David Guetta – Night Of Your Life (ft. Jennifer Hudson) Türkçe Çevirisi

David Guetta – Night Of Your Life (ft. Jennifer Hudson) Çevirisi

[Jennifer Hudson]
Boy I see ya, looking at me
Oğlum seni görüyorum, bana bakıyorsun
I feel your eyes on me, like you gotta have me
Gözlerini üstümde hissediyorum, bana sahip olmalıymışsın gibi
Watching every move, like it’s for you
Her hareketi izliyorsun, senin içinmiş gibi
You can’t help it, you’re attracted like a magnet
Buna yardım edemezsin, sen bir mıknatıs gibi çektin
My love ain’t easy
Benim aşkım kolay değil
You gon’ have to put in some work
Birkaç işi yoluna koyman lazım
You can’t buy me a drink, thinking I’mma fall for your flirt
Beni bir içkiyle kandıramazsın, senin kurların için öleceğimi düşünüyorsun
You gotta make it right
Bunu gerçekleştirmelisin
If you wanna go spend some time
Eğer gidip biraz zaman harcamak istiyorsan
You gotta raise the bar tonight
Bu gece barı ayağa kaldırmalısın

[Chorus]
Love me, baby treat me right
Sev beni, bebeğim bana doğru davran
Make it eternity and not only one night
Bunu sonsuz yap ve sadece bir gece değil
If you love me til the end of time
Eğer beni sonsuza kadar seveceksen
Then I will promise you the night of your life
O zaman sana hayatının gecesi için söz vereceğim

So now love me, baby treat me right
Yani şimdi sev beni, bebeğim bana doğru davran
And we’ll be riding it from morning til midnight
Ve biz bunu sabahtan gece yarısına kadar sürdüreceğiz
If you love me til the end of time
Eğer beni sonsuza kadar seveceksen
Then I will promise you the night of your life
O zaman sana hayatının gecesi için söz vereceğim
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat

[Jennifer Hudson]
I could have ya, if I wanted to
Sana sahip olabilirdim, eğer isteseydim
Down on one knee, in front of me where them bells ringing
Tek dizinin üstüne çök, önümde çanların çaldığı yerde
I could claim ya, be your savior
Sana sahip çıkabilirdim, kurtarıcın olurdum
Wrap your heart inside of these arms and you’ll never leave
Kalbini bu kollarla ört ve asla bırakma
I could have your hands tied, round my body all up on me
Kollarını bağlı tutabilirdim, tüm vücudumun etrafında
Boy you’ll be stuck to me, if I wanted with no release
Oğlum bana yapışacaksın, eğer serbest bırakmak istemeseydim
I’ll have you begging, wishing; now I give a piece
Seni yalvartacağım, dileteceğim; şimdi sana bir parça verdim
Baby you’ll never be the same
Bebeğim asla aynı olmayacaksın

[Chorus]
Love me, baby treat me right
Sev beni, bebeğim bana doğru davran
Make it eternity and not only one night
Bunu sonsuz yap ve sadece bir gece değil
If you love me til the end of time
Eğer beni sonsuza kadar seveceksen
Then I will promise you the night of your life
O zaman sana hayatının gecesi için söz vereceğim

So now love me, baby treat me right
Yani şimdi sev beni, bebeğim bana doğru davran
And we’ll be riding it from morning til midnight
Ve biz bunu sabahtan gece yarısına kadar sürdüreceğiz
If you love me til the end of time
Eğer beni sonsuza kadar seveceksen
Then I will promise you the night of your life
O zaman sana hayatının gecesi için söz vereceğim
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat

[Bridge]
Taller than a mountain, deeper than the sea
Bir dağdan daha uzun, denizden daha derin
You’re boiling hot for me babe, one hundred degrees
Benim için kavruluyorsun bebeğim, yüz derecede
I want you to love me like your favorite dream
Beni favori rüyanmış gibi sevmeni istiyorum
Let’s make tonight a reality…
Hadi bu gece bir hakikat yapalım…

[Chorus]
So now love me, baby treat me right
Yani şimdi sev beni, bebeğim bana doğru davran
And we’ll be riding it from morning til midnight
Ve biz bunu sabahtan gece yarısına kadar sürdüreceğiz
If you love me til the end of time
Eğer beni sonsuza kadar seveceksen
Then I will promise you the night of your life
O zaman sana hayatının gecesi için söz vereceğim
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat
Night of your life, life, life
Hayatının gecesi, hayat, hayat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir