David Guetta – Can’t You Feel The Change (ft. Chris Willis) Türkçe Çevirisi

David Guetta – Can’t You Feel The Change (ft. Chris Willis) Çevirisi

People Oh People
İnsanlar oh insanlar
There are mountains in our way
Yolumuzda dağlar var
We got brother against brother
İkimiz kardeş kardeşe düşmanız
How will we stand on judgement day?
Yargı gününde nasıl duracağız?

Oh People oh people
Oh insanlar oh insanlar
We gotta find a better way
Daha iyi bir yol bulmalıyız
If we keep fighting
Eğer kavga etmeye devam edersek
If we keep dividing
Eğer bölmeye devam edersek
Tell me where will the children play?
Söyleyin bana çocuklar nerede oynayacak?

[Chorus:]
Can’t you feel the change
Değişimi hissedemiyor musun
Can’t you feel the change
Değişimi hissedemiyor musun
Can’t you feel the change
Değişimi hissedemiyor musun

People oh people
İnsanlar oh insanlar
Hear every word I say
Söylediğim her sözü duyun
We come in all different colors
Biz hepimiz farklı renklerden geliyoruz
No one’s above the other
Biri diğerinden üstün değil
We are all the same
Hepimiz aynıyız

People oh people
İnsanlar oh insanlar
Let’s put hatred to an end
Hadi nefrete bir son verelim
In our hearts we have the answer
Cevap kalplerimizde
In our souls we have the power
Güç ruhlarımızda
Together we can make a change
Birlikte bir değişim yapabiliriz

[Chorus]

People,
İnsanlar,
Can’t you see the walls tumbling down?
Duvarların yıkıldığını göremiyor musunuz?
People can’t you feel the chains breaking down?
İnsanlar zincirlerin kırıldığını göremiyor musunuz?
A revolution is going down
Bir devrim iniyor
A revolution is going down
Bir devrim iniyor

Demi Lovato-joe Jonas – You Are My Favorite Song Türkçe Çevirisi

Demi Lovato-joe Jonas – You Are My Favorite Song Çevirisi

Words don’t come easy without a melody – Kelimeler melodi olmadan kolay gelmiyor
I’m always thinking In terms of do-re-mi – Hep do-re-mi nin süresini düşünüyorum
I should be hiking, swimming laughing with you – Seninle saklanıyor, yüzüyor, gülüyor olmalıydım
Instead I’m all out of tune – Bunun yerine ahengin dışındayım

But what you don’t know – Ama senin bilmediğin
You lift me off the ground – Beni yerden sen kaldırdın
You’re inspiration, you helped me find myself – Sen ilham kaynağımsın, kendimi bulmama yardım ediyorsun
Just like a baseline a half-time – Sadece yarı zamanlı bir vazife gibi
You hold down the groove – Sen geleneği devam ettiriyorsun
That’s why I’m counting on you – Bu yüzden seni önemsiyorum

And if I heard you on the radio – Ve eğer radyoda seni duyarsam
I’d never wanna change a single note – Tek bir notayı bile değiştirmek istemem
It’s what I tried to say all along – Söylemek için çok uğraştığım şey bu
You’re my favorite song – Sen benim en sevdiğim şarkısın

I’m in a session writing tracks – Şarkılar yazdığım bir dönemdeyim
You’ve got another class to teach – Senin ders vereceğin başka bir sınıf var
And then rehearsal with a band – Sonra bir grupla provan
You’re always one step out of reach – Her zaman ulaşılabilirliğin bir adım dışındasın
I’m looking for some harmony – Biraz uyum arıyorum
With you it comes so naturally – Seninle bu doğal olarak geliyor
You helped me find the right key – Bana doğru anahtarı bulmamda yardım ettin

And if I heard you on the radio – Ve eğer radyoda seni duyarsam
I’d never wanna change a single note – Tek bir notayı bile değiştirmek istemem
It’s what I tried to say all along – Söylemek için çok uğraştığım şey bu
You’re my favorite song – Sen benim en sevdiğim şarkısın

My Favorite Song! – En sevdiğim şarkı

And if I heard you on the radio(yeah yeah) – Ve eğer radyoda seni duyarsam (evet evet)
I’d never wanna change a single note(no no) – Tek bir notayı bile değiştirmek istemem(hayır hayır)
It’s what I tried to say all along – Söylemek için çok uğraştığım şey bu
You’re my favorite song – Sen benim en sevdiğim şarkısın
You’re my favorite song – Sen benim en sevdiğim şarkısın