Kategori arşivi: Dream Theater

Dream Theater Şarkı Çevirileri

Dream Theater – Moment Of Betrayal

Dream Theater Moment Of Betrayal Türkçe Çevirisi

Brace yourself, my brother

Kendini hazırla, kardeşim

I have breaking news

Sana önemli bir haberim var

The Noise Machines lie still tonight

Gürültü Makineleri bu gece yine yalan söylüyor

There’s no time to lose

Kaybedecek zaman yok

No more threats of bloodshed

Daha fazla katliam tehditleri yok

No more pain and fear

Daha fazla korku ve acı yok

Ravenskill will brave the storm

Ravenskill fırtınaya karşı cesur olacak

Our victory is near

Zaferimiz yakın..

You are acting very strange

Oldukça garip davranıyorsun

Nervous and on edge

Sinirli ve sabırsız

I will be a voice for change

Ben değişimin bir sesi olacağım

Brother give me strength

Kardeşim bana güç ver

Burning rose, secrets sold

Işık saçan gül, sırlar satıldı

Moment of Betrayal

İhanet zamanı

Kiss of death, blood revenge

Ölümün öpücüğü, kanlı intikam

Moment of betrayal

İhanet zamanı

I have sworn to live and die

Yaşamak ve ölmek için yeminliyim

By the warrior’s code

Savaşçıların sözü üzerine

Never leave a man behind

Hiçbir adamı arkada bırakmak yok

May God redeem my soul

Tanrı ruhumu kurtarabilir

I will give you what you need

Neye ihtiyacın varsa vereceğim

My brother for my son

Oğlum için kardeşim

Guilt and shame will burden me

Suçluluk ve utanç sırtıma yüklenecek

Until my days are done

Günlerim sona erene kadar

Meet me tonight where the stars touch the sky

Benimle buluş bu gece, yıldızların gökyüzüne dokunduğu yerde

He’ll be alone there with nowhere to hide

O, orada yalnız olacak saklanacak bir yeri olmadan

Burning rose, secrets sold

Işık saçan gül, sırlar satıldı

Moment of Betrayal

İhanet zamanı

Kiss of death, blood revenge

Ölümün öpücüğü, kanlı intikam

Moment of betrayal

İhanet zamanı

He will be defenseless

O savunmasız olacak

I’ll look on, say I put up a fight

İzleyeceğim, vereceğim mücadeleyi

There will be no witness

Orada şahit olmayacak

They will call you a hero tonight

Onlar seni bir kahraman olarak anacak bu gece

Burning rose, secrets sold

Işık saçan gül, sırlar satıldı

Moment of Betrayal

İhanet zamanı

Kiss of death, blood revenge

Ölümün öpücüğü, kanlı intikam

Moment of Betrayal

İhanet zamanı

Threats and lies, changing sides

Tehditler ve yalanlar, taraflar değişiyor

Moment of betrayal

İhanet zamanı

Risking all, savior’s fall

Herşey riskli, kurtarıcılar düşüyor..

Moment of betrayal

İhanet zamanı

Dream Theater – Our New World

Dream Theater Our New World Türkçe Çevirisi

Like her father once said

Babasının bir zamanlar dediği gibi

Love is not what you’re given

Aşk senin ne verdiğin değildir

It is how you decide to live

Aşk senin nasıl yaşamak istediğindir,

On the path you have chosen

Karar vermiş olduğun bir yolda..

So together we’ll build a new world

Bu yüzden birlikte olacağız, biz yeni bir dünya inşa ediyoruz

A better world

Mükemmel bir dünya

We’ll build a new world

Yeni bir dünya inşa ediyoruz

Our new world

Bizim dünyamızı..

I know you’re scared and alone

Korktuğunu ve yalnız olduğunu biliyorum

But we will face this together

Ama bununla birlikte yüzleşeceğiz

Through the innocence in your eyes

Gözlerinde ki masumiyet sayesinde..

They will live on forever

O gözler sonsuza dek yaşamaya devam edecekler

In their memory we’ll build a new world

Hafızalarında bizim yeni bir dünya yarattığımız kalacak

A better world

Mükemmel bir dünya

Our new world

Bizim dünyamız..

We’ll build a new world

Yeni bir dünya inşa ediyoruz

A better world

Harika bir dünya

We’ll build a new world

Yeni bir dünya yaratıyoruz

Our new world

Bizim dünyamızı..

Yeah together

Evet birlikte

We’ll build a new world

Bu yeni dünyayı birlikte yaratıyoruz

A wondrous world

Harikulade bir dünya

Yeah

Evet

We’ll build a new world

Yeni bir dünya inşa ediyoruz

A bold new world

Cesurca yaratılmış bir dünya

Dream Theater – The Answer

Dream Theater The Answer Türkçe Çevirisi

I don’t pretend to have the answer

Cevaplara sahip olduğumu iddaa etmiyorum

Never said I held the key

Anahtarı tuttuğumu asla söylemedim

But somehow they see a light inside of me

Ama her nasılsa onlar içimde bir ışık gördüler

Am I not the man who I was meant to be?

Olmak istediğim adam değil miyim?

As the people gather round me

İnsanlar beni bir araya toplarken

I never felt so all alone

O kadar da yalnız hissetmeyorum

Is this the chance to be someone?

Bu biri olmam için bir şans mı?

My moment in the sun

Güneşte bir an..

Why am I afraid of facing the unknown?

Niçin bilinmezle yüzleşmekten korkuyorum?

They are finding faith in me and they believe I’m the one to set them free

İçimdeki inancı buluyorlar ve onlar sadece benim kendimi serbest bırakacağıma inanıyorlar

Dream Theater – The Gift Of Music

Dream Theater The Gift Of Music Türkçe Çevirisi

Far in the distant future

Çok uzak bir gelecekte

Beyond the pages of our time.

Zamanımızın sayfaları ardında

Cold blooded wicked tyrants

Soğuk kanlı hain zorbalar

Threaten the freedom of mankind.

İnsanlığın özgürlüğünü tehdit edecek.

Corruption, lust, and greed, defy the new nobility

Bozuluyor, arzuluyor, ve açgözlülükle, yeni soylulara meydan okuyor

Changing the course of history.

Tarihin yönü değişiyor

Across the vast North Empire

Uçsuz bucaksız Kuzey İmparatorluğu karşısında

Most people struggle to survive.

Çoğu insan yaşamak için mücadele ediyor.

Living a meek existence

Zor bir hayatı yaşıyorlar

Where they’re secludedly oppressed.

Onlar orada tek başlarına

We are living day to day

Günü gününe yaşıyoruz

Forced to bear the lion’s share

Aslan payıyla yaşamak zorundayız

People just don’t have the time for music any more.

İnsanların müzik için hiç zamanları yok

And no one seems to care

Ve bu hiç kimsenin umurundaymış gibi gözükmüyor

My friends have seen the chosen one

Arkadaşlarım seçilmiş kişiyi gördüler

A quest for freedom has begun

Özgürlüğün başlaması için bir görev

He will be the answer to our prayers

O, biz dua edenler için bir cevap olacak

There walks a god among us

Tanrı aramızda yürüyor

Who’s seen the writing on the wall.

Duvardaki yazıyı gören kişi o.

He is the revolution

O devrimin ta kendisi.

He’ll be the one to save us all.

Hepimiz kurtaracak olan tek kişi o.

My brother Gabriel, is all the hope we need.

Kardeşim Cebrail, ihtiyacımız olan tüm umut.

Shining like a beacon in the night.

Bir fener gibi parlıyor gecenin karanlığında.

Should give Ravenskill a reason to believe

İnanmak için Ravenskillin bir sebebi gerekli

Music is the gift he brings

Müzik onun getirdiği bir hediye

The sun bursts isolation when he sings.

O, şarkı söylediğinde güneş patlamaları bir ahenk oluşturur.

Dream Theater – The Walking Shadow

Dream Theater The Walking Shadow Türkçe Çevirisi

What have you done?

Ne yaptın sen?

You murderer

Sen bir katilsin

My father’s dead

Babam öldü

Your day will come

Senin de günün gelecek

[Daryus:]

Don’t hold your breath

Nefesini tutma

The night’s still young

Gece hala çok erken

Confront your death

Ölümünle yüzleş

Like father, like son

Baba gibi, oğlu gibi

Who’s this I see?

Kimi görüyorum?

Approaching me

Bana yaklaşırken

The Chosen One?

Seçilmiş Kişi?

[Narrator:]

Drawing closer pace by pace

Adım adım yaklaşıyor

The walking shadow hides its face

Yürürken gölgede yüzünü gizler

Never aware of the looming attack

Başgösteren saldırının farkında değil

Like stepping right into a trap

Sanki tuzağa doğru adım atıyor gibi

As his weapon

Silah olarak

Find its victim

Kurbanlar buluyor

Mortified, he’s shocked to find the shadow is Faythe

Utanmış, inancın gölgesini bulduğu için şok geçiriyor..

Dream Theater – Whispers On The Wind

Dream Theater Whispers On The Wind Türkçe Çevirisi

If I still had something left

Hala bırakmış olduğum bir şeyler varsa

I’d surely use my gift

Kesinlikle bu hediyemi,

To give her one more breath

Ona son bir nefes vermek için kullanırdım..

To see her smile again

Onun gülüşünü son bir kez görmek için harcardım..

And yet my gift is gone

Ve hediyem çoktan gitti

Along with all her dreams

Onun tüm hayalleri boyunca

It vanished with a scream

Bir çığlık ile kayboldu

My fragile voice has all but disappeared

Benim narin sesim bir anda yok oldu

I’ve nothing left to give

Geride bırakacağım hiçbir şey kalmadı

The words I wish I’d said

Bu sözleri keşke daha önce söyleseydim

Just whispers on the wind

Sadece rüzgara fısıldıyorum

And now all hope is dead

Ve şimdi, tüm umutlarım son buldu

Dream Theater – Fatal Tragedy

Dream Theater Fatal Tragedy Şarkı Sözü

Alone at night

I feel so strange

I need to find

All the answers to my dreams

gece vakti yalnızım

öylesine tuhaf hissediyorum

bulmaya ihtiyacım var

rüyalarımın tüm cevaplarını

When I sleep at night

I hear the cries

What does this mean?

gece, uyurken

ağlamalar duyuyorum

ne demek oluyor bu?

I shut the door and traveled to another home

I met an older man, he seemed to be alone

I felt that I could trust him

He talked to me that night;

kapıyı kapattım ve başka bir eve doğru yola çıktım

yaşlı bir adamla karşılaştım, yalnız görünüyordu

ona inanabileceğimi hissettim

o gece benimle konuştu

“Lad did you know a girl was murdered here?”

“This fatal tragedy was talked about for years”

Victoria`s gone forever

Only memories remain

She passed away

She was so young

“delikanlı biliyor musun burada bir kızın öldürüldüğünü? ”

“bu korkunç trajedi yıllarca konuşuldu ”

victoria sonsuza gitti

sadece anılar kaldı geriye

o geçip gitti

o çok gençti

Without love

Without truth

There can be no turning back

aşksız

gerçeksiz

geri dönüş olamaz

Without faith

Without hope

There can be no peace of mind

inançsız

umutsuz

huzur olamaz

As the night went on

I started to find my way

I learned about a tragedy

A mystery still today

gece devam ederken

yolumu bulmaya başladım

bir trajedi hakkında bir şeyler öğrendim

bugün hala sırrım olan

I tried to get more answers

But he said, “You`re on your own”

Then he turned away and left me

As I stand there all alone

He said, “You`ll know the truth

As your future days unfold”

daha çok cevap almayı denedim

ama o dedi ki “sen kendi başınasın”

sonra dönüp gitti ve terketti beni

orda yalnız başıma dururken

dedi ki: “gerçeği bileceksin

geleceğin açığa vurulurken”

Without love

Without truth

There can be no turning back

aşksız

gerşeksiz

geri dönüş olamaz

Without faith

Without hope

There can be no peace of mind

inançsız

umutsuz

huzur olamaz

“Now it`s time to see how you died. Remember that death

is not the end but

only a transition.”

“şimdi senin nasıl öldüğünü görmenin zamanıdır. ölümün son olmadığını, sadece bir geçiş olduğunu hatırla.”