Ron Pope – Fireflies

Ron Pope Fireflies Türkçe Çevirisi

When the street lights come on and the fireflies flicker

Cadde ışıkları yandığında ve ateş böcekleri ışıldadığında

I am walking her home

Onun evine yürüyorum

Making plans

Planlar yapıyorum

With her shoes in her hands I am watching her dance

Ellerinde onun ayakkabılarıyla, onun dansını izliyorum

As the hem of her dress gently kisses the grass

Elbisesinin kenarı kibarca çimleri öperken

It suddenly rains on us

Birden üzerimize yağmur yağıyor

She is laughing and turns up her hands

O gülüyor ve ellerini açıyor

Like autumn turns leaves

Sonbaharın yaprakları dökmesi gibi

Winter will breathe cold on our necks

Kış boyunlarımızda soğuk nefes alacak

Snow in our paths

Yollarımızda kar

Wherever she goes

O her nereye giderse

All that I know about us is that beautiful things never last

Bizim hakkımızda bildiğim herşey, güzel şeyler asla sonlanmaz

That’s why fireflies flash

İşte bu yüzden ateşböcekleri parlar

When this summer time ends we will not part as friends

Bu yaz zamanı bittiğinde arkadaş olarak kalmayacağız

Things were promised in blood

Bu şeylere kan sözü verildi

We have sinned

Günah işledik

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Now there’s tears in her eyes as she’s screaming goodbyes

Şimdi o hoşçakalları haykırırken gözlerinde gözyaşları var

I run ‘long side the car

Arabanın yanına koşuyorum

Turning numb to the sound

Ses çıkarmak için duyguzsuza dönüşüyorum

I notice a chill in the air

Havada bir soğuk farkettim

September is creeping up fast

Eylül hızlıca sürükleniyor

Like autumn turns leaves

Sonbaharın yaprakları dökmesi gibi

Winter will breathe cold on our necks

Kış boyunlarımızda soğuk nefes alacak

Snow in our paths

Yollarımızda kar

Wherever she goes

O her nereye giderse

All that I know about us is that beautiful things never last

Bizim hakkımızda bildiğim herşey, güzel şeyler asla sonlanmaz

That’s why fireflies flash

İşte bu yüzden ateşböcekleri parlar

Innocence didn’t mean we’re immune to these things

Masumiyet , bizim bu şeylere alışkın olduğumuz anlamına gelmedi

Let’s blame the passage of time

Hadi zaman geçidini suçlayalım

Love and loss

Aşk ve kayıp

Truth

Gerçek

It costs more than I can spare right now

Şimdi ayırabileceğimden daha fazlasına mal oldu bu

Maybe it’s simpler to lie

Belki yalan söylemek daha kolaydır

Like autumn turns leaves

Sonbaharın yaprakları dökmesi gibi

Winter will breathe cold on our necks

Kış boyunlarımızda soğuk nefes alacak

Snow in our paths

Yollarımızda kar

Wherever she goes

O her nereye giderse

All that I know about us is that beautiful things never last

Bizim hakkımızda bildiğim herşey, güzel şeyler asla sonlanmaz

That’s why fireflies flash

İşte bu yüzden ateşböcekleri parlar

Oh

Oh

That’s why fireflies flash

İşte bu yüzden ateşböcekleri parlar

Oh

Oh

Ron Pope – Daylight

Ron Pope Daylight Türkçe Çevirisi

I’ve seen sad

Üzgün

Dark times

Karanlık zamanlar gördüm

And I have waited for the sun to rise

Ve güneşin doğmasını bekledim

I’ve seen sad

Üzgün

Dark times

Karanlık zamanlar gördüm

And waited for rain

Ve yağmuru bekledim

And all I know is whenever I am far from home

Ve ne zaman evden uzaklaşsam bütün bildiğim,

There are nights when words seem out of place

Kelimelerin dökülemediği yerlerde gecelerin olduğu

I have walked alone and the stars have tried to guide me home

Yalnız başıma yürüdüm ve yıldızlar beni eve yönlendirmeyi denedi

I have walked alone

Yalnız başıma yürüdüm

Lost in the fog

Siste kayboldum

And all I find are faded pictures from some distant life

Ve tüm bulduğum, birkaç uzak yaşamdan solmuş fotoğraflar

And I wish to God I could see your eyes

Ve Tanrı’dan diliyorum gözlerini görebilmeyi

I ain’t got no magic potion

Büyülü iksirim yok

All I know is that we’re better of together than we ever were alone

Tüm bildiğim biz beraberken, yalnızken olduğumuzdan daha iyiyiz

So if you let me try

Bu yüzden eğer denememe izin verirsen

Just give me time,

Sadece bana zaman ver

Oh

Woman I will find a way to help you ease your troubled mind

Kadın, sorunlu zihnini silmeye yardım etmek için bir yol bulacağım

If the morning comes I’ll be thankful just to see the sun

Eğer sabah gelirse, sadece güneşi gördüğüm için minnettar olacağım

But the daylight seems so far away

Ama günışığı çok uzakta görünüyor

Ron Pope – Come To California

Ron Pope Come To California Türkçe Çevirisi

Hotels and cigarettes

Oteller ve sigaralar

And empty bars where I just sit

Ve sadece oturduğum boş barlar

And contemplate the things that I can’t know

Bilemediğim şeyleri tasarlıyorum

And all I ask of you are honest words

Ve senden istediğim herşey dürüst kelimeler

Simple truths

Basit gerçekler

A place to lay my head when I get lost

Kaybolduğumda kafamı koymam için bir yer

Nothing here is right

Buradaki hiçbir şey doğru değil

Guess I’ll shut my eyes

Sabırım gözlerimi kapatacağım

Come to California ’cause I’ve been lonely for you

Kaliforniya’ya geliyorum çünkü senin için yalnızdım

We can stay up all night just to watch the sunrise

Sadece gün doğumunu izlemek için bütün gece uyanık kalabiliriz

Come to California

Kaliforniya’ya gel

Nothing’s right without you and even in the daylight

Sensiz hiçbir şey doğru değil ve hatta gün ışığında

Well I can’t see the sky

Gökyüzünü göremiyorum

I watch the waves disappear beneath the boardwalk

Tahtanın ardından kaybolan dalgaları izliyorum

Then I blink my eyes

Sonra gözlerimi kırpıyorum

Stare farther down the beach

Kumsalın uzaklarına dalıyorum

I’ll get drunk this time on Boone’s Farm wine

Boone’s çiftlik Şarap’ında bu sefer sarhoş olacağım

In my defense I’d like to say at least it’s always sweet

Savunmamda, en azından tadının hep güzel olduğunu söylemeyi isterim

Nothing here is right

Buradaki hiçbir şey doğru değil

Guess I’ll shut my eyes

Sabırım gözlerimi kapatacağım

Come to California ’cause I’ve been lonely for you

Kaliforniya’ya geliyorum çünkü senin için yalnızdım

We can stay up all night just to watch the sunrise

Sadece gün doğumunu izlemek için bütün gece uyanık kalabiliriz

Come to California

Kaliforniya’ya gel

Nothing’s right without you and even in the daylight

Sensiz hiçbir şey doğru değil ve hatta gün ışığında

Well I can’t see the sky

Gökyüzünü göremiyorum

And I don’t know if I believe I’m everything I should be

Ve bilmiyorum olmam gereken herşeye inansam mı

If I’d never been for you

Eğer orada asla senin için bulunmamışsam

Love

Aşk

I am drowning in this change

Bu değişimde boğuluyorum

It’s washing everything I know and am confident with

Bildiğim herşeyi sürüklüyor ve güvenli miyim

Ah

x2

Come to California ’cause I’ve been lonely for you

Kaliforniya’ya geliyorum çünkü senin için yalnızdım

We can stay up all night just to watch the sunrise

Sadece gün doğumunu izlemek için bütün gece uyanık kalabiliriz

Come to California

Kaliforniya’ya gel

Nothing’s right without you and even in the daylight

Sensiz hiçbir şey doğru değil ve hatta gün ışığında

Well I can’t see the sky

Gökyüzünü göremiyorum

Ron Pope – Cinnamon

Ron Pope Cinnamon Türkçe Çevirisi

Stale sweat and cinnamon

Bayat Şeker ve tarçın

I guess she is frightened most of all

Sanırım en çok da bundan korkuyor

Loves to fly but she’s scared to fall

Uçmayı seviyor ama düşmekten çok korkuyor

She’s got scars on the outside

Dışında yaraları var

Says they’re the worst kind

Diyor ki : onlar en kötü türleri

And I don’t ask

Ve sormuyorum

She turns the lights out and locks the door

O ışıkları kapatıyor ve kapıyı kilitliyor

If this is fate count me out

Eğer bu kaderse beni içine kat

And never try

Ve asla deneme

Please never try to hold her down

Lütfen onu bastırmayı asla deneme

Broken home

Parçalanmış ev

Broken bones

Kırık kemikler

She never told anyone but me

Benden başka asla kimseye anlatmadı

And everything seemed make believe

Ve herşey inandırmış görünüyor

We both ran

Birlikte kaçtık

You can’t ever catch horizon

Ufuğu hiç yakalayamadık

Guess that’s why we’ve both been riding so damn long

Sanırım bunun nedeni ikimizde çok uzun zamandır sürükleniyorduk

She says she thinks of me as home

O beni yuvası olarak düşündüğünü söylüyor

If this is fate count me out

Eğer bu kaderse beni içine kat

And never try

Ve asla deneme

Please never try to hold her down

Lütfen onu bastırmayı asla deneme

Hands on hips and lips to lips

Kalçalarda eller ve dudak dudağa

I don’t know how much someone could take from her

Biri ondan daha ne kadar bir şey alabilir bilmiyorum

Fourth of July

4 temmuz

Watch the night sky

Gece gökyüzünü izle

I’m wondering why the truth ain’t so easy this time

Neden bu sefer gerçek çok kolay değil merak ediyorum

Ron Pope – I’m Yours

Ron Pope I’m Yours Türkçe Çevirisi

Forever I pray those beautiful eyes wanna fall upon me

Üzerime düşmesini istediğim şu güzel gözlere sonsuza dek dua ediyorum

And say, “It’s alright”

Ve ‘bu iyi” diyorum

‘Cause I’m yours

Çünkü ben seninim

Yeah

evet

I’m yours

ben seninim

You can change the color of your hair

saçının rengini değiştirebilirsin

It’s not the way your move your hips though I can’t help but stare

bakmaktan başka bir şey yapamadığın kalçalarının hareketi o şekilde değil

You are a mystery to me

sen benim için bir muammasın

Forever I pray those beautiful eyes wanna fall upon me

Üzerime düşmesini istediğim şu güzel gözlere sonsuza dek dua ediyorum

And say, “It’s alright”

Ve ‘bu iyi” diyorum

‘Cause I’m yours

Çünkü ben seninim

Yeah

evet

I’m yours

ben seninim

A thousand miles ain’t really that much space

bin mil gerçekten çok fazla yer kaplamıyor

I dream of you dreaming of me kissing your face

seni hayal ediyorum, kendimi yüzünü öperken hayal ediyorum

And we can talk all night on the phone ’til the sun comes up

ve güneş doğana kadar bütün gece telefonda konuşabiliriz

Forever I pray those beautiful eyes wanna fall upon me

Üzerime düşmesini istediğim şu güzel gözlere sonsuza dek dua ediyorum

And say, “It’s alright”

Ve ‘bu iyi” diyorum

‘Cause I’m yours

Çünkü ben seninim

Yeah

evet

I’m yours

ben seninim

You might say this is a fairytale

bunun bir peri masalı olduğunu söyleyebilirsin

Where the boy finds his princess then takes it from there

erkeklerin prenseslerini bulduğu ve sonra oraya götürdüğü

Beautiful girl

güzel kız

You are the reason I smile

gülümsememin sebebi sensin

Forever I pray those beautiful eyes wanna fall upon me

Üzerime düşmesini istediğim şu güzel gözlere sonsuza dek dua ediyorum

And say, “It’s alright”

Ve ‘bu iyi” diyorum

‘Cause I’m yours

Çünkü ben seninim

Yeah

evet

I’m yours

ben seninim

Forever I pray those beautiful eyes wanna fall upon me

Üzerime düşmesini istediğim şu güzel gözlere sonsuza dek dua ediyorum

Saying, “He’s all mine”

Diyorsun ‘o tamamen benim”

‘Cause I’m yours

Çünkü seninim

I’m yours

Seninim

x2

Forever I pray those beautiful eyes wanna fall upon me

Üzerime düşmesini istediğim şu güzel gözlere sonsuza dek dua ediyorum

And say, “It’s alright”

Ve ‘bu iyi” diyorum

‘Cause I’m yours

Çünkü ben seninim

Yeah

evet

I’m yours

ben seninim

Ron Pope – Keep Me Warm

Ron Pope Keep Me Warm Türkçe Çevirisi

Central Park

Central Park

Right after dark

Karanlıktan hemen sonra

We are laughing

Gülüyoruz

Holding hands there in the grass

Orada çimlerin içinde el ele tutuşuyoruz

The summer sun has just begun to sing a lullabye to us and it feels so good

Yaz güneşi bize bir ninni söylemeye henüz yeni başladı ve bu iyi hissettiriyor

You and me

Sen ve ben

We’ve got everything we need

İhtiyacmız olan herşeye sahibiz

I’m not seeking shelter from no God-forsaken storm

Olmayan Tanrı’nın terkedilmiş fırtınasından sığınak aramıyorum

Just lay with me tonight and keep me warm

Sadece bu gece benimle uzan ve beni sıcak tut

Freckles on your arms

Kollarındaki çiller

I pretend they’re stars and find new constellations right beneath my hands

Onlar yıldızmış ve ellerimin hemen altındaki yeni takım yıldızlarıymış gibi davranıyorum

I don’t know where the next six months will go

Gelecek 6 ayın nereye gideceğini bilmiyorum

But I’m sure sunrise tomorrow will be better than the one before

Ama eminim yarınki günışığı öncekinden daha iyi olacak

You and me

Sen ve ben

We’ve got everything we need

İhtiyacmız olan herşeye sahibiz

I’m not seeking shelter from no God-forsaken storm

Olmayan Tanrı’nın terkedilmiş fırtınasından sığınak aramıyorum

Just lay with me tonight and keep me warm

Sadece bu gece benimle uzan ve beni sıcak tut

Just lay with me tonight and keep me warm

Sadece bu gece benimle uzan ve beni sıcak tut

I count my footsteps and the avenues as I get close to you

Sana yakınlaşırken, adımlarımı ve yolları sayıyorum

Yes

Evet

I do

Sayıyorum

I can’t ever seem to say quite what I really mean

Gerçekten istediğimi söylemeyecek gibi görünmüyorum bile

You’re beautiful and I’m not easy to please

Sen güzeldin ve ben yalvarmak için kolay değilim

So I will take the D train down from Harlem when you need me

Bu yüzden bana ihtiyacın olduğunda Harlem’den D trenine atlayacağım

You’re beautiful and I’m not easy to please

Sen güzeldin ve ben yalvarmak için kolay değilim

So I will take the D train down from Harlem when you need me

Bu yüzden bana ihtiyacın olduğunda Harlem’den D trenine atlayacağım

I’m not seeking shelter from no God-forsaken storm

Olmayan Tanrı’nın terkedilmiş fırtınasından sığınak aramıyorum

Just lay with me tonight and keep me warm

Sadece bu gece benimle uzan ve beni sıcak tut

Lay with me tonight and keep me warm

bu gece benimle uzan ve beni sıcak tut

Won’t you lay with me tonight and keep me warm

bu gece benimle uzanıp ve beni sıcak tutmayacak mısın

Ron Pope – I Am Not Afraid

Ron Pope I Am Not Afraid Türkçe Çevirisi

When it’s dark but I can’t sleep

Karanlık olduğunda, uyuyamıyorum

I will wander towards my dreams with new direction

Yeni yönler hayallerime doğru dolaşacağım

If it’s cold and I’m alone

Eğer soğuksa ve yalnızsam

And I forget all that I know

Ve bütün bildiklerimi unuttuysam

Well I’ll count my blessings

İyi dileklerimi sayacağım

You will take until there’s none

Kimse kalmayıncaya kadar alacaksın

Then you’ll search to find the crumbs and leave me wasted

Sonra kırıntıları bulmak için ve beni harcayarak bırakmak için arayacaksın

You would see me lying there

Beni orada uzanırken görecektin

And get the ones who used to care to turn their faces

Ve yüzlerini çeviren, eskiden umursayan kişileri anlayacaktın

And I said, “Oh

Ve dedim ki

I am not afraid”

Korkmuyorum

“Oh

I am not afraid”

Korkmuyorum

Well the things that I believe

İnandığım iyi şeyler

And the things that I can see are all confused now

Ve görebildiğim herşey şimdi karmaşık

I know emptiness and pain but I’m sure love must have a place

Boşluğu ve acıyı biliyorum ama eminim aşk bir yer bulmak zorundadır

Somewhere the truth counts

Gerçeklerin sayıldığı bir yere

Still I search to find the words

Hala kelimeleri bulmak için arıyorum

I scream until it hurts and no one hears me

Acıyana kadar çığlık atıyorum ve kimse beni duymuyor

So I breathe deep and start again

Bu yüzden derinden nefes alıyorum ve yeniden başlıyorum

Turn my face into the wind and let my heart speak

Yüzümü rüzgara dönüyorum ve kalbimin konuşmasına izin ver

And I said, “Oh

Ve dedim ki

I am not afraid”

Korkmuyorum

“Oh

I am not afraid”

Korkmuyorum

Love will find a way

Aşk bir yolunu bulacak

Love will find a way

Aşk bir yolunu bulacak

When it’s dark but I can’t sleep

Karanlık olduğunda, uyuyamıyorum

I will wander towards my dreams with new direction

Yeni yönler hayallerime doğru dolaşacağım

If it’s cold and I’m alone

Eğer soğuksa ve yalnızsam

And I forget all that I know

Ve bütün bildiklerimi unuttuysam

Well I’ll count my blessings

İyi dileklerimi sayacağım

And I said, “Oh

Ve dedim ki

I am not afraid”

Korkmuyorum

“Oh

I am not afraid”

Korkmuyorum

Ron Pope – Virginia

Ron Pope Virginia Türkçe Çevirisi

I grew up in the kind of place you have to pass

Senin geçip gittiğin tarzda bir yerde büyüdüm

When traveling somewhere else

Başka bir yere seyahat ederken

My mother laughed more than she cried

Annem ağlamaktan daha çok güldü

But when she cried

Ama o ağladığında

Well it was something everyone felt.

Bu herkesin hissettiği birşeydi

Virginia

Virginia

I’ve been baffled by the echoes

Seslere şaşırmıştım

I’ve been deafened by the sounds of that place

O yerin seslerinden sağır olmuştum

Where they said we should dream of heaven

Dedikleri yerde, Cenneti hayal etmeliyiz

And keep our feet right on the ground

Ve ayaklarımızı yerde tutmalıyız

I don’t know if this is where we’re meant to be

Olmamız gereken bu mu bilmiyorum

But hey Virginia

Ama hey Virginia

Won’t you spend your days with me

Günlerini benim geçirmeyecek misin

I dreamt of skies

Gökyüzünü hayal ettim

A quiet blue that laid to rest the pain of darker days

Sessiz bir mavi, karanlık günlerin acısına uzandı

And my dreams collide with subway cars

Ve metro arabalarıyla hayallerim çarpıştı

But in my heart I knew that I was frightened for a change

Ama kalbimde, bir değişim için korktuğumu biliyordum

Morning paints the bedroom in a faded grey

Sabah yatak odasını solan bir griye boyuyor

My hands remember yours

Ellerim senin ellerini hatırlıyor

I drank because I could not sleep

İçtim çünkü uyuyamadım

Now I can’t sleep ’cause I don’t drink no more

Şimdi uyuyamıyorum çünkü artık içmiyorum

I don’t know if this is where we’re meant to be

Olmamız gereken bu mu bilmiyorum

But hey Virginia

Ama hey Virginia

Won’t you spend your days with me

Günlerini benim geçirmeyecek misin

New York ain’t so pretty

New York çok güzel değildi

New York ain’t so strange

New York çok tuhaf değildi

Soon we’ll both forget our alibis

Yakında ikimizde gerekçelerimizi unutacağız

Then maybe we could find a way to change

O zaman belki değişmek için bir yol bulabiliriz

I don’t know if this is where we’re meant to be

Olmamız gereken bu mu bilmiyorum

I don’t know if this is where we’re meant to be

Olmamız gereken bu mu bilmiyorum

I don’t know if this is where we’re meant to be

Olmamız gereken bu mu bilmiyorum

But hey Virginia

Ama hey Virginia

Won’t you spend your days with me

Günlerini benim geçirmeyecek misin

Ron Pope – Only God Knows

Ron Pope Only God Knows Türkçe Çevirisi

Sitting right outside your house

Evinin dışında oturuyorum

Don’t know when the fire went out

Ateşin söndüğü zamanı bilmiyorum

Drinking in my Sunday clothes

Pazar kıyafetlerimin içinde içiyorum

Don’t ask me what went wrong, only God knows

Neyin yanlış gittiğini sorma bana, sadece Tanrı biliyor

Mmm, only God knows

Sadece Tanrı biliyor

Now I’ve tried my best to understand

Şimdi anlamak için en iyimi denedim

How we wreck every chance we’ve had

Sahip olduğumuz her şansı nasıl da mahvettik

These things your face just never shows

Yüzündeki bu şeyler sadece asla göstermez

Don’t ask me what went wrong, only God knows

Neyin yanlış gittiğini sorma bana, sadece Tanrı biliyor

Mmm, only God knows

Sadece Tanrı biliyor

And I believe you’ve found a way

Ve biliyorum bir yol bulduğunu

To never give up anything

Hiçbir şeyden vazgeçmemen için

Just to hold onto yourself

Sadece kendine tutun

If you’d surrendered from the start

Eğer başlangıçtan teslim olursan

Maybe things would fall apart

Belki bu şeyler parçalanacaktı

But you can’t know unless you give in, unless you give in

Ama teslim olmadıkça bilemezsin

So now I’m standing all alone

Bu yüzden şimdi yapayalnız dikiliyorum

Not sure I can let you roam

Dolaşmana izin verebileceğimden emin değilim

Guess I walked this path you chose

Sanırım senin seçtiğin bu yolu yürüdüm

Still wonder what went wrong, only God knows

Hala merak ediyorum neyin yanlış gittiğini, sadece Tanrı bilir

Mmm, only God knows

Sadece Tanrı bilir

Mmm, only God knows

Sadece Tanrı bilir

Mmm, only God knows

Sadece Tanrı bilir

Ron Pope – Save Me

Ron Pope Save Me Türkçe Çevirisi

Just like two freight trains in a late night storm

Tıpkı geç saatteki gece fırtınasındaki 2 yük gemisi gibi

Through a blinding rain

Kör edici bir yağmura rağmen

In the freezing cold

Dondurucu soğukta

On the long way home

Uzun dönüş yolu üzerinde

We’re screaming through the dark

Karanlığa haykırıyoruz

We are cigarettes and gasoline

Biz sigaralar ve benziniz

I caught on fire when you came to me

Bana geldiğinde, ateşe yakalandım

Like a deep red wine casts darkness on my dreams

Tıpkı hayallerimdeki koyu bir şarabı karanlığa atmış gibi

You’re the first thing on my mind

Aklımdaki ilk şey sensin

You’re the first thing on my mind

Aklımdaki ilk şey sensin

Won’t you save me from myself

Kendimden beni kurtarmayacak mısın

Won’t you save me from myself

Kendimden beni kurtarmayacak mısın

Oh

Please open up your eyes

Lütfen gözlerini aç

Help me clear my clouded mind.

Bulutlanan kafamın aydınlanmasına izin ver

Won’t you tell me that we’re gonna be alright

İyi olacağımızı söylemeyecek misin bana

Please save me tonight

Lütfen bu gece beni kurtar

There’s photographs from far away of some people I thought I’d escaped

Kaçtığımı sandığım bazı insanların uzaktan fotoğrafları var

But if you can’t go home

Ama eğer eve gidemezsen

Well where can you go

Nereye gidebilirsin

Sometimes memories like cheap perfume can shake your head

Bazen anılar ucuz parfüm gibi aklını sarsabilir

And change your view so I choose to forget and sit right here with you

Ve görüşünü değiştirebilir bu yüzden unutmayı ve seninle burada oturmayı seçiyorum

You’re the first thing on my mind

Aklımdaki ilk şey sensin

You’re the first thing on my mind

Aklımdaki ilk şey sensin

Won’t you save me from myself

Kendimden beni kurtarmayacak mısın

Won’t you save me from myself

Kendimden beni kurtarmayacak mısın

Oh

Please open up your eyes

Lütfen gözlerini aç

Help me clear my clouded mind.

Bulutlanan kafamın aydınlanmasına izin ver

Won’t you tell me that we’re gonna be alright

İyi olacağımızı söylemeyecek misin bana

Please save me tonight

Lütfen bu gece beni kurtar

Our time may run out so let’s count on now

Zamanımız tükenebilir bu yüzden hadi şimdi güvenelim

You can just keep those headlights on

Sadece bu farları tutabilirsin

The daylight will fade but don’t turn away

Günışığı solacak ama sakın dönme

Just like two freight trains in a late night storm

Tıpkı geç saatteki gece fırtınasındaki 2 yük gemisi gibi

Through a blinding rain

Kör edici bir yağmura rağmen

In the freezing cold

Dondurucu soğukta

On the long way home

Uzun dönüş yolu üzerinde

We’re screaming through the dark

Karanlığa haykırıyoruz

Won’t you save me from myself

Kendimden beni kurtarmayacak mısın

Won’t you save me from myself

Kendimden beni kurtarmayacak mısın

Oh

Please open up your eyes

Lütfen gözlerini aç

Help me clear my clouded mind.

Bulutlanan kafamın aydınlanmasına izin ver

Won’t you tell me that we’re gonna be alright

İyi olacağımızı söylemeyecek misin bana

Please save me tonight

Lütfen bu gece beni kurtar