Kategori arşivi: Cake

Cake Şarkı Çevirileri

Cake – Long Time

Cake Long Time Türkçe Çevirisi

“Long Time”

“Uzun Zaman”

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since I’ve seen your smiling face.

Gülümseyen yüzünü gördüğümden beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since I’ve seen a su-u-u-u-u-u-unny day.

Güneşli bir gün gördüğümden beri.

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since you wore your pillbox hat.

Seni yuvarlak şapkanı giymiş gördüğümden beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since we drove your Po-o-o-o-o-o-ontiac.

Senin Pontiac marka arabanı sürdüğümüzden beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since you gave me bu-u-u-u-u-u-u-utterflies

Sen bana kelebkler verdiğinden beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since I’ve seen it bu-u-u-u-u-u-urning in your eyes.

Gözlerindeki ateşi gördüğümden beri

But I don’t mind, (I don’t mind),

Ama itirazım yok, (İtirazım yok)

No I don’t (I don’t mind),

Hayır yok (İtirazım yok)

No I don’t (I don’t mind),

Hayır yok (İtirazım yok)

When I’ve got you next to me.

Sen yanımda olduğunda

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since we tripped into this ditch.

Bu ayrılığa yolculuk ettiğimizden beri.

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since we drank the ar-r-r-r-r-r-rsenic

Arsenik içtiğimizden beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since we’ve been insi-i-i-i-i-i-ide of this tomb.

Bu mezarın içinde olduğumzdan beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since you wore your e-e-e-e-e-expensive French perfume.

Pahalı Fransız parfümünü süründüğünden beri

But I don’t mind (I don’t mind),

Ama itirazım yok, (İtirazım yok),

No I don’t (I don’t mind),

Hayır yok (İtirazım yok),

But I don’t (I don’t mind),

Ama yok (İtirazım yok),

When I’ve got you next to me.

Sen yanımda olduğunda

Next to me

Yanımda

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since I’ve seen your smiling face.

Gülümseyen yüzünü gördüğümden beri

It’s been a long time,

Uzun zaman oldu,

Since I’ve seen a su-u-u-u-u-u-unny day.

Güneşli bir gün gördüğümden beri.

Cake – Federal Funding

Cake Federal Funding Türkçe Çevirisi

“Federal Funding”

“Federal Fon”

You’ll receive the federal funding, you can add another wing

Federal fondan ödenek alıcaksın, başka bir kanat ekleyebilirsin

You’ll receive the federal funding, you can add another wing

Federal fondan ödenek alıcaksın, başka bir kanat ekleyebilirsin

Take your colleagues out to dinner, pay your brother to come and sing

İş arkadaşlarını yemeğe çıkar, kardeşine gelip şakı söylemesi için para öde

Take your colleagues out to dinner, pay your brother to come and sing

İş arkadaşlarını yemeğe çıkar, kardeşine gelip şakı söylemesi için para öde

Sing, sing, sing

Söylemek, söylemek, söylemek

You’ll receive the federal funding, you can have a hefty grant

Federal fondan ödenek alıcaksın, bol bir ödenek alabilirsin

You’ll receive the federal funding, you can have a hefty grant

Federal fondan ödenek alıcaksın, bol bir ödenek alabilirsin

You can have this conversation, make them see that you’re the man

Görüşmeyi yapabilirsin, onlar senin adam olduğunu gördüğünde

Celebrate this conversation, make them see that you’re the man

Görüşmeyi kutlayın, onlar senin adam olduğunu gördüğünde

Man, man, man

Adam, adam, adam

You’ll receive the federal funding, you can ..

Federal fondan ödenek alıcaksın, alabilirsin ..

You’ll receive the federal funding, you can pass the simple test

Federal fondan ödenek alıcaksın, basit bir testi geçebilirsin

You can access information, make them see that you’re the best

Bilgilere erişebilirsin, onlar senin en iyisi olduğunu gördüğünde

You can access information, make them see that you’re the best

Bilgilere erişebilirsin, onlar senin en iyisi olduğunu gördüğünde

Best, best, best

En iyi, en iyi, en iyi

Cake – Got To Move

Cake Got To Move Türkçe Çevirisi

“Got To Move”

You have always got to move,

Her zaman hareket etmek zorundasın

You’re always trying to prove that,

Bunu her zaman kanıtlamaya çalıştın

There is something new in,

Yeni bir şeyin içinde,

Everything you do.

Her şeyi yapabilirsin.

You are mostly in your car,

Genelde arabanın içindesin

You always seem so far,

Her zaman çok uzaklarda gibiydin

No matter where you are,

Nerede olduğunun önemi yok,

You’re thinking of your car,

Arabanı düşünüyorsun

And everything you say,

Ve söylediğin her şey,

Is really just a play,

Gerçekten sadece bir oyun

For you to get your way,

Kendi yoluna gitmen için

And I found out yesterday,

Ve seni geçen gün dışarda bulduğumda

That no matter what you say,

Söylediğin hiç bir şeyin önemi yoktu

And no matter what you do,

Ve ne yaptığının

That you have got to…

Yapmak zorunda…

You have always got to move,

Her zaman hareket etmek zorundasın

You’re racing just to prove that,

Zaten bunu kanıtlamak için yarışıyordun,

There is something new,

Yeni bir şey var

In everything you do.

İçinde her şeyi yapabileceğin

You are mostly on the phone,

Genellikle telefonda,

You say you’re coming home,

Eve gelmemi söylüyorsun

You say you’re all alone,

Yapayalnız olduğunu söylüyorsun,

But I know you’re not alone.

Ama ben yalnız olmadığını biliyorum.

And everything you say,

Ve söylediğin her şey,

Is really just a play,

Gerçekten sadece bir oyun

For you to get your way,

Kendi yoluna gitmen için

And I found out yesterday,

Ve seni geçen gün dışarda bulduğumda

That no matter what you say,

Söylediğin hiç bir şeyin önemi yoktu

And no matter what you do,

Ve ne yaptığının

That you have got to move.

Hareket etmek zorundasın

You have always got to move,

Her zaman hareket etmek zorundasın

You’re racing just to prove that,

Zaten bunu kanıtlamak için yarışıyordun,

There is something new,

Yeni bir şey var

In everything you do.

İçinde her şeyi yapabileceğin

[Tekrar X3]

Cake – I Will Survive

Cake I Will Survive Şarkı Sözü

At first I was afraid, I was petrified,

Başlarda korkmuştum, şok olmuştum

I kept thinkin? I could never live without you by my side

Sen yanımda olmadan asla yaşayamam diye düşünüp durdum

But then I spent so many nights

Ama sonra o kadar çok gece geçirdim ki

Just thinkin? how you’ve done me wrong

Bana nasıl yanlış yaptığını düşünerek

And I grew strong

Ve güçlendim giderek

And I learned how to get along

Ve nasıl başa çıkacağımı öğrendim

And so you’re back, from outer space

Ve şimdi geri döndün, çok uzaklardan

I just walked in to find you here

Sadece geldim seni burada bulmak için

Without that look upon your face

Yüzünde o bakış olmadan

I should?ve changed that fucking lock

O lanet şansımı değiştirmeliydim

I should?ve made you leave your key

Sana anahtarını bıraktırmalıydım

If I had known for just one second you?d

be back to bother me

Eğer bir saniyeliğine beni rahatsız etmek

için geri döneceğini bilmiş olsaydım

Köprü :

[ Oh now go, walk out the door

Oh git şimdi, kapıdan dışarı çık

Just turn around now

Arkanı dön şimdi

You?re not welcome anymore,

İstenmiyorsun artık

Weren?t you the one who tried to break me with desire

Sen değil miydin beni arzuyla kırmaya çalışan

Did you think I?d crumble

Harab olacağımı mı sandın?

Did you think I?d lay down and die

Yere serilip öleceğimi mi sandın? ]

Nakarat :

[ Oh not I, I will survive

Oh ben değil, ben yaşayacağım

Yeah, as long as I know how to love

Evet, sevmeyi bildiğim müddetçe

I know I?ll be alive,

Biliyorum ki hayatta kalacağım

I?ve got all my life to live

Tüm yaşamım var yaşanacak

I?ve got all my love to give

Tüm sevgim var sunulacak

I?ll survive, I will survive

Yaşayacağım, yaşayacağım ]

Hey, Hey!

It took all the strength I had just not to fall apart

Sahip olduğum tüm gücü harcadım, dağılmamak için

I’m trying hard to mend the pieces of my broken heart

Parçalarını onarmak için çok çabalıyorum, kırık kalbimin

And I spent oh so many nights

Ve oh o kadar çok gece geçirdim ki

Just feelin’ sorry for myself, I used to cry

Kendim için üzülerek, o zamanlar ağlardım

But now I hold my head up high

Ama şimdi başımı havaya kaldırdım

And you see me, with somebody new

Şimdi beni görüyorsun, başka biriyle

I?m not that chained up little person still in love with you

Ben sana hala aşık olan o zincirlenmiş küçük kişi değilim

And so you felt you just drop by

Ve canın uğramak istedi

And just expect me to be free

Ve umdun benim müsait olmamı

But now I?m savin? all my lovin? for someone who?s lovin? me

Ama şimdi beni sevecek biri için saklıyorum aşkımı