Beyonce – Dance For You Türkçe Çevirisi

Beyonce – Dance For You Çevirisi

I just wanna…
Sadece sana
Show you how much I appreciate you
Seni ne kadar takdir ettiğimi sana göstermek istiyorum
Wanna show you how much I’m dedicated to you
Sana ne kadar bağlı olduğumu göstermek istiyorum
Wanna show you how much I will forever be true
Sonsuza dek nasıl doğru olacağımı sana göstermek istiyorum
Wanna show you how much you got your girl feelin’ good
Kızını ne kadar iyi hissettirdiğini sana göstermek istiyorum
Wanna show you how much, how much you’re understood
Ne kadar anlandığını sana göstermek istiyorum
Wanna show you how much, I value what you say
Söylediklerine ne kadar değer verdiğimi sana göstermek istiyorum
Not only are you loyal, you’re patient with me bay
Sadece sadık değilsin, bana karşı sabırlısın da
Wanna show you how much, I really care about yo heart
Sana kalbini ne kadar önemsediğimi göstermek istiyorum.
I wanna show ya how much, I hate being apart
Ayrı kalmaktan ne kadar nefret ettiğimi göstermek istiyorum
Show ya, show ya, show ya til you’re through with me
Sana göstermek istiyorum, göstermek benden ayrılana kadar
I wanna keep it how it is, so you can never say how it used to be
Şimdi olduğu gibi tutmak istiyorum asla eskiden nasıl olduğunu söylemeyesin diye

(Bridge)
Loving you is really all that’s on my mind
Seni sevmek aklımda olan tek şey
And I can’t help but to think about it day and night
Ve bunu gece gündüz düşünmekten edemiyorum
I wanna make that body rock, sit back and watch
O bedeni sarsmak istiyorum arkana yaslan ve izle

Tonight I’m gonna dance for you (ohh ooh ohh ohhh)
Bu gece senin için dans edeceğim
Tonight I’m gonna dance for you (ohh ooh ohh ohhh)
Bu gece senin için dans edeceğim
Tonight I’m gonna put my body on your body
Bu gece bedenimi senin bedeninin üstüne koyacağım
Boy I like it when you watch me, ah
Oğlum beni izlediğinde bundan hoşlanıyorum
Tonight it’s going down
Bu gece oluyor
I’ll be rockin’ on my babe rockin’ rockin’ on my babe
Bebeğimin üstünde sallıyor olcağım, sallıyor olacağım
Swirlin’ on my babe swirlin’ swirlin on my babe
Bebeğimin üstünde sallanacağım, bebeğimin üstünde sallanacağım
Baby lemme put my body on your body
Bebeğim bedenimi seninkinin üzerine koymama izin ver
Promise not to tell nobody cuz
Kimseye söylemeyeceğine söz ver
It’s bout to go down
Bu olmak üzere

You’ll never need 2, cuz I will be your number 1
İkinciye ihtiyacın olmayacak ben senin bir numaran olacağım
Them other chicks are superficial
O diğer piliçler yüzeyseldir
But I know you know I’m the one
Ama benim tek olduğumu bildiğini biliyorum
That’s why I’m all into you
Bu yüzden tamamen senin için hastayım
Cuz I can recognize that you know that
Çünkü senin bunu bilidğini fark edebiliyorum
That’s why I’m backin’ this thing back
Bu yüzden bu şeye arka çıkıyorum
Pop poppin’ this thing back
Bu şeyi patlatıyorum yine
Drop drop drop dropping this thing back
Bırakıyorum, bırakıyorum bu şeyi yine
This is for the time, you gave me flowers
Bu bana çiçekler verdiğin zaman için
For the world, that is ours
Dünya için, bizim dünyamız
For the mullah*, for the power of love
Mullah için Aşkın gücü için
I know I won’t never ever eh-ever give you up
Biliyorum asla senden vazgeçmeyeceğim
And I wanna say thank you in case I don’t thank you enough
Ve teşekkür etmek istiyorum yeterince teşekkür etmezsem diye
A woman in the street and the freak in the you know what
Caddedeki bir kadın ve ne olduğunu bildiğin yerdeki ucubeyim ben
Sit back sit back it’s the pre game show
Arkana yaslan, bu hazırlık gösterisi
Daddy you know what’s up
Babacım bilirsin sen naber?

Loving you is really all that’s on my mind
Seni sevmek aklımda olan tek şey
And I can’t help but to think about it day and night
Ve bunu gece gündüz düşünmekten edemiyorum
I wanna make that body rock, sit back and watch
O bedeni sarsmak istiyorum arkana yaslan ve izle

Tonight I’m gonna dance for you (ohh ooh ohh ohhh)
Bu gece senin için dans edeceğim
Tonight I’m gonna dance for you (ohh ooh ohh ohhh)
Bu gece senin için dans edeceğim
Tonight I’m gonna put my body on your body
Bu gece bedenimi senin bedeninin üstüne koyacağım
Boy I like it when you watch me, ah
Oğlum beni izlediğinde bundan hoşlanıyorum
Tonight it’s going down
Bu gece oluyor
I’ll be rockin’ on my babe rockin’ rockin’ on my babe
Bebeğimin üstünde sallıyor olcağım, sallıyor olacağım
I�ll be swirlin’ on my babe swirlin’ swirlin on you babe
Bebeğimin üstünde sallanacağım, üstünde sallanacağım bebeğim
I wanna put my body on your body
Bebeğim bedenimi seninkinin üzerine koymak istiyorum
Promise not to tell nobody cuz
Kimseye söylemeyeceğine söz ver
It’s bout to go down
Bu olmak üzere

Imma take this time
Zaman vereceğim
To show you how much you mean to me
Benim için ne kadar anlamın olduğunu göstermek için
Cuz you all I need
Çünkü sen tüm ihtiyacımsın
No money can emphasize or describe
Para bunu belirtemez ya da tanımlayamaz
The love that’s in between the lines
Mısralar arasındaki bu aşkı
Boy look into my eyes
Oğlum gözlerimin içine bak
While I’m grinding on you
Senin üzerinde
This is beyond sex
Bu seksin ötesinde
I’m high on you
Senin üstünde uçuyorum
If it’s real then you know how I feel
Eğer bu gerçekse, nasıl hissettiğimi biliyorsun
Rockin on you babe
Senin üstünde sarsıyorum
Rockin rockin on you babe
Sarsıyorum üstünde
Swirlin on you babe
Sallanıyorum üstünde
In my mind all I can think about
Aklımda, tek düşünebildiğim
Is a frame for our future
Geleceğimizden bir çerçeve
And the pictures of the past
Ve geçmişin resimleri
And a chance to make this love last
Ve bu aşkı sürdürmek için bir şans

Tonight I’m gonna dance for you (ohh ooh ohh ohhh)
Bu gece senin için dans edeceğim
Tonight I’m gonna dance for you (ohh ooh ohh ohhh)
Bu gece senin için dans edeceğim
Tonight I’m gonna put my body on your body
Bu gece bedenimi senin bedeninin üstüne koyacağım
Boy I like it when you watch me, ah
Oğlum beni izlediğinde bundan hoşlanıyorum
Tonight it’s going down
Bu gece oluyor
I’ll be rockin’ on my babe rockin’ rockin’ on my babe
Bebeğimin üstünde sallıyor olcağım, sallıyor olacağım
I�ll be swirlin’ on my babe swirlin’ swirlin on you babe
Bebeğimin üstünde sallanacağım, üstünde sallanacağım bebeğim
I wanna put my body on your body
Bebeğim bedenimi seninkinin üzerine koymak istiyorum
Promise not to tell nobody cuz
Kimseye söylemeyeceğine söz ver
Cuz It’s bout to go down
Çünkü Bu olmak üzere

Watch me pop it p-pop it, p-pop it for you baby
İzle beni, patlatıyorum,patlatıyorum patlatıyorum senin için
Pop it drop it, drop it, drop it for you baby
Patlatıyorum, bırakıyorum bunu ,bırakıyorum,senin için
Watch it watch it Watch it watch me blow you baby
İzle bunu, izle, izle, izle seni uçurmamı bebeğim
Wanna make that body rock sit back and watch
Bu bedeni sarsmak istiyorum, arkana yaslan ve izle
Pop it pop it pop pop pop pop it for you babe
Patlatıyorum,patlatıyorum patlatıyorum senin için
Drop it drop it drop it drop it for you babe
Bırakıyorum bunu ,bırakıyorum,senin için
Watch it watch it Watch it watch me blow you baby
İzle bunu, izle, izle, izle seni uçurmamı bebeğim
Wanna make that body rock sit back and watch
Bu bedeni sarsmak istiyorum, arkana yaslan ve izle
Yes,ooohhh,yes, oohh yes
Evet, ah evet,ah evet�
oohh,yes,oooh oh yes……
Ah evet,ah evet�.

Elvis Presley – Can’t Help Falling In Love Türkçe Çevirisi

Elvis Presley – Can’t Help Falling In Love Çevirisi

Wise men say only fools rush in
Akıllı adamlar sadece aptalların aşık olduğunu söyler
But I can’t help falling in love with you
Fakat sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum
Shall I stay
Kalırsam
Would it be a sin
Bu bir günah mı olur
If I can’t help falling in love with you
Eğer sana aşık olmaktan kendimi alamıyorsam

Like a river flows surely to the sea
Doğruca denize akan bir nehir gibi
Darling so it goes
Sevgilim öylece gidiyor
Some things are meant to be
Bazı şeyler olmak anlamına geliyor
Take my hand, take my whole life too
Elimi tut, bütün hayatımı da
For I can’t help falling in love with you
Sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum

Like a river flows surely to the sea
Doğruca denize akan bir nehir gibi
Darling so it goes
Sevgilim öylece gidiyor
Some things are meant to be
Bazı şeyler olmak anlamına geliyor
Take my hand, take my whole life too
Elimi tut, bütün hayatımı da
For I can’t help falling in love with you
Sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum
For I can’t help falling in love with you
Sana aşık olmaktan kendimi alamıyorum

David Guetta – Distortion (ft. Chris Willis) Türkçe Çevirisi

David Guetta – Distortion (ft. Chris Willis) Çevirisi

A little distortion in my left ear
Sol kulağımda ufak bir bozukluk var
A little distortion tell me can’t you hear
Ufak bir bozukluk bana duyamıyor musun diyor
A little distortion in my left ear
Sol kulağımda ufak bir bozukluk var

Black Eyed Peas – Rock That Body Türkçe Çevirisi

Black Eyed Peas – Rock That Body Çevirisi

I wanna rock right now
Şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now, now, now
İstiyorum,şimdi şimdi şimdi sallanmak istiyorum
Rock right now
Şimdi sallanmak

I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum

I wanna dance, I wanna dance in the light
Dans etmek istiyorum,ışıkların altında dans etmek istiyorum
I wanna rock, I wanna rock your body
Sallanmak istiyorum,çalkanı sallamak istiyorum
I wanna go, I wanna go for a ride
Gitmek istiyorum,gezinti yapmak istiyorum
Hop in the music and rock your body right
Müzikle hopla ve salla vücudunu

Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body, rock your body
Salla vücudunu,salla vücudunu
Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body
Salla vücudunu

Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body, rock your body
Salla vücudunu,salla vücudunu
Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body
Salla vücudunu

Let me see your body rock
Haydi vücudunu göster bana
Shakin’ from the bottom to the top
En alttan en üste sallan
Freak to what the DJ drop
Dj ne yaparsa çıldır
We be the ones to make it hot
Biz onu sıcaklaştırırız
(To make it hot)
(Sıcaklaştırmak)

Electric shock, energy like a billion watts
Elektrik şoku,bir milyon watlık enerji gibi
Space be boomin’, the speakers pop
Boşluk genişliyor,hoparlör patlıyor
Galactic comb, we missed a spot
Galaksi taranıyor,bir spotu kaçırdık
We bumpin’ your parkin lot
Otoparkta çarpışıyoruz

When you comin’ up in the spot
Spotun üzerinden geldiğin zaman
Don’t bring nothing we call pink dot
Hiçbir şey bırakma pembe noktayı arayacağız
‘Cause we burnin’ around the clock
Çünkü saatin çevresinde yanıyoruz
Hit the lights and then turn them off
Işıklara vur ve sonra onları kapat

If you bring that don’t make it soft
Onlar aldıysan yumuşatma
Like the jungle we run the block
Kütüklere koşuyoruz orman gibi
No one rollin’ the way we rock
Kimse bizim salladığım yerde yuvarlanmıyor
Way we rock
Salladığımız yer

I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum

I wanna dance, I wanna dance in the light
Dans etmek istiyorum,ışıkların altında dans etmek istiyorum
I wanna rock, I wanna rock your body
Sallanmak istiyorum,çalkanı sallamak istiyorum
I wanna go, I wanna go for a ride
Gitmek istiyorum,gezinti yapmak istiyorum
Hop in the music and rock your body right
Müzikle hopla ve salla vücudunu

Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body, rock your body
Salla vücudunu,salla vücudunu
Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body
Salla vücudunu

Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body, rock your body
Salla vücudunu,salla vücudunu
Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Ro-rock tha-that bo-o-dy
Sal-la vü-cu-du-nu

Super fly ladies
Süper uçan kadınlar
All of my super fly ladies
Benim süper uçan kadınlarım
All of my super fly ladies
Benim süper uçan kadınlarım
All of my super fly, super fly ladies
Benim süper uçan kadınlarım,süper uçan kadınlarım

Yeah, you can be big-boned
Evet,büyük kemikli olabilirsiniz
Long as you feel like you own
İstediğini yapacak kadar uzun
You could be the model type
Model tipli olabilirsiniz
Skinny with no appetite
Sıska ve isteksiz

Short stack, black or white
Kısa yığın,siyah veya beyaz
Long as you do what you like
İstediğini yapacak kadar uzun
Body out of sight
Vücut görüş alanın dışı
Body, body out of sight
Vücut,vücut görüş alanının dışında

She does the two step and the tongue drop
İki adım atıyor ve dili düşüyor
She does the cabbage patch and the bus stop
Ruh yaması yapıyor ve otobüs duruyor
She like electro, she love hip hop
Electro seviyor,hip hopa bayılıyor
She like the reggae, she feel punk rock
Reggae seviyor,punk rockı hissediyor

She likes samba and the mambo
Samba ve mambo seviyor
She like to break dance and calypso
Break dance ve calypsoyu seviyor
Get a lil’ crazy, get a lil’ stupid
Biraz çıldır,biraz salaklaş
Get a lil’ crazy, crazy, crazy
Biraz çıldır,çıldır,çıldır

I wanna dance, I wanna dance in the light
Dans etmek istiyorum,ışıkların altında dans etmek istiyorum
I wanna rock, I wanna rock your body
Sallanmak istiyorum,vücudunu sallamak istiyorum
I wanna go, I wanna go for a ride
Gitmek istiyorum,gezinti yapmak istiyorum
Hop in the music and rock your body right
Müzikle hopla ve salla vücudunu
Rock your body right, rock your body right
Vücudunu salla,vücudunu salla
Come on, yeah
Gel,evet

Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body, rock your body
Salla vücudunu,salla vücudunu
Rock that body, come on, come on
Salla vücudunu,gel,gel
Rock that body
Salla vücudunu

Go, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Git,oh…
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Şimdi git oh,..
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Şimdi git oh,…
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Şimdi git oh,…

I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock
İsiyorum,sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock
İstiyorum,sallanmak istiyorum
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Şimdi git oh,…

I wanna, I wanna rock
İstiyorum,sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock
İstiyorum,sallanmak istiyorum
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Şimdi git oh,…
Now go oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Şimdi git oh,…

I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now, now, now
İstiyorum,şimdi,şimdi,şimdi sallanmak istiyorum
Rock right now
Şimdi sallanmak istiyorum

I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum
I wanna, I wanna rock right now
İstiyorum,şimdi sallanmak istiyorum

Beyonce – Suga Mama Türkçe Çevirisi

Beyonce – Suga Mama Çevirisi

Damn that was so good I wanna buy him a short set
Kahretsin o kadar iyiydi ki ona şort seti almak istiyorum

Hey, hey
Hey, hey

I’ma be like a jolly rancher that you get from the corner store
Jolly Rancher(şeker markası) gibiyim köşedeki dükkandan aldığın
I’ma be like a waffle cone that’s dripping down to the floor
Waffle külahı gibiyim zemine damlayan
The way you do if for me I can’t lie
Bunu yapış tarzın benim içinse yalan söyleyemem
About to be up in the mall all night
Tüm gece boyunca alışveriş merkezinde olmak üzereyim
Whatever I get you putting it on
Sana ne giydirirsem
Don’t give me no lip let mama do it all
Bana kızma bırak hepsini anne yapsın

[Chorus:]
Let me be, I wants to be, gots to be
İzin ver olmama, olmak istiyorum, olmam gerek
Your suga give mama some suga mama
Senin şekerin bana sevgi verir biraz seksi anne
Suga ma-ma-mama
Seksi anne
Şeker
I’m your suga mama, suga mama
Ben senin seksi annenim, seksi annen

Let me be, I wants to be, gots to be
İzin ver olmama, olmak istiyorum, olmam gerek
New whip, new heavy on the wrist
Yeni kamçı, bilekte yeni ağırlık
Cause I’m a suga ma-ma-mama
Çünkü ben seksi anneyim
I’m your suga mama, suga mama
Ben senin seksi annenim, seksi annen

[Bridge]
Hey, hey
Hey,hey
Sit on mama lap
Otur annenin kucağına
Hey, hey
Hey,hey
Come sit on mama lap
Gel otur annenin kucağına
Hey
Hey
Come sit on mama lap
Gel otur annenin kucağına
Hey, hey
Hey, hey
Come sit on mama lap
Gel otur annenin kucağına
Hey
Hey

It’s so good to the point that I’d
Geldiğim nokta çok güzel
Do anything to keep you home
Seni evde tutmak için herşeyi yaparım
Baby what you want me to buy
Bebeğim ne almamı istiyorsan
My accountant’s waiting on the phone
Muhasebem telefeonda bekliyor
Just the thought of making love to you
Seninle sevişme düşüncesi
Dropping everything that’s what I’ll do
Yapacağım herşeyi bıraktırıyor
Whatever I get you putting it on
Sana ne giydirirsem
Now take it off while I watch you perform
Artık çıkar onu, ben performansını izlerken
[Chorus]

Cause I’m a suga ma-ma-mama
Çünkü ben bir seksi anneyim
I’m your suga mama, suga mama
Senin seksi annenim

[Bridge]

And I’ve always been the type to take care of mine
Her zaman benimkini umursamış tarzda biri olmuşumdur
I know just what I’m doing
Ne yaptığımı biliyorum işte
Don’t you worry it’s cool and everything is steady
endişelenme bu iyi ve herşey olurunda
Puttin’ you on my taxes already, yeah, yeah, yeah, yeah
Seni çoktan vergim yaptım evet evet evet
I promise I won’t let no bills get behind
Söz veriyorum ödenmemiş borç bırakmayacağım
Cause every touch, every kiss and hug
Çünkü her dokunuş, her öpücük ve sarılma
You ‘bes believe it’ll be on time
Zamanında olacağına inansan iyi edersin
Suga mama mama mama yeah yeah yeah
Seksi anne anne anne evet evet evet

[Chorus]

[Bridge 2x]

Elvis Presley – Just Because Türkçe Çevirisi

Elvis Presley – Just Because Çevirisi

Well, well, well,
Güzel,güzel,güzel

Just because you think you’re so pretty,
Sırf çok tatlı olduğunu düşünüyorsun

And just because your momma thinks you’re hot,
Ve annen senin ateşli olduğunu düşünüyor

Well, just because you think you’ve got something
Güzel,bazı şeyleri sahip olduğunu düşünüyorsun

That no other girl has got,
Başka kızların sahip olmadığı şeyler

You’ve caused me to spend all my money.
Bütün paramı harcamama sebep oldun

You laughed and called me old Santa Claus.
Güldün ve beni eski Santa Claus’a çağırdın

Well, I’m telling you,
Güzel,sana söylüyorum

Baby, I’m through with you.
Bebeğim,tamamen seninleyim

Because, well well, just because.
Çünkü,iyi iyi,sırf.

Well, well, well,
iyi , iyi , iyi

There’ll come a time when you’ll be lonesome
Yapayalnız olduğun bir zamanda geldiler

And there’ll come a time when you’ll be blue.
Ve hüzünlü olduğun bir zamanda geldiler

Well, there’ll come a time when old Santa
Güzel,eski Santa zamanında geldiler

He won’t pay your bills for you.
Faturalarını ödemek istemiyor

You’ve caused me to lose all my women
Bütün kadınlarımı kaybetmeme sebep oldun

And now, now you say we are through.
Ve şimdi,ve şimdi birlikte olduğumuzu söylüyorsun

Well, I’m telling you
Güzel,sana söylüyorum

Baby, I was through with you
Bebegğim,seninle birlikteydin

A long long time ago.
Uzun uzun zaman önce

Well, just because you think you’re so pretty
Sırf çok tatlı olduğunu düşünüyorsun

And just because your mama thinks you’re the hottest thing in
town
Ve annen senin kasabadaki en ateşli şey olduğunu düşünüyor

Well, just because you think you’ve got something
Güzel,bazı şeyleri sahip olduğunu düşünüyorsun

That nobody else has got,
Kimsenin sahip olmadığın

You’ve caused me to spend all my money.
Bütün paramı harcamama sebep oldun

Honey, you laughed and called me your old Santa Claus.
sevgilim,Güldün ve beni Santa Claus’a çağırdın

Well, I’m telling you I’m through with you
Güzel,seninle olduğumu söylüyorum

Demi Lovato – Who Will I Be Türkçe Çevirisi

Demi Lovato – Who Will I Be Çevirisi

Woah
Yea, yea, yea, yea

How to choose who to be
– Kim olacağın nasıl seçilir?
Well lets see
– Hadi görelim
Theres so many choices now
– Çok fazla seçim var şimdi
Play guitar
– Gitar çal
Be a movie star
– Bir sinema yıldızı ol
In my head a voice says
– Kafamın içindeki bir ses söyler:

Why not
– Neden olmasın?
Try everything
– Herşeyi dene
Why stop
– Neden dursun?
Reach for any dream
– Bir hayal, bir düş almak için uzan
I can rock
– Sallayabilirim
Cause its my life
– Çünkü bu benim hayatım
And nows the time
– Ve şimdi tam zamanı

Who will I be
– Kim olacağım?
Its up to me
– Bu beni aşar
All the never ending possibilities
– (Hiç bitmeyecek olan) Tüm sonlar gerçekleşebilir
That I can see
– Bunu görebiliyorum
Theres nothing that I cant do
– Yapamayacağım hiç bir şey yok
Who will I be
– Kim olacağım?
Yes I believe
– Evet, inanıyorum.
I get to make the future what I want to be
– Ne olmak istiyorsam gelecekte onu yapabilirim
If I can make up any oneknow the choice is up to me
– Birini (bambaşka bir şekilde) yaratabilirsem ve bilirsem seçimler beni aşar,
Who will I be
– Kim olacağım?
Yea yea
– Evet

If I decide
– Eğer karar verirsem
Im the girl to change the world
– Dünyayı değiştirecek olan kız olduğuma
I can do it anytime
– Bunu herhangi bir zamanda yapabilirim
Opportunity right in front of me
– Doğru fırsat tam önümde
And the choices are mine
– Ve seçimler benim

Why not
– Neden olmasın?
Try everything
– Herşeyi dene
Why stop
– Neden dursun?
Reach for any dream
– Bir hayal, bir düş almak için uzan
I can rock
– Sallayabilirim
Cause its my life
– Çünkü bu benim hayatım
And nows the time
– Ve şimdi tam zamanı

Who will I be
– Kim olacağım?
Its up to me
– Bu beni aşar
All the never ending possibilities
– (Hiç bitmeyecek olan) Tüm sonlar gerçekleşebilir
That I can see
– Bunu görebiliyorum
Theres nothing that I cant do
– Yapamayacağım hiç bir şey yok
Who will I be
– Kim olacağım?
Yes I believe
– Evet, inanıyorum.
I get to make the future what I want to be – Ne olmak istiyorsam gelecekte yapabilirim
If I can make up any oneknow the choice is up to me
– Birini (bambaşka bir şekilde) yaratabilirsem ve bilirsem seçimler beni aşar,
Who will I be
– Kim olacağım?
Yea yea
– Evet

I want to find the who I am inside
– İçimdeki ben kim? Onu bulmak istiyorum
Who will I be
– Kim olacağım?
I want to show the way
– Bu yolu göstermek istiyorum.
The way that I can shine
– Bu yol benim ışıyabileceğim, doğabileceğim yol
Yea (Who will I be)
– Evet (kim olacağım)
oh yea, yea
– Evet

Who will I be
– Kim olacağım?
Its up to me
– Bu beni aşar
All the never ending possibilities
– (Hiç bitmeyecek olan) Tüm sonlar gerçekleşebilir
That I can see
– Bunu görebiliyorum
Theres nothing that I cant do
– Yapamayacağım hiç bir şey yok
Who will I be
– Kim olacağım?
Yes I believe
– Evet, inanıyorum.
I get to make the future what I want to be
– Ne olmak istiyorsam gelecekte yapabilirim
If I can make up any oneknow the choice is up to me
– Birini (bambaşka bir şekilde) yaratabilirsem ve bilirsem seçimler beni aşar,
Who will I be
– Kim olacağım?
Woah
Who will I be
– Kim olacağım?
Who will I be
– Kim olacağım?

Demi Lovato – Brand New Day Türkçe Çevirisi

Demi Lovato – Brand New Day Çevirisi

Last year’s old news
I’m breaking out my six-string
And playing from my heart
It’s not deja vu
‘Cause it’s another summer
That’s how this chapter starts

Geçen sene eskide kaldı
Gitarımı çıkartıyorum artık
Ve kalpten çalıyorum
Dejavu filan değil bu
Çünkü bu başka bir yaz
Bu bölüm de böyle başlar

I’m gonna run so fast till I can’t breathe
Come along and follow me
Let’s make some noise we never did before

Nefes alamayana kadar koşacağım
Gel sen de ve takip et beni
Haydi daha önce hiç çıkartmadığımız sesleri çıkartalım

It’s a brand new day
Don’t you see me
Changing up my ways
So completely?
This time I’m gonna sing
And you’re gonna hear it
This time I’m gonna show you that I got the spirit
It’s a brand new day
And I’m feeling good
And I’m feeling good

Yepyeni bir gün bugün
Beni görmüyor musun?
Tavırlarımı değiştiriyorum
Tamamen
Bu sefer şarkı söyleyeceğim
Ve sen duyacaksın
Bu sefer sana yüreğimin olduğunu göstereceğim
Yepyeni bir gün bugün
Ve kendimi iyi hissediyorum
Ve kendimi iyi hissediyorum

So drama-free
I’m all about the music
I just wanna sing
Watch me live out my dreams
I’m gonna rock that stage
And give my everything

O kadar dramasız ki
Müziğe konsantre olmuş durumdayım
Sadece şarkı söylemek istiyorum
Düşlerimi sonuna kadar yaşayım da gör
O kısmı başaracağım
Ve her şeyimi vereceğim

I’m gonna dance until my feet can’t move
Come along; get in the groove
Let’s shine brighter than we did before

Ayaklarım iflas edene kadar dans edeceğim
Gel sen de; havaya gir
Daha önce parladığımızdan daha parlak parlayalım

It’s a brand new day
Don’t you see me
Changing up my ways
So completely?
This time I’m gonna sing
And you’re gonna hear it
This time I’m gonna show you that I got the spirit
It’s a brand new day
And I’m feeling good

Demi Lovato – Heart Attack Türkçe Çevirisi

Demi Lovato – Heart Attack Çevirisi

Heart Attack
Kalp Krizi
************************
Putting my defenses up
Cause I don’t wanna fall in love
If I ever did that, I think I’d have a heart attack
************************
Gardımı aldım
Çünkü aşık olmak istemiyorum
Eğer olursam, kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
************************
Never put my love out on the line
Never said yes to the right guy
Never had trouble getting what I want
But when it comes to you I’m never good enough
************************
Aşkta asla sınır dışına çıkmadım
Doğru adama asla evet demedim
İstediğimi elde ederken başım derde girmedi
Ama konu sen olunca asla yeterli değilim
************************
When I don’t care
I can play him like a Ken doll
Won’t wash my hair
Then make him bounce like a basketball
************************
Ne zaman önemsemezsem
Bir Ken bebeği gibi onunla oynuyorum
Saçımı yıkamıyor
Onu basketbol topu gibi zıplatıyorum
************************
But you make me wanna act like a girl
Paint my nails and wear high heels
Yes you make so nervous that I just can’t hold your hand
************************
Ama sen benim bir kız gibi davranmamı istiyorsun
Tırnklarımı boyamamı ve yüksek topuklar giymemi
Evet beni sinirlendiren sensin sadece ellerini tutamadığım için
************************
You make me blow
But I cover up, won’t let it show
So I’m putting my defenses up
Cause I don’t wanna fall in love
If I ever did that, I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
************************
Sen beni parlatıyorsun
Ama ben saklıyorum, sana göstermiyorum
Gardımı alıyorum
Çünkü aşık olmak istemiyorum
Eğer alırsam kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
************************
Never break a sweat for the other guys
When you come around I get paralyzed
And every time I try to be myself
It comes out wrong like a cry for help
************************
Diğer erkekler için asla ter dökmem
Sen etraftayken donup kalıyorum
Ve ne zaman kendim olmayı denesem
Yardım etmek için ağlıyormuşum gibi görünüyor
************************
It’s just not fair
Brings more trouble than it all is worth
I gasp for air
It feels so good, but you know it hurts
************************
Bu sadece adil değil
Acı değeceğinden daha fazla
Nefesimi tıkıyor
İyi hissettiriyor ama acıtıyor biliyorsun
************************
But you make me wanna act like a girl
Paint my nails and wear perfume
For you, make so nervous that I just can’t hold your hand
************************
Ama sen benim kız gibi davranmamı istiyorsun
Tırnaklarımı boyamamı ve parfüm sürmemi
Senin için, beni sinirli yapan sensin sadece ellerini tutamadığım için
************************
You make me blow
But I cover up, won’t let it show
So I’m putting my defenses up
Cause I don’t wanna fall in love
If I ever did that, I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
************************
Sen beni parlatıyorsun
Ama ben saklıyorum, sana göstermiyorum
Gardımı alıyorum
Çünkü aşık olmak istemiyorum
Eğer alırsam kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
************************
The feelings got lost in my lungs
They’re burning, I’d rather be numb
And there’s no one else to blame
So scared I’ll take off and run
I’m flying too close to the sun
And I’ll burst into flames
************************
Duygular ciğerlerimde kayboldu
Onlar yanıyor, uyuşacağım
Ve suçlayacak biri yok
Korkuyorum koşuya çıkacağım
Güneşe çok yakın uçuyorum
Alevler içinde yanıyorum
************************
You make me blow
But I cover up, won’t let it show
So I’m putting my defenses up
Cause I don’t wanna fall in love
If I ever did that, I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
I think I’d have a heart attack
************************
Sen beni parlatıyorsun
Ama ben saklıyorum, sana göstermiyorum
Gardımı alıyorum
Çünkü aşık olmak istemiyorum
Eğer alırsam kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum
Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum

Demi Lovato – Shut Up And Love Me Türkçe Çevirisi

Demi Lovato – Shut Up And Love Me Çevirisi

We were fine this morning
Biz bu sabah iyiydik
Now I feel like I’m dreaming
Şimdi tıpkı hayal görmüş gibi hissediyorum
You try to tell me what’s happened
Bana ne olduğunu söylemeye çalışıyorsun
But I can’t hear when you’re screaminAma ben çığlıklarını duyamıyorum

No more “I’m sorry”s
Artık üzgünümlere
I don’t have the time
Zamanım yok
You break up to make up
Toparlanmak için ayrılıyorsun
So spare me the lie
Bu yüzden beni yalanlarla terkediyorsun

Shut up and love me
Kapa çeneni ve sev beni
‘Cause you’ve already got me
Çünkü zaten bana sahipsin
I don’t need words
Sözcüklere ihtiyacım yok
I need time in your arms
Kollarındaki zamana ihtiyacım var
I need love from you, baby
Senin aşkına ihtiyacım var bebeğim

You knew it’s not right
Bunun doğru olmadığını biliyorsun
We could’ve been smilinGülümsüyorduk
You should’ve been the light Inside my eyes
Gözlerimdeki ışıktın
And I shouldn’t have been crying
Ve hiç ağlamamam gerekirdi
(Oh, no)

Don’t say you need me
Bana ihtiyacın olmadığını söyleme
Don’t promise to change
Değişeceğine söz verme
I know that you need me
Bana ihtiyacın olduğunu biliyorum
There’s nothing to say
Söyleyecek bir şey yok

Shut up and love me
Kapa çeneni ve sev beni
‘Cause you’ve already got me
Çünkü zaten bana sahipsin
I don’t need words
Sözcüklere ihtiyacım yok
I need time in your arms
Kollarındaki zamana ihtiyacım var
I need love from you, baby
Senin aşkına ihtiyacım var bebeğim

Shut up and love me
Kapa çeneni ve sev beni
‘Cause you’ve already got me
Çünkü zaten bana sahipsin
I don’t need words
Sözcüklere ihtiyacım yok
And as much as it hurts
Olabildiğince fazla acıtıyor zaten
I need love from you, baby
Senin aşkına ihtiyacım var bebeğim

And how can you be
Nasıl bu kadar
Too blind to see
Kör olabilirsin
The girl who stands before you
Önünde durankıza karşı
Who wants you more than anything
İstediğin herşeyden fazlasını veren kıza karşı

Shut up and love me
Kapa çeneni ve sev beni
‘Cause you’ve already got me
Çünkü zaten bana sahipsin
I don’t need words
Sözcüklere ihtiyacım yok
I need time in your arms
Kollarındaki zamana ihtiyacım var
I need love from you, baby
Senin aşkına ihtiyacım var bebeğim

Shut up and love me
Kapa çeneni ve sev beni