamadığı kelimeler söylemekten bıktım

Is it clear enough that you can’t live your whole life all alone

Tüm hayatını yalnız yaşayamayacağın yeterince açık mı?

I can hear you in a whisper

Senin fısıltılarını duyabiliyorum

But you can’t even hear me screaming

Ama sen benim çığlıklarımı bile duyamıyorsun

I realize you’re afraid

Korktuğunu fark ettim

But you can’t reject the whole world

Ama bütün dünyayı reddedemezsin

You can’t escape

Kaçamazsın

You won’t escape

Kaçmayacaksın

You can’t escape

Kaçamazsın

You don’t want to escape

Kaçmak istemiyorsun

Evanescence – Field Of Innocence

Evanescence Field Of Innocence Şarkı Sözü

I still remember the world

Hala dünyayı hatırlıyorum

From the eyes of a child

Bir çocuğun gözlerinden

Slowly those feelings

Bu duygular yavaşça

Were clouded by what I know now

Bulutlandı şimdi bildiklerim sayesinde

Where has my heart gone

Kalbim nereye gitti

An uneven trade for the real world

Gerçek dünya için düzensiz bir takas

I want to go back to

Geri dönmek istiyorum

Believing in everything and knowing nothing at all

Herşeye inanmayı ve hiçbir şey bilmemeyi

I still remember the sun

Hala güneşi hatırlayabiliyorum

Always warm on my back

Sırtımdaki her zamanki sıcaklığı

Somehow it seems colder now

Her nasılsa şimdi daha soğuk gözüküyor

Where has my heart gone

Kalbim nereye gitti

Trapped in the eyes of a stranger

Bir yabancının gözlerine hapsoldu

I want to go back to

Geri dönmek istiyorum

Believing in everything

Herşeye inanmayı